Universell IKT: Nyhetsbrev nr. 9

Dato: 27.04.2009

Nyhetsbrevet er redigert av: Morten Tollefsen

WCAG 2.0: Internasjonalt seminar

I forrige nyhetsbrev skrev vi om WCAG 2.0 som er de nye retningslinjene for tilgjengelige nettsider. Disse retningslinjene er også tema for en fagkonferanse 7. mai. Interessen for konferansen er stor! Fortsatt er det imidlertid noen ledige plasser, og meld deg på dersom du er interessert i tilgjengelighet og internett. Program og informasjon om påmelding finner du på:
http://www.medialt.no/news/international-conference-do-web-accessibility-guidelines-guarantee-universal-design/587.aspx

Ressursnettverket universell IKT foreslår nytt forskningstema

programmet Verdikt i Norges forskningsråd gikk ut med en åpen invitasjon for å få innspill til nye hovedtemaer i forskningsprogrammet. fristen er nå gått ut, og i løpet av våren vil VERDIKT bestemme de nye temaene.

Ressursnettverket Universell IKT har foreslått "universelle nett-applikasjoner" som et nytt tema:
http://www.medialt.no/news/ressursnettverket-universell-ikt-foreslaar-nytt-forskningstema/586.aspx

EN 1132-3 on keypads – ny standard for tastatur i forbindelse med betalingsformidling

Av: Kari Anne Flaa

I desember 2008 ble standarden for tastatur i forbindelse med betalingsformidling (minibank, betalingsterminaler m.m.) vedtatt: EN 1332-3 on keypads. Arbeidet har pågått i flere år, og del 3 er en del av serien 1332 som omhandler grensesnitt mellom menneske og maskin. 1332-3 er en standard som anbefaler tre versjoner av tastatur, alt etter som det dreier seg om et knappesystem i mønsteret 3 x 4 tastatur, 3 x 5- tastatur eller et 4 x 4- tastatur.

Tastaturene bør i følge standarden være utformet på følgende måte: Alle tre tastatur har tallrekken 1 – 9 (0) hvor 5-tallet er merket taktilt (opphøyd og følbart).  Tallene er plassert i et 3 x 4-system lik et telefontastatur hvor 1 er det øverste tallet og 0 er på nederste rad.

Funksjonstastene bekreft (enter), avbryt (cancel) og tilbake (clear) er utformet på følgende måte: Bekreft-knappen er merket med fargen grønn og en opphøyd, følbar (taktil) sirkel. Avbryt-knappen er merket med fargen rød og et taktilt kryss. Tilbake-knappen er merket med fargen gul og en taktil hake (<).

Når det gjelder plassering av funksjonstastene bør tastaturene følge en av tre versjoner:

  • Etter mønsteret 3 x 4-tastatur som inneholder to funksjonstaster: Bekreft og avbryt. Disse plasseres på nederste rad med 0 i midten slik at avbryt kommer under 7-tallet, 0 under 8 og bekreft under 9.
  • Etter mønsteret 3 x 5-tastatur som inneholder tre funksjonstaster. Disser tre er plassert samlet i en vannrett rad under 0 i rekkefølgen avbryt, tilbake, bekreft.
  • Etter mønsteret 4 x 4-tastatur som inneholder tre funksjonstaster. Disse er samlet i en loddrett rad til høyre for tallene, slik at avbryt kommer til høyre for 3-tallet, tilbake til høyre for 6 og bekreft kommer helt nederst til høyre ved siden av raden med 0-tallet.

Tanken bak plasseringen av funksjonstastene på denne måten er at bekreft-knappen alltid skal komme nederst til høyre.

Selv om layouten kan komme i tre forskjellige utgaver betyr det allikevel at antall versjoner av tastatur blir begrenset til tre, og ikke langt flere versjoner som i dag, selv om vi aller helst ønsker oss èn løsning for alle typer betalingstastatur. Standarden kan for øvrig kjøpes hos Standard Norge under NS-EN 1332-3: 2008.

Ingen liker nye Facebook

Flere enn 9 av 10 misliker det nye designet skriver IT-avisen. Dette er interessant. I en undersøkelse i 2008 gjennomførte MediaLT en brukertest av 12 populære nettsteder inkl. Facebook:
http://www.medialt.no/news/test-av-tilgjengelighet-paa-populaere-nettsteder/579.aspx

Designet ble endret etter testingen av hvor universelt utformede tjenestene var. Vi fikk imidlertid inn en hel del tilbakemeldinger fra brukere om at nye Facebook var langt mindre tilgjengelig!

Gratulerer med et stort forbedringspotensiale: både dårligere for vanlige brukere og mindre tilgjengelig er lite tidsriktig!

Tips: Facebook kan også brukes med enklere brukergrensesnitt. Prøv http://m.facebook.com.

Besværlige billettautomater og nettsider

Problemer med bruk av billettautomater for funksjonshemmede er et tilbakevendende tema! Selv om vi vet masse om hvordan automater kan utformes, selv om det har vært et fokusert tema i årevis, selv om alle vel er enige om at universell utforming er viktig i forbindelse med selvbetjeningsløsninger, selv om egnede løsninger ikke trenger å være dyre, selv om ... Denne gangen er det Forbrukerrapporten som skriver om billettautomater og nettsider:
http://forbrukerportalen.no/Artikler/2009/billettautomater_ikke_for_alle

Konferanser

Du finner en oppdatert konferanseliste på: http://www.medialt.no/?pageId=240

Tid

Konferanse

URL

7.5.9 WCAG 2.0 and UU http://www.medialt.no/news/international-conference-do-web-accessibility-guidelines-guarantee-universal-design/587.aspx
7-9.5.9 ICTA 2009 http://www.icta.rnu.tn/
3-5.6.9 DSAI http://dsai2009.utad.pt/submissions.html
10-12.6.9 IWAAL http://gsii.usal.es/~iwaal/index.php?option=com_content&task=view&id=10&Itemid=2
24-28.8.9 Interact 2009 http://www.computing.dundee.ac.uk/inclusiveworkshop/
31.8-2.9.9 AAATE http://www.aaate.net
2-4.9.9 mSOCIETY 2009 http://www.m4life.org/
22-25.9.9 Education for All http://www.disability.uw.edu.pl/index.php?option=com_facileforms&Itemid=27
5-7.10.9 IWWUA 2009 http://gplsi.dlsi.ua.es/congresos/iwwua09
12-13.10.9 Yggdrasil 2009 http://yggdrasil2009.net/cfp.html
23.10.9 Media Studies and implementations http://www.salle.url.edu/MSIADU09/main.html
26-28.10.9 ASSETS 09 www.sigaccess.org/assets09