Universell IKT: Nyhetsbrev nr. 8

Dato: 09.02.2009

Nyhetsbrevet er redigert av: Morten Tollefsen

WCAG 2.0

Andre versjon av verdens mest kjente retningslinjer for tilgjengelighet på nett er nå en ferdig W3C spesifikasjon! Dette er bra, for en oppdatering har vært etterlenktet og helt nødvendig! Den endelige spesifikasjonen ble frigitt 11. desember 2008.

Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 1.0 kom i mai 1999, dvs. for nesten 10 år siden. Det har skjedd mye på internett i disse 10 åra. WCAG 1.0 omhandler hovedsaklig statiske nettsider, og dette er på ingen måte tilstrekkelig i dag. Selv i 1999 var nok ikke retningslinjene tilstrekkelige! Men når dette er sagt: "WCAG 1.0 har hatt avgjørende betydning for tilgjengeligheten til nettsider for funksjonshemmede!"

WAI sier følgende om de nye retningslinjene:

"WCAG 2.0 applies broadly to more advanced technologies; is easier to use and understand; and is more precisely testable with automated testing and human evaluation." (http://www.w3.org/WAI/intro/wcag.php)

Se også:

Også standardprodukter blir mer tilgjengelige!

iPod Nano har fått talende menyer! Standardvalget er at det brukes tale, dvs. du må skru av talen dersom du ikke ønsker å høre menyvalgene! For sterkt synshemmede er dette selvsagt en stor fordel. Jeg tror likevel at Apple har tenkt at: talende menyer kan være kjekt å ha for alle.

iPod Nano er ikke kraftig nok til å ha innebygget syntetisk tale. Derfor genereres talen på en PC og overføres med iTunes. Dette skjer helt automatisk. Endringer av talehastighet, stemme, toneleie etc. gjøres vha. SAPI-innstillingene på PCen eller standard syntese for Mac. For å få brukbar tale i menyene må du altså ha installert en talesyntese.

Les mer om iPod Nano

Lydteksting på NRK

Fra og med sommeren 2010 vil NRK tilby lydteksting i alle sine kanaler. tjenesten vil være gratis og tilgjengelig for alle, fordi ingen behøver å kjøpe nye mottakerbokser.

I utgangspunktet var det meningen å få etablert tjenesten før lydtekst-prosjektets slutt, og senest i fjor sommer mente NRK at de ville kunne starte opp høsten 2008. På grunn av at både NRK og resten av prosjektgruppa ønsket en tjeneste som var universelt utformet, måtte imidlertid oppstarten utsettes til sommeren 2010.

Les mer om lydteksting

Interesse for kurset Universell IKT

På grunn av god interesse for vårens kurs i IKT og tilgjengelighet (universell teknologi), setter MediaLT opp et nytt kurs med oppstart i september.

Den 1. januar 2009 trådte den nye diskriminerings- og Tilgjengelighetsloven i kraft, og det er behov for kompetanse i alle ledd som blir berørt av loven. MediaLT tror at dette kompetansebhovet er en av hovedforklaringene til den gode interessen for kurset.   

Les mer om kurset Universell IKT

Temakonferanse om universell utforming

Det fylkeskommunale eldrerådet i Østfold inviterer til: Temakonferanse om universell utforming Tirsdag 24. februar 2009.

Påmelding til Inger Wahl Hofstad i Østfold fylkeskommune på telefon 69 11 74 05 eller på e-post inghof@ostfold-f.kommune.no senest 18. februar

Kl. 08.30-09.00: Kaffe/te og noe å bite i
Kl. 09.00-09.15 Velkommen v/Ole Haabeth, fylkesordfører i Østfold fylkeskommune
Kl. 09.15-09.45 Hva er universell utforming? v/seniorrådgiver Egil Torodd Andersen, Deltasenteret
Kl 09.45-10.30 Universell utforming og den nye plan- og bygningsloven - plandelen v/seniorrådgiver Einar Lund, Miljøverndepartementet
Kl 10.30-10.45 Pause
Kl 10.45-11.45 Universell utforming i pilotkommunene Gjøvik og Vestre Toten v/prosjektleder Hans Petter Olsen
Kl 11.45-12.15 Universell utforming og den nye plan- og bygningsloven - bygningsdelen v/seniorrådgiver Pål A. Frostad Lorentzen, Kommunal- og regionaldepartementet
Kl 12.15-13.00 Lunsj
Kl 13.00-14.00 Offentlige innkjøp og krav om universell utforming v/Hild Kristin Morvik, Hordaland fylkeskommune/Bergen kommune
Kl 14.00-14.15 Pause
Kl 14.15-15.15 Universell utforming og informasjonsteknologi v/seniorrådgiver Knut Lindelien, Standard Norge
Kl 15.15-15.30 Avslutning

Konferanser

Du finner en oppdatert konferanseliste på: http://www.medialt.no/?pageId=240

Tid

Konferanse

URL

24.2.9 Temakonferanse om universell utforming  
26.02.9 Dagskonferanse: levekårene for personer med nedsatt funksjonsevne https://www.questback.com/sosial-oghelsedirektoratet/wa23gb6irq/
5.3.9 Seminar om utfordringer og muligheter innen universell utforming av IKT http://www.medialt.no/news/seminar-om-utfordringer-og-muligheter-innen-universell-utforming-av-ikt/578.aspx
16-21.3.9 CSUN 2009 http://www.csunconference.org
30.3.9 3d European eAccessibility Forum http://inova.snv.jussieu.fr/evenements/colloques/mobtel/Description/index_en.php
6-8.4.9 Include 09 http://include09.kinetixevents.co.uk/
15-16.4.9 Funkas Tillgänglighetsdagar http://www.funkanu.se/Vi-erbjuder/Utbildning/Funkas-Tillganglighetsdagar-2009/
20-21.4.9 International Cross-Disciplinary Conference on Web Accessibility (W4A) http://www.w4a.info/
7-9.5.9 ICTA 2009 http://www.icta.rnu.tn/
3-5.6.9 DSAI http://dsai2009.utad.pt/submissions.html
10-12.6.9 IWAAL http://gsii.usal.es/~iwaal/index.php?option=com_content&task=view&id=10&Itemid=2
31.8-2.9.9 AAATE http://www.aaate.net
26-28.10.9 ASSETS 09 www.sigaccess.org/assets09