Universell IKT: Nyhetsbrev nr. 7

Dato: 11.12.2008

Nyhetsbrevet er redigert av: Morten Tollefsen

Forskerseminar om UU og fri programvare

Direktør for friprogsenteret Heidi arnesen Austlid har erfart at universell utforming ikke står øverst på dagsorden. Men både Austlid og andre foredragsholdere merker økt interesse, og seminaret på Fornebu var viktig for videre arbeid med fri programvare.

Fagseminaret den 21. november var en oppfølging av fagseminaret som Universell IKT gjennomførte i fjor høst, der funksjonshemmedes utfordringer og muligheter ved bruk av fri programvare ble definert som en av de mest sentrale forsknings- og utviklingsoppgavene på feltet universell utforming og IKT.

Les oppsummeringen og/eller presentasjonene fra friprog-seminaret.

MIKT (Modul i IKT og tilgjengelighet)

Av: Magne Lunde

Det har vært stor interesse for det nye kurstilbudet i IKT og tilgjengelighet. Målet er å gi deltakerne en solid praktisk forståelse av hva det betyr å bruke teknologi med ulike forutsetninger og behov. Dette er et kurs med sertifisering og sensur av Norsk test.

Nå er det kun 1 ledig plass på kurset!

Les om kursopplegget inkl. program

Universell utforming og standardisering

Av: Rudolph Brynn

Standardisering er et sentralt verktøy for å oppnå målet om universell utforming, f.eks. på IKT området. De europeiske standardiseringsorganisasjonene CEN og CENELEC har gitt ut en veileder for hvordan standardiseringskomiteene kan sørge for inkludering av prinsippene om universell utforming i standardene som de utvikler - Guide 6. (Dette er det samme som ISO Guide 71). I 2007 fant man imidlertid ut at meget få komiteer faktisk hadde gjort bruk av denne veilederen. I oktober i år ble det derfor avholdt et møte i den felles CEN/CENELEC komiteen CEN/CLC BT WG "CEN/CENELEC Guide 6 Implementation Mechanisms". Møtet hadde til hensikt å utvikle den beste fremgangsmåten for komiteene til å bruke å gjennomføre anbefalningene i Guide 6.

Europakommisjonen presenterte EUs Handlingsplan for funksjonshemmede 2003-2010 som bl.a. understreker at standardisering er et viktig verktøy både for å oppnå EUs målsettinger om likhet i muligheter og bekjempelse av diskriminering. Nederland har igangsatt et nasjonalt prosjekt for å styrke bruken av Guide 6 i Nederland som bl.a. har ført til opprettelsen av arbeidgruppen for implementering av veilederen. Dette tiltaket ble støttet av alle men det ble understreket at solid økonomisk støtte til arbeidet er nødvendig for at det skal bli en suksess og at universell utforming blir en fast del av europeisk standardiseringsarbeid.

EUs 7.rammeprogram for IKT

Av: Maja Arnestad

Call 4 er nå offentliggjort, fristen er 1.april 2009.  Utlysningen omfatter bl.a Challenge 7 - ICT for Independent Living, Inclusion and Governance - som er inndelt i tre delområder: ICT for Ageing, Accessible and Inclusive ICT og ICT for Governance and Policy Modelling. Felles formål for alle tre er å motvirke social og økonomisk ekskludering gjennom IKT-innovasjon.

EU-kommisjonen arrangerer "Proposers' Day" i Budapest 22 januar, med muligheter for partnersøk.

Mer informasjon på Information Society's hjemmeside:
http://ec.europa.eu/information_society

og Cordis-siden:
http://cordis.europa.eu/fp7/ict

Norske søkere kan få støtte til arbeidet med prosjektforslag (proposals) gjennom Forskningsrådets ordning med prosjektetableringsstøtte (PES).

TV og film

Av: Morten Tollefsen

I Lydtekst-prosjektet har det blitt jobbet med både lydteksting og synstolking. Lydteksting går ut på å få tekstingen som syntetisk tale:

NRK sier ja til lydteksting

Synstolking betyr beskrivelser av levende bilder. I land det er naturlig å sammenlikne seg med er mengden synstolking på TV og DVD langt mer utbredt enn i Norge. Imidlertid er det ting som skjer, både FoU og praktiske resultater:

Billig pakkepris på Norges tre eneste synstolkede filmer

Også filmer blir altså mer universelle. Kjøp gjerne filmene i en vanlig butikk. Er det vanskelig å få tak i dem kan du kontakte MediaLT. For første gang blir det også snart mulig å se en synstolket film på norsk TV. Det blir "Tatt av kvinnen" i romjula!

Ny web-guide

Av: Rudolph Brynn

Projektet Mainstreaming af handicapområdet har utarbeidet "Guiden Tilgængelig web". Guiden er utviklet i samarbeide med  Middelfart og Viborg Kommune.

Du finner guiden på: http://www.handicapmainstreaming.dk/vaerktoejer/handicaptilgaengelig- web/

Kognitive funksjonshemninger og web

Av: Morten Tollefsen

En av de virkelig store utfordringene når nettsider skal gjøres brukbare for flest mulig er å ta høyde for kognitive funksjonshemninger. Foreløpig har validatorer/verktøy vært til liten hjelp, og reelle brukertester er sjelden aktuell pga. kost/tid. Utfordringene er naturligvis blant annet at det er snakk om en lang rekke utfordringer, og det er derfor ikke nok å teste med en bruker eller to.

Webaim har nå startet et spennende arbeid! Det høres komplisert ut, men med et miljø som vet så mye om automatisert testing og ulike behov er det grunn til å ha forhåpninger! Kankje blir Wave et nyttig verktøy også for å hjelpe til med forbedrede nettsider for mennesker med kognitive funksjonshemninger: selvsagt ikke for å erstatte eksperter eller brukertester, men som et nyttig supplement!

Mer om Webaims prosjekt

Interaktivt læremateriell er i liten grad universelt utformet

Av: Magne Lunde

Dette er hovedkonklusjonen i sluttrapporten fra forskningsprosjektet Universelt utformet interaktivt læremateriell (UTIN).

Hovedmålet i forprosjektet Universelt utformet interaktivt læremateriell (UTIN) var å teste om interaktivt læremateriell var universelt utformet. Gjennomføringen av og resultatene fra UTIN-prosjektet er oppsummert i sluttrapporten: Interaktivt læremateriell er i liten grad universelt utformet.

Les nettartikkel og/eller sluttrapporten

Lyst på en talende nettleser

Av: Morten Tollefsen

Det skjer mye innen tilgjengelighet og UU, og i dette nyhetsbrevet kan vi bare ta med noen drypp. Jeg anbefaler alle å bruke ulike feeder (RSS) for å følge med!

Stadig ser vi at tilgjengelighetsfunksjoner legges til i standardprodukter eller at du kan installere plug'ins. En slik liten sak er Fire Vox. Det gir tale til FireFox, og en av de bedre RSS-skribentene har testet ut.
Les omtale av Fire Vox av Roger Johansson

Et annet mye brukt program som nærmest har vært utilgjengelig for eksempel for sterkt synshemmede er iTunes. Nå skal Apple (m.fl.) gjøre noe med dette, og Nano har til og med fått talende menyer:
Om tilgjengelighet i iTunes

Posten lytter til de hørselshemmede

Posten installerer skrankeslynger i alle Post i Butikk, og gjør det dermed enklere for hørselshemmede å få utført posttjenester. Skrankeslynge i Post i Butikk blir til god hjelp for landets over 500 000 hørselshemmede. Posten har inngått avtale med det norske firmaet Scandec Systemer AS, og de første skrankeslyngene vil være på plass i Post i Butikk i november. I løpet av 2011 skal de være på plass i alle Post i Butikk.

Les omtale av teleslynger i Post i Butikk

Inclusive design job

University of Cambridge Research Associate in Inclusive

Design   Department of Engineering
Salary: 27,183-35,469 pa  

A researcher is sought to work in the unique, cutting-edge, cross-disciplinary field of inclusive design. The project is part of a consortium which is developing tools and methods for use by product designers to assist them in making their designs usable by as wide a range of the population as possible. The research will involve carrying out and reporting experimental studies of user interactions with products and investigation of the factors associated the inclusivity of products.

Partially covering staff maternity arrangements, the appointment is for one year only, starting in January 2009, or soon after, and will be based in the Department of Engineering (Engineering Design Centre) at the University of Cambridge, as part of the EPSRC funded Inclusive Design III consortium.

The post requires a higher degree and background in inclusive design, psychology, or a related field, and some experience of research in design, accessability or assistive technology. The best-equipped candidate will have experience of both quantitative and qualitative research methods and a history of involvement with inclusive design or product interaction. The post will involve general research duties and work with Professor John Clarkson and Dr Patrick Langdon in carrying out experimental trials, analysing data, conducting workshops and writing reports and publications. Some experience of dealing with participants with a range of capabilities would be beneficial. The post will also involve some liason and collaboration with the other consortium members including the Royal College of Art, Loughborough Ergonomics and Safety Research Institute (ESRI), as well as user groups such as The Papworth Trust and Help the Aged.

The funds for this post are available for up to one year or the return of the post holder whichever is the earlier.

Further details may be obtained from Dr Patrick Langdon at pml24@eng.cam.ac.uk

The cover sheet for applications, PD18 is available from http://www.admin.cam.ac.uk/offices/personnel/forms/pd18/

Part I and Part III only, should be sent, with a letter and CV to
Ms Mari Huhtala
Department of Engineering, Trumpington Street, Cambridge, CB2 1PZ
(Tel +44 01223 748245, Fax +44 01223 332662
email mjh94@eng.cam.ac.uk).

Quote Reference: NA04449,
Closing Date: 16 December 2008
Interview Date(s): During the first week of January

The University values diversity and is committed to equality of opportunity.

Konferanser

Du finner en oppdatert konferanseliste på: http://www.medialt.no/?pageId=240

Tid

Konferanse

URL

16-21.3.90 CSUN 2009 http://www.csunconference.org
6-8.4.09 Include 09 http://include09.kinetixevents.co.uk/
10-12.6.09 International Workshop of Ambient Assisted Living http://gsii.usal.es/~iwaal/index.php?option=com_content&task=view&id=10&Itemid=2
31.8-2.9.09 AAATE http://www.aaate.net