Universell IKT: Nyhetsbrev nr. 4

Dato: 28.03.2008

Nyhetsbrevet er redigert av: Morten Tollefsen

I dette nyhetsbrevet finner du 2 engelskspråklige saker. Det ene er invitasjonen til et internasjonalt fagseminar i regi av Universell IKT. Den andre saken er om en pris knyttet til tilgjengelighet og IKT: foreslå gjerne norske kandidater, det hadde vært gøy!

Sikre universell utforming i all IKT-forskning!

Det er nå sendt et brev fra Ressursnettverk for universell utforming og IKT til Norges Forskningsråd, med forslag om å kreve at det i søknader om forskningsmidler redegjøres for universell utforming, på samme måte som det i dag er krav til redegjørelse for etiske problemstillinger knyttet til personvern, kjønnsperspektiver og miljøkonsekvenser (Forskningsetisk sjekkliste).

http://www.medialt.no/?pageId=154&subId=219

Invitation: International Conference about Universal Design and ICT

The Norwegian Resource Network for Universal Design invites to the Conference: A european perspective on Research and Development Challenges in Universal Design and ICT.

http://www.medialt.no/?pageId=154&subId=221

FIRST ACM SIGACCESS AWARD for Outstanding Contributions to Computing and Accessibility

The award recognizes individuals  who  have made significant and lasting contributions to the development of computing technologies which improve the accessibility of media and services to people with disabilities. Outstanding contributions through  research,  practice, or advocacy will  be recognized.  Towards this goal, contributions will be considered from academia, industry, as well as other professions that focus on computer users with disabilities and the application of computing technology to improve access. The award will recognize members of the community for long-term accomplishments or  those who  have made a notable impact through a significant innovation.

http://www.sigaccess.org/assets08

Innovation och teknisk utveckling av hjälpmedel

Nordiska Ministerrådet beslutade nyligen att understödja ett projekt om utveckling och innovation på hjälpmedelsområdet i de nordiska länderna. I fokus står bland annat hur man ska kunna utveckla produkter enligt principerna för universell utformning.

http://www.nsh.se/om_nsh.htm#innovation_hjalpmedel

Blogg fra Bhutan

Siden mange har møtt de bhutanske lærerne som fikk opplæring hos MediaLT tar jeg med denne saken.

MediaLT og Normisjon står sammen om å etablere et IKT-senter for synshemmede i Bhutan. I 2007 fikk 5 lærere opplæring hos oss, og nå skal selve senteret settes opp på blindeskolen i Khaling.

På skolen er alt "tima og tilrettelagt" for at arbeidet med IKT-senteret kan starte. Are Flyen og Morten Tollefsen har forberedt seg godt, men vi er begge spente på om alt går etter planen. Vi er selvsagt også veldig spente på hvordan landet er! Det vi er sikre på er å møte hyggelige mennesker som vi kjenner fra opplæringen i Norge (se artiklene om Bhutan-prosjektet).

Målet vårt er å legge ut en blogg fra turen med både tekst, bilder, lyd og video! Men mye avhenger av om tilgangen til internett er slik vi håper på!

Bloggen vil bli lagt ut på:

http://www.medialt.no/?pageId=396

Konferanser

Du finner en oppdatert konferanseliste på: http://www.medialt.no/?pageId=240

13-16.04.2008  CWUAAT 08
http://rehab-www.eng.cam.ac.uk/cwuaat/cwuaat08.htm

9-11.06.2008  Nasjonal konferanse om inkluderenede læringsmiljø
http://www.universell.no/articleview.aspx?articleID=206