Nyhetsbrev nr. 33 fra MediaLT

Vi bruker Facebook-siden vår stadig mer. I tillegg til å informere om kurs og prosjekter er det en enkel mulighet for å komme i kontakt med oss. Håper du vil like siden hvis du ikke alt gjør det:

MediaLT på Facebook
og
Mobilversjon

Smartja.no

Smarttelefon er et stadig viktigere arbeidsredskap i studier og yrkesliv. Mens mange mestrer teknologien uten opplæring, har smarttelefonen blitt en ny teknologisk barriere for andre. SmartJa-prosjektet er et initiativ til å hjelpe mennesker som trenger starthjelp for å bli trygge på, og mestre bruk av nye tjenester og moderne mobil teknologi. I prosjektet ønsker vi å vektlegge både mennesker med nedsatt funksjonsevne og personer som ikke tar ny teknologi på strak arm. Hovedmålet i prosjektet er å utvikle et nettsted som hjelper mennesker i gang med smarttelefon - spesielt rettet mot studier og arbeidsliv.

I SmartJa-prosjektet skal vi informere om både hjelpeteknologi og nyttige apper. Vi skal også lage enkle veiledninger for standard funksjonalitet som vi vet mange i studier og arbeidsliv trenger for å komme i gang. Mye av det vi vil utvikle vil også være nyttig for mange for å mestre dagliglivet (privatlivet) på en mer selvstendig måte.

Prosjektet er akkurat startet opp, og vil pågå ut 2018.

Vi takker Kompetanse Norge for støtten til prosjektet.

App-løftet

MediaLT har i år stått i bresjen for en dugnad for å forbedre tilgjengeligheten i apper. Engasjementet har vært stort, og mange app-utviklere har fått innspill til forbedringer.

For å diskutere feil, hjelpe hverandre med å fortelle hvordan du kan rapportere om feil og så videre har vi laget en egen Facebook-gruppe. Her er det åpent for både brukere, fagpersoner innen tilgjengelighet og teknologi, designere, utviklere: det vil si alle interesserte. Dette er lenken til Facebook-gruppen App-løftet (mobilt grensesnitt)

Dugnaden er en del av prosjektet App-løftet. Hovedmålet i prosjektet er å Analysere hvor effektivt ulike metoder for tilbakemeldinger om tilgjengelighetsutfordringer i apper er, og påvirke produsenter til å gjøre et løft innen universell utforming. Som en del av prosjektet har mastergradsstudent Bjørg Andrea Lysbakken ved NTNU Gjøvik skrevet en masteroppgave om app-tilgjengelighet og sluttbrukeres påvirkningskraft. I følgende artikkel kan du lese om masteroppgaven

Vi takker Deltasenteret/forskningsprogrammet UNIKT for støtten til prosjektet.

App-løftet er dratt i gang for å rapportere feil. De som har apper kan selvsagt ikke regne med full tilgjengelighetssjekking! Det er ganske tid- og kompetansekrevende arbeid. MediaLT har jobbet med slike gjennomganger i mange år, og vi har ansatte som både har høy IKT-kompetanse og selv bruker hjelpeteknologi. Ta derfor kontakt for å bestille en app-sjekk, det kommer du garantert ikke til å angre på! MediaLT lager en skriftlig rapport med løsningsforslag. Ofte dokumenterer vi også vha. video (så det skal bli enklere å skjønne hva som skjer for eksempel når du bruker en skjermleser).

Kurs i kreativ bruk av smarttelefon for synshemmede og bevegelseshemmede

NAV HMS Østfold og MediaLT inviterer til gratis kurs i kreativ bruk av smarttelefon og nettbrett: Den 30. november for bevegelseshemmede og den 1. desember for synshemmede. Begge dager blir det også egne kurs for fagfolk.

Kursene gjennomføres som en del av prosjektet Kreativ 2017: Deltakelse og mestring for barn og unge med nedsatt funksjonsevne gjennom bruk av apper og smarttelefon. I prosjektet ønsker vi å dele vår kunnskap om hvordan smarttelefoner og nettbrett kan settes opp for å fungere best mulig for synshemmede og bevegelseshemmede, og vi vil vise apper og programvare som gjør bruk av smarttelefon og nettbrett morsomt, kreativt og nyttig. Vi starter med å tilby kurs i Østfold, men ønsker etter hvert å tilby kursene til alle fylkene i Norge. Vi konsentrerer oss i denne omgang om operativsystemet iOS (iPhone og iPad), fordi dette i skrivende stund fungerer best for synshemmede og bevegelseshemmede.

Denne høsten arrangerer vi fire gratis kurs:

  • 30. november kl. 12.30 - 15.30: Kurs for fagfolk og lærere i forhold til gruppen barn og unge med nedsatt bevegelsesevne
  • 30. november kl. 18.00 - 21.00: Kurs for barn og unge med nedsatt bevegelsesevne og deres foresatte
  • 1. desember kl. 12.30 - 15.30: Kurs for fagfolk og lærere i forhold til gruppen barn og unge med nedsatt syn
  • 1. desember kl. 18.00 - 21.00: Kurs for barn og unge med nedsatt syn og deres foresatte

Alle kursene er gratis og vil finne sted i NAV HMS Østfold sine lokaler i Gml Tindlundvei 3, 1718 Greåker. Du kan melde deg på ved å bruke følgende påmeldingsskjema

Vi takker NAV hjelpemidler og tilrettelegging for støtten til prosjektet.

Stabile testsider

Vi lærer av våre feil; også på området web og universell utforming. Derfor har MediaLT i år arbeidet med prosjektet Stabile testsider, der hovedmålet er å utvikle et sett med testsider for WCAG-feil. Ambisjonen er at testsidene skal bli en viktig ressurs for å vurdere ulike testverktøy, men også for å lære studenter og kursdeltakere ulike suksesskriterier i WCAG.

MediaLT har laget en eksempelsamling for web og universell utforming. Eksempelsamlingen er et av veldig få nettsteder på norsk med gratis tips om tilgjengelighet og universell utforming til de som jobber med web. Nettsidene med dokumenterte WCAG-feil er blitt et verdifullt tillegg i eksempelsamlingen. Slike sider kan blant annet brukes for å:

Sjekke validatorer og lære disse verktøyene Sammenlikne testresultater fra ulike valideringsverktøy Øve på å finne WCAG-feil manuelt

Dette er lenken til eksempelsamlingen:
http://x.medialt.no/

Vi takker Deltasenteret/forskningsprogrammet UNIKT for støtten til prosjektet.

Universell utforming av teknologi

For oss har 2017 vært et godt arbeidsår, der vi har fått vært med på å realisere visjonen vår om å gjøre Norge mer universelt utformet. Vi har lang erfaring med å være prosjektpartner med ansvar for universell utforming i utviklingsprosjekter, og vi får god feedback på at både utviklere og prosjekteiere synes det er nyttig å ha oss med i oppdragene/prosjektene. Blant annet har vi hatt et lengre samarbeid med Oslo kommune, der vi har arbeidet med en ny måte å tenke skjemaer på nett (veiledet dialog) og hvordan en slik dialog kan universell utformes. Jobber du med eller skal du i gang med et nytt utviklingsprosjekt, har vi derfor kompetansen til å finne de kreative og gode løsningene. Vi tilbyr også:

Ekspertevalueringer: Vi går gjennom eksisterende løsninger, og utarbeider en rapport som avdekker problemene og kommer med løsningsforslag.
Brukertesting: Vi har et eget brukertest team, og har derfor de beste forutsetninger til å rekruttere og gjennomføre tester med funksjonshemmede brukere.

Synstolking

2017 vil bli husket som det året da synstolking for alvor tok av i Norge. Til nå i år har vi synstolket ni norske filmer og ytterligere fem til er på gang. I tillegg har vi i 2017 synstolket fire serier for NRK: Valkyrien, Skam, Kampen om tungtvannet og Monster. Vi vil takke NRK for det gode samarbeidet. Ekstra moro har det også vært å få så mange gode tilbakemeldinger på synstolkingen. Det bekrefter at vi har lagt et godt fundament gjennom mange års systematisk arbeid.

Vi i MediaLT har produsert nesten alle filmer som til nå er synstolket i Norge. Nå i oktober produserte vi nummer 50. Det ønsker vi å feire med å gi synshemmede i Norge muligheten til å sikre seg filmene til en svært rimelig penge. Det gjelder å benytte seg av denne muligheten, fordi flere av filmene snart ikke vil være mulig å få tak i lenger. I følgende artikkel kan du lese om tilbudet og bestille filmer.

MediaLT tilbyr det eneste sertifiserende kurset i synstolking i Norge. Med støtte fra Deltasenteret (forskningsprogrammet UNIKT) har vi i prosjektet Synstolk kompetanse videreutviklet og oppdatert kurset, og i september kurset vi fire nye synstolkere. For oss er det viktig å sikre at synstolkingen har god faglig kvalitet, og prosjektet Synstolk kompetanse er et ledd i dette arbeidet.

Vi anbefaler nettsiden filmforalle.no hvis du ønsker å holde deg oppdatert om synstolking:

http://filmforalle.no/

Omfattende kurs og foredrags virksomhet

Vi har til nå i år hatt en omfattende kurs og foredrags virksomhet. Vi tilbyr med jevne mellomrom kurs i våre lokaler, men vi reiser også ut og holder skreddersydde kurs for ulike oppdragsgivere. Det er derfor bare å ta kontakt med oss om dere ønsker et skreddersydd kurs.

Neste kurs i våre lokaler er den 12. desember, og temaet er web og universell utforming

Med vennlig hilsen
Oss i MediaLT