Nyhetsbrev nr. 31 fra MediaLT

Sommerhilsen

Dette nyhetsbrevet oppsummerer noe av arbeidet vårt det første halvåret av 2016, og inneholder som vanlig mye spennende informasjon om interessante prosjekter og aktiviteter. God lesing!

Spre gjerne også nyhetsbrevet til andre du tror kan være interessert.

Vi vil takke alle som har vært i kontakt med oss dette første halvåret av 2016! Takk til: dere som har vært på kurs, deltatt i prosjektarbeid, synstolket film og teater, brukt oss for å vurdere eller forbedre tilgjengeligheten på nettsteder, invitert oss til å holde foredrag, ... MediaLT har mange samarbeidspartnere, og det er vi veldig glad for og veldig stolt av.

Bruk også muligheten til å dele artikler og andre sider på epost, Facebook og Twitter. Facebook siden vår brukes stadig mer aktivt. I tillegg til å informere om kurs og prosjekter er det en enkel mulighet for å komme i kontakt med oss. Håper du vil like siden hvis du ikke alt gjør det:

MediaLT på Facebook

Mobilversjon finner du her

Nedenfor finner dere litt informasjon fra oss, men denne gangen har vi bare plukket ut litt som vi tror mange kan ha glede av. På nettsiden vår finner du selvsagt mye mer.

Vi ønsker dere alle en riktig god sommer!

Cathy, Trond, Morten, Roar, Maia og Magne

God praksis for universelt utformede dokumenter

Funksjonshemmede har nå en unik mulighet til å sikre seg kunnskap om universell utforming av dokumenter. En kunnskap som kan spres på egen arbeidsplass og i nettverket ellers. Som en del av prosjektet God praksis for universelt utformede dokumenter tilbyr vi nå nemlig gratis kurs for funksjonshemmede. Påmeldingsfristen er allerede den 1. juli. Så her gjelder det å være raskt ute. 

Prosjektet finansieres av NAV hjelpemidler og tilrettelegging og oss i MediaLT. I følgende artikkel finnes mer informasjon om kursene og om hvordan du melder deg på:

http://www.medialt.no/news/gratis-kurs-for-funksjonshemmede-universell-utforming-av-dokumenter/964.aspx

Det er fint om du hjelper oss med å spre invitasjonen til funksjonshemmede som kan ha interesse av et slikt kurs.

Appcessories

Stadig mer kan styres med en smarttelefon. Dermed kan funksjonshemmede ta i bruk produkter de før ikke hadde tilgang til eller som kan erstatte flere av dagens hjelpemidler. Det er imidlertid et stort behov for å teste disse produktene og app’ene som brukes for å styre dem,  

I et lite pilotprosjekt om appcessories i 2015 avdekket MediaLT store variasjoner med hensyn til tilgjengelighet og brukbarhet for funksjonshemmede. Nå skal MediaLT gjennomføre flere tester og påvirke produsenter av standardutstyr til å lage universelt utformet maskin- og programvare. Siemens, Eplehuset, NAV og Deltasenteret deltar i prosjektet.

Du kan få mye nyttig informasjon ved å følge med på følgende nettside:

http://www.medialt.no/ios/

Ta gjerne kontakt med oss hvis du vil dele erfaringer eller hvis det er spesielt utstyr du er interessert i å få testet.  

Appcessories Prosjektet finansieres av forskningsprogrammet UNIKT (Deltasenteret) og oss i MediaLT.

Eksempelsamling: Universell utforming på web

I 2013 utviklet vi en eksempelsamling om web og universell utforming. Den ble godt mottatt og har vært mye brukt. Dermed har det vokst fram et behov for å videreutvikle og utvide eksempelsamlingen, og vi er nå i full gang med dette.

Selv om det gjenstår mye arbeid før en ny versjon av eksempelsamlingen er helt utviklet, ønsker vi allerede nå tilbakemeldinger og innspill fra dere. Kom gjerne også med forslag og bidrag til innhold:

http://eksempelsamling.medialt.no/

Arbeidet gjennomføres som en del av prosjektet Utvidet hjelpemiddeldemo og eksempelsamling, og finansieres av forskningsprogrammet UNIKT (Deltasenteret) og av oss i MediaLT.

Synstolking

Vi leder to synstolking prosjekter:

  • Innvevd synstolking
  • Synstolking og strømmetjenester

Innvevd synstolking

Barne-TV serien Sol, snart seks er produsert med innvevd synstolking. Den har premiere på NRK til høsten. I sommer skal barne-TV serien brukertestes på Norges Blindeforbunds familieleir Aktiv familie.

Tradisjonelt har synstolking handlet om å legge på en kommentarstemme i etterkant av at en film, TV serie eller lignende har vært ferdig produsert. Innvevd synstolking fjerner behovet for en egen kommentarstemme. I stedet integreres synstolkingen inn i selve produksjonen. Replikker, kommentarer og omgivelseslyd utformes slik at synstolkingen blir en naturlig del av hele produksjonen.

Produksjonen av barne-TV serien med innvevd synstolking er gjort som en del av prosjektet Innvevd synstolking, som er finansiert av forskningsprogrammet UNIKT (Deltasenteret) og av oss i MediaLT.

Synstolking og strømmetjenester

Stadig færre norske filmer utgis på DVD. I stedet overtar strømmetjenester mye av dette markedet. Ingen norske strømmetjenester tilbyr i dag synstolking. Derfor haster det nå med å finne løsninger for synstolking på strømmetjenester. I vår startet vi prosjektet Synstolking og strømmetjenester, der målsetningen er å finne slike løsninger.

Prosjektet finansieres av Deltasenteret/forskningsprogrammet UNIKT og av oss i MediaLT. I følgende artikkel kan du lese om prosjektet:

http://www.medialt.no/news/prosjekt-om-synstolking-og-stroemmetjenester/958.aspx

Ta kontakt med oss, hvis du har behov for å få synstolket en video, en film eller lignende. Du kan lese mer om vårt arbeid på:

www.filmforalle.no

Teknologi opplæring for dagens behov

Helt siden vi startet MediaLT har vi fulgt opplæringssituasjonen for synshemmede nøye. Vårt inntrykk er at det blir stadig vanskeligere for funksjonshemmede generelt og blinde og svaksynte spesielt å få tilstrekkelig opplæring. Noe som også bekreftes av en undersøkelse Deltasenteret nylig har finansiert. Vi i MediaLT har nærmere 20 års erfaring med å tilby synshemmede den teknologi opplæringen som trengs, og vi fornyer oss hele tiden.  I følgende artikkel kan du lese om de viktigste opplæringstilbudene våre og hva som særpreger dagens situasjon:

http://www.medialt.no/news/teknologiopplaering-for-dagens-behov/963.aspx

Her i MediaLT vil det være aktivitet hele sommeren igjennom. Så vi hører gjerne fra deg allerede nå i sommer, hvis du   har behov for å få sjekket nettsider i forhold til universell utforming, kurs, synstolking eller noe annet.

God sommer!

www.medialt.no