Nyhetsbrev nr. 29 fra MediaLT

Sommerhilsen

Dette nyhetsbrevet oppsummerer noe av arbeidet vårt det første halvåret av 2015, og inneholder som vanlig mye spennende informasjon om interessante prosjekter og aktiviteter. God lesing!

Spre gjerne også nyhetsbrevet til andre du tror kan være interessert.

Bruk gjerne muligheten til å dele artikler og andre sider på epost, Facebook og Twitter. Du finner også en egen MediaLT Facebook-side der du kan poste innlegg, diskutere og få med deg litt om det som skjer. Vi liker godt at du liker siden vår:

MediaLT på Facebook

http://www.facebook.com/MediaLundeTollefsen

Vi i MediaLT ønsker deg en riktig god sommer!

Web og universell utforming

I 2015 har vi hatt gleden av å jobbe med flere store aktører; blant annet Oslo kommune og SpareBank1. Arbeidet i forhold til Oslo kommune og SpareBank1 er oppsummert i to artikler, som gir et godt innblikk i arbeidet med universell utforming av nettsider:

http://www.medialt.no/news/stor-betydning-for-brukervennligheten/933.aspx

http://www.medialt.no/news/universell-utforming-sten-for-sten/921.aspx

I tillegg til de store prosjektene jobber vi med å ekspertteste eksisterende nettsteder, kursing, foredrag, små ekspertevalueringer og så videre. Vårt mål er å hjelpe de som vil ha brukervennlige nettsider, og vi prøver å motivere kundene våre til å forstå at det går an å bruke universell utforming til noe som er nyttig og spennende. Brukervennlighet handler ikke bare om teknisk validering, og MediaLT har derfor eksperter på visuell interaksjonsdesign, brukergrensesnitt, IKT for funksjonshemmede, synstolking og mye mer. Ta kontakt med oss hvis du trenger hjelp til å få en nettside universelt utformet. Vi hører også gjerne fra deg, dersom du ser nettsider som har dårlig tilgjengelighet. Alternativt ta kontakt med eierne av nettsiden, og gjør dem oppmerksom på at de kan få hjelp av oss. På dette området trengs alle gode krefter!

Nyttige kurs

I vår stab har vi Norges fremste eksperter og foredragsholdere på web og universell utforming. Det gjør at interessen for våre kurs og foredrag er stor. Denne våren lanserte vi en ny kurspakke: Universell utforming av nettsider og dokumenter, som er blitt godt mottatt. Vi har derfor satt opp kurspakken på nytt over sommerferien. Her finner du invitasjonen:

http://www.medialt.no/news/kurspakke-i-september-universell-utforming-av-nettsider-og-dokumenter/931.aspx

Det seneste året har vi også kjørt en rekke bedriftsinterne kurs. Ta derfor kontakt med oss hvis du ønsker å få et tilbud om et tilpasset kurs.

Innvevd synstolking

Tradisjonelt har synstolking dreid seg om å legge til en ekstra stemme som forklarer hva som skjer i en film eller et TV-program. Innvevd synstolking fjerner behovet for denne ekstra stemmen. I stedet for å legge på en ekstra stemme i etterkant veves synstolkingen inn i selve produksjonen. Det gjøres ved å legge opp dialogen/kommentarene og lyden slik at synshemmede på en naturlig måte får med seg det som skjer. Dermed åpner det opp for at seende og synshemmede kan se samme versjon sammen. I mai startet vi prosjektet Innvevd synstolking. I samarbeid med NRK Super skal vi teste ut om innvevd synstolking kan anvendes på barne-TV-serien Sol, snart seks. Denne barne-TV-serien produseres nå i sommer og i høst. Mer informasjon om prosjektet og barne-TV-serien finnes i følgende artikkel:

http://www.medialt.no/news/nytt-prosjekt-tar-synstolking-et-skritt-lenger/925.aspx

Er du synshemmet og ønsker å være med å teste innvevd synstolking, er det bare å ta kontakt med oss. Vi takker forskningsprogrammet UNIKT (Deltasenteret) for støtten til prosjektet.

Profesjonalisert WCAG-evaluering

For å sikre kvalitet og konsistens i WCAG-evaluering har World Wide Web Consortium utviklet en standardisert metodikk for evaluering (WCAG-EM). Et nytt verktøy er også lansert for å supplere WCAG-EM. I et pilot-prosjekt skal nettbutikken Komplett og MediaLT teste ut metode og verktøy. MediaLT har benyttet en egenutviklet metode for WCAG-evaluering siden versjon 2.0 av standarden kom i 2008. Vår tilnærming er ganske lik WCAG-EM, men vi har lenge sett behovet for en internasjonal standard. Det vil gi oss som selskap bedre muligheter for å vise hvor god jobb vi gjør, og det ser vi på som en fordel også for alle som ønsker å bruke oss til å lage nye nettsider og web-baserte tjenester. Ta gjerne kontakt med oss, hvis du ønsker å få mer informasjon om WCAG-EM, og hvis du vil ha hjelp til en gjennomgang av tilgjengelighet/universell utforming. Mer informasjon om prosjektet finner du her:

http://www.medialt.no/news/profesjonalisert-wcag-evaluering/932.aspx

Vi takker forskningsprogrammet UNIKT (Deltasenteret) for støtten til prosjektet.

Bok om universelt utformede dokumenter

I vår sluttførte vi prosjektet Bok om universelt utformede dokumenter. Over sommerferien kommer boka ut på Universitetsforlaget. Boka tar for seg de mest anvendte dokumenttypene: PDF, Word, Excel og PowerPoint. Den er lettlest, for at det skal bli enklest mulig for deg å lage dokumenter som er gode å lese. Den forklarer både hvorfor og hvordan. Det vil si at boka forklarer og konkretiserer utfordringene, og at den gir deg en oppskrift på hvordan dokumenter bør utformes. Derfor bør boka ligge på kontorpulten til alle som jobber med dokumentbehandling i sitt daglige virke, og det gjør de fleste av oss. I følgende artikkel kan du lese om boka og forhåndsbestille den:

http://www.medialt.no/news/bok-om-universell-utforming-av-dokumenter/919.aspx

Vi minner også om at vi i 2013 utga boka Web og universell utforming på Universitetsforlaget:

http://www.medialt.no/news/bok-om-web-og-universell-utforming/868.aspx

Vi takker forskingsprogrammet UNIKT (Deltasenteret) og Blindemissionen IL for støtten til prosjektet.

Seier for IKT-opplæringen av synshemmede I vår fikk Anna L. Amundsen som landets første innvilget støtte til vårt nye kurs Praktisk IKT-kunnskap for studie og arbeidsliv (Prakt-IKT). Kurset tar for seg hva synshemmede bør kunne for å møte de kravene studie og arbeidsliv stiller. Mer informasjon om kurset finnes her:

http://www.medialt.no/product/kurs-og-opplaering/prakt-ikt/1/900.aspx

Flere søker nå om kurset. Ta derfor kontakt med oss, hvis du trenger å få styrket din IKT-kunnskap. I følgende artikkel kan du lese om Anna og kurset Prakt-IKT:

http://www.medialt.no/news/seier-for-ikt-opplaeringen-av-synshemmede/920.aspx

Synstolking

Vi samarbeider nå nært med Sverige om å få til en varig løsning for synstolking på kino, og utsiktene er gode for at en ferdig løsning vil være klar i løpet av denne sommeren. Til høsten planlegger vi derfor å vise to norske filmer med synstolking på kino:

 • Karsten og Petra på safari
 • Snåsamannen

Vi kommer tilbake med mer informasjon så snart mer er klart. Følg med på våre nettsteder:

www.medialt.no

www.filmforalle.no

I forskriften til Diskriminerings- og Tilgjengelighetsloven er det gjort unntak for synstolking og teksting. Dermed er det ikke nødvendig å synstolke webvideoer for å oppfylle lovens krav. Mye tyder nå på at dette vil bli endret. EUs direktiv for universell utforming av IKT kommer trolig mot slutten av dette året, og det vil ikke gjøre unntak for synstolking og teksting. Riktignok vil direktivet kun gjelde for offentlig nettsteder, men det er allerede nå klart at den norske forskriften må justeres i tråd med dette. Dersom den norske forskriften fortsetter likebehandlingen av offentlige og private nettsteder, må også private nettsteder tilby synstolking i framtiden. Høsten 2014 etablerte vi nettstedet filmforalle.no. I tillegg til at nettstedet holder deg oppdatert om universell utforming av film og video, inneholder det en tjeneste som skal gjøre det enklest mulig for deg å få hjelp til å tilrettelegge en video eller film for ulike behov. Tjenesten finner du her:

http://film.medialt.no/bestill

I lys av denne positive utviklingen var det også et framskritt at Netflix denne våren vedtok å starte med synstolking i det amerikanske markedet. Vi vil jobbe for at Netflix og andre strømmetjenester også tilbyr det samme i det norske markedet. Mer informasjon finnes i følgende artikkel:

http://film.medialt.no/synstolking/netflix-starter-med-synstolking

For ti år siden startet vi arbeidet med å få på plass lydteksting i Norge. Lydteksting vil si at tekstingen leses opp. Denne våren ga arbeidet resultater, da NRK startet med lydteksting. I følgende artikkel finner du den informasjonen du trenger:

http://film.medialt.no/lydteksting/lydteksting-pa-plass-i-nrk

Den tekniske løsningen NRK har valgt for lydteksting åpner nå også opp for at de kan tilby synstolking. Første TV-serie som vil bli synstolket er Mammon 2. Den starter rett over nyttår. På siden filmforalle.no finner du et skjema som kan fylles ut for å abonnere på nyheter fra nettstedet. Vi anbefaler alle å melde seg på her for å holde seg best mulig orientert om universell utforming av film.

Denne våren har vi synstolket en ny film:

 • De nærmeste
  • Filmene kan som vanlig kjøpes overalt hvor de selges. Ønsker du å bestille filmene fra oss, er det bare å ta kontakt. En komplett oversikt over alle filmer som er synstolket finnes på filmforalle.no:

   http://film.medialt.no/norske-filmer

   Foreløpig er den økonomiske støtten til synstolking svært begrenset i Norge. Har du ideer til hvor vi kan finne økonomisk støtte til synstolking (for eksempel til synstolking av norske filmer), setter vi pris på om du tar kontakt.

   Vi hører gjerne fra deg om synstolking og vårt øvrige arbeid!

   Med vennlig hilsen
   Oss i MediaLT
   www.medialt.no
   21 53 80 10