Nyhetsbrev nr. 28 fra mediaLT

Sommerhilsen

Dette nyhetsbrevet oppsummerer noe av arbeidet vårt det første halvåret av 2014, og inneholder som vanlig mye spennende informasjon om interessante prosjekter og aktiviteter. God lesing!

Spre gjerne også nyhetsbrevet til andre du tror kan være interessert.

 Bruk gjerne muligheten til å dele artikler og andre sider på epost, Facebook og Twitter. Du finner også en egen MediaLT Facebook-side der du kan poste innlegg, diskutere og få med deg litt om det som skjer. Vi liker godt at du liker siden vår:

MediaLT på Facebook

http://www.facebook.com/MediaLundeTollefsen

Vi i MediaLT ønsker deg en riktig god sommer!

Nyttige kurs

Interessen for våre kurs har vært god denne våren, og vi følger derfor opp med nye kurs til høsten. Fortsatt ser vi at det er et stort behov for kompetanse på området universell utforming av teknologi. Ikke minst med tanke på at forskriften til Diskriminerings- og Tilgjengelighetsloven ble virkekraftig den 1. juli i år. I denne omgang tar vi med informasjon om tre kurs:

* Universell utforming og hjelpemiddelteknologi 14 - 16 oktober: Kurset er det eneste private kurset som kan tilby en sertifisering på dette fagområdet, og kurset er derfor et "must" for alle som ønsker å ta dette fagfeltet på alvor. Invitasjonen til kurset og påmelding finner du her:

http://www.medialt.no/news/invitasjon-til-kurset-universell-utforming-og-hjelpemiddelteknologi/684.aspx

* Gode nettsider med universell utforming 10. september: Dette er vårt mest populære kurs, og er en innføring i fagområdet web og universell utforming som alle som jobber med web bør få med seg. Les følgende invitasjon for mer informasjon og påmelding:

http://www.medialt.no/news/endagskurs-i-september-gode-nettsider-med-universell-utforming/853.aspx

* Brukervennlig dokumenter: Kurset gir deg praktiske råd om hvordan du kan lage dokumenter med god tilgjengelighet. Mer informasjon og påmelding finner du her:

http://www.medialt.no/news/endagskurs-i-september-brukervennlige-dokumenter/850.aspx

I vår har vi også hatt flere skreddersydde kurs for private bedrifter og offentlige virksomheter. Ta derfor kontakt, hvis du ønsker at vi setter opp et kurs spesielt for dere.

Web og universell utforming

Denne våren har MediaLT jobbet mye med web og universell utforming. Vårt mål er å hjelpe de som vil ha brukervennlige nettsider, og vi prøver å motivere kundene våre til å forstå at det går an å bruke universell utforming til noe som er nyttig og spennende. Brukervennlighet handler ikke bare om teknisk validering, og MediaLT har derfor eksperter på visuell interaksjonsdesign, brukergrensesnitt, IKT for funksjonshemmede, synstolking og mye mer. Vi vil gjerne delta i utviklingsprosjekter, og denne våren har vi jobbet med både små ekspertvurderinger og store prosjekter. Vi merker at fokus på at mennesker har ulike forutsetninger og behov er større enn før, og det er en gledelig utvikling.

Vi kunne ha trukket fram mange av våre oppdrag på dette fagfeltet, men nøyer oss med å nevne ett, fordi dette oppdraget illustrerer at universell utforming begynner å få et stadig sterkere fotfeste. Oppdraget var et anbud fra Senter for IKT i utdanningen (IKTsenteret), som vi vant. Vi utredet både de tekniske, økonomiske og juridiske sidene ved det å ivareta universell utforming av Den virtuelle matematikkskolen. IKTsenteret skal ha ros for ønske om denne grundige tilnærmingen, og vi er nå spent på videreføringen av arbeidet.

Vi hjelper deg gjerne, hvis du har behov for bistand knyttet til universell utforming av nettsider. Ta også kontakt med oss, hvis du ser nettsider som har dårlig tilgjengelighet. Alternativt ta kontakt med eierne av nettsiden, og gjør dem oppmerksom på at de kan få hjelp av oss. På dette området trengs alle gode krefter!

Videreføring av arbeidet i Bhutan

I samarbeid med Normisjon og Norges Blindeforbund har vi denne våren tatt opp arbeidet vårt igjen i Bhutan. Et meget vellykket IKT- prosjekt ble avsluttet i 2011.   Mer informasjon om resultatene fra IKT-prosjektet finnes i følgende artikkel:

http://www.medialt.no/news/bistandsprosjekt-i-bhutan-sluttrapport-for-ikt-prosjektet/794.aspx

Som et resultat av prosjektet ble den første organisasjonen for funksjonshemmede etablert i Bhutan. Organisasjonen har fått navnet Disabled Persons' Association of Bhutan. Prosjektet skal hjelpe til med å utvikle og bygge organisasjonen i Bhutan. Teknologi, spesielt web, er viktig for å lykkes med å nå ut til ulike målgrupper, og dette skal vi hjelpe til med å få til. Som et ledd i dette arbeidet gjennomførte vi et webkurs i Bhutan. Det er laget en blogg om arbeidet, som du kan lese her:

http://mtbhutan.wordpress.com/

På kurset ble organisasjonens nettside videreutviklet, og aktuelle personer fikk en innføring i webpublisering. DPABs hjemmeside finnes her:

http://dpab.org.bt/

Vi gleder oss til å fortsette arbeidet i Bhutan!

Ruster synshemmede for arbeidslivet

Helt siden oppstarten i 1999 har IKT-opplæring av funksjonshemmede vært viktig for oss i MediaLT. Fortsatt ser vi at behovene er store. Derfor tok vi initiativet til Jobbklar-prosjektet. Prosjektet støttes av NAV Hjelpemidler og tilrettelegging. I prosjektet utvikler og tester vi ut en totalpakke for IKT-opplæring av synshemmede, som setter dem i stand til å møte de kravene arbeidslivet stiller. Totalpakken er nyttig både for deg som er i arbeid og for deg som er arbeidssøkende. Ta derfor kontakt med oss, hvis du har behov for opplæring. Vi kan tilby deg en helhetlig, systematisk og kvalitetsmessig god IKT-opplæring. Mer informasjon finnes i følgende artikkel:

http://www.medialt.no/news/jobbklar-prosjektet-totalpakke-for-synshemmede-paa-ikt-omraade/881.aspx

Synstolking

Synstolking i Norge har inntil nylig dreid seg om synstolking av DVD-film, men synstolking er så mye mer. Det handler om synstolking på kino, TV, teatre, danseforestillinger, sportsarrangementer, internett og mer. For oss i MediaLT har det derfor vært viktig å arbeide for at synstolking får gjennomslag på nye arenaer. Med støtte fra Extrastiftelsen og i samarbeid med Norges Blindeforbund har vi prosjektet FREmtidens Synstolking (FRES) jobbet for dette. Noe som har ført til både nye prosjekter og gode resultater. I vår avsluttet vi prosjektet Synstolk nETT på kino (SETT på kino), som ble støttet av Norges blindeforbunds forskningsfond. Prosjektet førte fram til en ordinær kinovisning av filmen Blind med synstolking. Prosjektet var banebrytende, fordi en helt ny teknologi for distribusjon av synstolking ble tatt i bruk. I følgende artikkel   kan du høre et NRK-innslag om løsningen og lese mer om den:

http://www.medialt.no/news/banebrytende-loesning-for-synstolking-paa-kino/879.aspx

Arbeidet følges nå opp i et nytt prosjekt: UNIverselt utformet FILM (UNIFILM), som støttes av Deltasenteret. Prosjektet tar tilrettelegging av film for funksjonshemmede enda et skritt lengre.   For første gang i Norge lydtekstes og synstolkes en utenlandsk film. Lydteksting vil si at tekstingen på filmen leses op. Lydtekstingen kommer ikke bare synshemmede til gode, men hjelper også personer med lesevansker til å få med seg tekstingen. Filmen som tilrettelegges er den spanske filmen Den tyske legen. I følgende artikkel kan du lese mer om kinovisningen av filmen og om prosjektet:

http://www.medialt.no/news/norges-foerste-synstolkede-og-lydtekstede-film/888.aspx

Også på teater er nå synstolking i ferd med å få innpass. Nationaltheatret i Oslo har gått foran og kjøpt inn et utstyr for distribusjon av synstolking på hovedscenen, og de satte denne våren også opp den første ordinære forestillingen med synstolking. Noe som ble godt mottatt. Reaksjonene kan leses her:

http://www.medialt.no/news/alle-digger-promping/885.aspx

Nationaltheatret planlegger å sette opp nye forestillinger til høsten. Vi utfordrer nå andre norske teatre til å følge etter Nationaltheatrets gode eksempel.

Den 4. september inviterer vi til synstolk kveld. Denne gangen viser vi for første gang den norske storfilmen Max Manus med synstolking. Du vil også få et innblikk i hvordan vi synstolker, og informasjon om arbeidet med synstolking. Mer informasjon inkludert påmelding finnes i følgende artikkel:

http://www.medialt.no/news/velkommen-til-gratis-synstolk-kveld/889.aspx

Foreløpig er den økonomiske støtten til synstolking svært begrenset i Norge. Har du ideer til hvor vi kan finne økonomisk støtte til synstolking (for eksempel til synstolking av norske filmer), hører vi derfor gjerne fra deg. Hvis du ønsker å holde deg oppdatert på synstolking i Norge, anbefaler vi deg å følge med på vår nettside: www.synstolking.no.

Vi hører gjerne fra deg om synstolking og vårt øvrige arbeid!

Med vennlig hilsen

Oss i MediaLT