Nyhetsbrev nr. 26 fra MediaLT

Sommerhilsen

Vi ønsker at dette nyhetsbrevet skal være en sommerhilsen fra oss. Nyhetsbrevet oppsummerer noe av arbeidet vårt det første halvåret av 2013, og inneholder som vanlig mye spennende informasjon om interessante prosjekter og aktiviteter. God lesing!

Bruk gjerne muligheten til å dele artikler og andre sider på epost, Facebook og Twitter. Du finner også en egen MediaLT Facebook-side der du kan poste innlegg, diskutere og få med deg litt om det som skjer. Vi liker godt at du liker siden vår:

MediaLT på Facebook
http://www.facebook.com/MediaLundeTollefsen

Vi i MediaLT ønsker dere alle en riktig god sommer!

Synstolking

MediaLT har bygd synstolking fra grunnen av i Norge. Vi har nå synstolket nesten 30 norske filmer, og jobber hardt for at synstolking skal få gjennomslag på nye arenaer som kino, TV, teatre og internett. Fortsatt ligger Norge langt bak land det er naturlig å sammenligne med. Med støtte fra Extrastiftelsen og i samarbeid med Norges Blindeforbund startet vi i januar i år prosjektet FREmtidens Synstolking (FRES-prosjektet), der målsetningen er å legge grunnlaget for at synstolking for gjennomslag på nye arenaer som kino, TV og internett, og at tilbudet av synstolket norsk film økes. I følgende artikkel kan du lese om prosjektet:
http://www.medialt.no/news/fremtidens-synstolking/843.aspx
Som en del av prosjektet var vi i april på en studietur til England. England er på mange måter foregangslandet når det gjelder synstolking i verden, og turen var derfor både nyttig og lærerik. Kunnskapen fra turen er oppsummert i følgende artikkel:
http://www.medialt.no/news/synstolking-i-england-nummer-1-i-kvantitet-men-mye-aa-hente-paa-kvalitet/857.aspx
En av de mest presserende behovene for å få synstolking ut på nye arenaer, er gode og hensiktsmessige løsninger for distribusjon av synstolking i for eksempel kinosaler og teatre. Med støtte fra Deltasenteret startet vi derfor i mai prosjektet Synstolk nETT (SETT-prosjektet). Hovedmålet i dette prosjektet er å ta fram en brukervennlig og rimelig løsning for distribusjon av synstolking. I følgende artikkel kan du lese om prosjektet:
http://www.medialt.no/news/nye-loesninger-for-distribusjon-av-synstolking/861.aspx
Et samarbeid er innledet med Nationaltheateret med tanke på å få til forestillinger med synstolking til høsten, der tanken er å få testet ut et nytt system. Vi håper også å få til tilsvarende testvisninger på kino.
Foreløpig er imidlertid den økonomiske støtten til synstolking svært begrenset i Norge. Har du ideer til hvor vi kan finne økonomisk støtte til synstolking (for eksempel til synstolking av norske filmer), hører vi derfor gjerne fra deg. Hvis du ønsker å holde deg oppdatert på synstolking i Norge, anbefaler vi deg å følge med på vår nettside: www.synstolking.no.

Bok om web og universell utforming

I august kommer boka Web og universell utforming. Morten Tollefsen er hovedforfatter, og boka utgis av Universitetsforlaget. Boka er et resultat av et prosjekt finansiert av IT Funk i Norges forskningsråd, som ble avsluttet i mai i år. Arbeidet i prosjektet er oppsummert i følgende artikkel:
http://www.medialt.no/news/i-universitetsforlagets-hender/860.aspx
Boka er nyttig for alle som på en eller annen måte jobber med web; enten det er i en studiesituasjon eller det er i arbeidslivet. Boka kan bestilles her:
http://www.universitetsforlaget.no/nettbutikk/web-og-universell-utforming.html
I tillegg til boka arbeider vi nå med å utvikle en nettbasert eksempelsamling om web og universell utforming. Dette skjer gjennom prosjektet eksempelsamling: Web og universell utforming, som støttes av Deltasenteret. Eksempelsamlingen vil være ferdig samtidig som boka kommer ut (i august). I følgende artikkel kan du lese om Eksempelsamling-prosjektet:
http://www.medialt.no/news/eksempelsamling-om-web-og-universell-utforming/863.aspx

Brukervennlige nettsider

I 2013 har MediaLT jobbet mye med web og universell utforming. Vårt mål er å hjelpe de som vil ha brukervennlige nettsider, og vi prøver å motivere kundene våre til å forstå at det går an å bruke universell utforming til noe som er nyttig og spennende. Brukervennlighet handler ikke bare om teknisk validering, og MediaLT har derfor eksperter på visuell interaksjonsdesign, brukergrensesnitt, IKT for funksjonshemmede, synstolking og mye mer. Vi vil gjerne delta i utviklingsprosjekter, og i 2013 har vi jobbet med både små ekspertvurderinger, brukertesting og store prosjekter. Vi merker at fokus på at mennesker har ulike forutsetninger og behov er større enn før, og det er en gledelig utvikling.

Gledelig er det også at forskriften til Diskriminerings- og Tilgjengelighetsloven nå er på plass. Den konkretiserer hva det vil si at en nettside er universelt utformet i lovens forstand. Dette er derfor et fagområde alle nå må ta hensyn til, og som du kan bli dømt for ikke å etterleve. For oss er det imidlertid viktigst å få fram at brukervennlighet for alle er noe du vil tjene på å sikre. Det vil gjøre nettsidene bedre å bruke for alle.

Vi kunne ha trukket fram mange av våre oppdrag på dette fagfeltet, men nøyer oss med å nevne ett, fordi dette oppdraget illustrerer at forståelsen av universell utforming som et gode nå begynner å få fotfeste. Det finner du et godt eksempel på i denne artikkelen:
http://www.medialt.no/news/oensker-aa-bli-best-paa-universell-utforming/855.aspx
Det er moro med kunder som går inn i dette fagområdet på en grundig og seriøs måte.

Ta kontakt med oss, hvis du ser nettsider som har dårlig tilgjengelighet. Alternativt ta kontakt med eierne av nettsiden, og gjør dem oppmerksom på at de kan få hjelp av oss. På dette området trengs alle gode krefter!

Vi minner også om at vår Kvikk-sjekk kan bestilles rett fra nettet:
Kvikk bestilling av Kvikk-sjekken
http://www.medialt.no/news/kvikk-bestilling-av-kvikk-sjekken/779.aspx

Nyttige kurs

Vi ønsker å hjelpe deg til å ivareta universell utforming av teknologi på en god måte. Derfor tilbyr vi flere kurs på dette området. Interessene for disse kursene har vært god i vår, og vi følger derfor opp med nye kurs nå over sommerferien. Spesielt vil vi trekke fram kurset Universell utforming og hjelpemiddelteknologi. Dette er Norges eneste private sertifiserende kurs på fagområdet. Norge trenger nå at mange ruster opp sin kompetanse på dette fagområdet, og sertifiseringen gjør at du får en dokumentert kunnskap på dette området. Her finner du invitasjonen til kurset:
http://www.medialt.no/news/invitasjon-til-kurset-universell-utforming-og-hjelpemiddelteknologi/684.aspx

I tillegg har vi i slutten av august satt opp de to populære kursene: Gode nettsider med universell utforming og brukervennlige dokumenter.
Brukervennlige dokumenter:
http://www.medialt.no/news/brukervennlige-dokumenter/850.aspx
Gode nettsider med universell utforming:
http://www.medialt.no/news/endagskurs-i-august--gode-nettsider-med-universell-utforming/853.aspx

Jobbet mye med opplæring

Opplæring er et viktig tema, og det med rette! I vår kontakt med ulike brukere gis det uttrykk for at det er nødvendig å gjøre noe med den utilstrekkelige opplæringen funksjonshemmede får. MediaLT har jobbet mye med å utvikle gode opplæringsopplegg og opplæringsmateriell. Ta derfor kontakt med oss, hvis du har behov for opplæring.

Med vennlig hilsen
Oss i MediaLT