Nyhetsbrev nr. 25 fra MediaLT

Julehilsen

Tradisjonen tro sender vi ut et nyhetsbrev ved juletider. Det oppsummerer noe av arbeidet vårt i 2012, og inneholder som vanlig mye spennende informasjon om interessante prosjekter og aktiviteter. God lesing!

Ta gjerne kontakt med oss på nyåret!

Bruk gjerne også muligheten til å dele artikler og andre sider på epost, Facebook og Twitter. Du finner også en egen MediaLT Facebook-side der du kan poste innlegg, diskutere og få med deg litt om det som skjer. Vi liker godt at du liker siden vår:

MediaLT på Facebook

For oss har det blitt en tradisjon å støtte et godt formål i stedet for å sende ut gaver til våre mange samarbeidspartnere. Årets julegave fra oss går til Kirkens Nødhjelps arbeid.

Vi i MediaLT ønsker dere alle en riktig god jul og et godt nytt år!

Brukervennlige nettsider

I 2012 har MediaLT jobbet mye med nettsider og tilgjengelighet. Vårt mål er å hjelpe de som vil ha brukervennlige nettsider, og vi prøver å motivere kundene våre til å forstå at det går an å bruke universell utforming til noe som er nyttig og spennende. Brukervennlighet handler ikke bare om teknisk validering, og MediaLT har derfor eksperter på visuell interaksjonsdesign, brukergrensesnitt, IKT for funksjonshemmede, synstolking og mye mer. Vi vil gjerne delta i utviklingsprosjekter, og i 2012 har vi jobbet med både små ekspertvurderinger, brukertesting og store prosjekter. Vi merker at fokus på at mennesker har ulike forutsetninger og behov er større enn før, og det er en gledelig utvikling.

Et prosjekt for Senter for IKT i utdanningen har vært veldig spennende å jobbe med i år. IKT senteret har et ønske om å ta web og tilgjengelighet på alvor, og det har utformingen av og rammene for oppdraget båret preg av. Vi skulle ønske alle viste like stor vilje som IKT senteret til å ta dette fagfeltet på alvor. Oppdraget var et resultat av flere anbud vi vant i år, og her kan du lese om arbeidet:

http://www.medialt.no/news/vant-enda-et-anbud-evaluering-av-innloggingstjenesten-feide/836.aspx

Vår analyse av innloggingstjenesten viste at det er svært mye å forbedre, men dette både tror og håper vi IKT senteret vil ta tak i.

Et annet spennende oppdrag vi har jobbet med i høst er utviklingen av informasjons- og veiledningsmateriell i forhold til web og universell utforming. Dette er et arbeid vi har utført for DIFI, og var også resultatet av et anbud vi vant. I følgende artikkel kan du lese om dette arbeidet og vurderingen av hvorfor vi ble ansett som mest kompetent til å utføre oppdraget:

http://www.medialt.no/news/vant-anbud-om-aa-utarbeide-informasjons--og-veiledningsmateriell-for-difi/832.aspx

Første versjon av dette veiledningsmateriellet er nå ferdig, og til neste år vil det bli jobbet med å utvide materiellet.

Vi kunne ha trukket fram mange flere oppdrag, men nøyer oss med å nevne at vi har et pågående arbeid for Sparebank1 og Fronter, som vi ser fram til å videreføre i 2013. Det er moro med kunder som går inn i dette fagområdet på en grundig og seriøs måte.

Ta kontakt med oss, hvis du ser nettsider som har dårlig tilgjengelighet. Alternativt ta kontakt med eierne av nettsiden, og gjør dem oppmerksom på at de kan få hjelp av oss. På dette området trengs alle gode krefter!

Vi minner også om at vår Kvikk-sjekk kan bestilles rett fra nettet:

Kvikk bestilling av Kvikk-sjekken

GPS kjekt å ha, men ikke bare bra

GPS-teknologi kan være et nyttig supplerende navigeringshjelpemiddel for synshemmede. Det er likevel behov for mye forskning og utvikling før teknologien blir godt egnet for blinde og sterkt svaksynte fotgjengere. Følgende områder er identifisert som spesielt utfordrende i GPS-prosjektet:

• Brukergrensesnitt

• Kart (nye og manglende geodata)

• Presisjon (posisjonering)

• Støtte for annen teknologi (videotelefoni, sporing, innendørs navigering mm)

I følgende sluttartikkel fra prosjektet kan du lese mer:

http://www.medialt.no/news/gps-kjekt-aa-ha-men-ikke-bare-bra/841.aspx

Vi takker Norges forskningsråd for støtten til prosjektet!

Kan du ikke se, så får andre gjøre det

Det er mulig å bruke dagens mobiltelefoner/smarttelefoner for å få seende assistanse ved hjelp av videotelefoni. Bruksområdene er svært mange, men vår testing viser at bildekvaliteten ikke er god nok til å fange informasjon fra objekter i bevegelse. Videre gjennomførte vi fokusintervjuer med synshemmede, og innspillene fra fokusintervjuene og resultatene fra testene viser at det er mye som kan gjøres for å forbedre, forenkle og effektivisere bruken av øyetelefonen. Hovedutfordringen består likevel i å få etablert en døgnbemannet øyetelefonsentral. I nær framtid ser vi ingen muligheter til å få finansiert driften av en slik sentral. Vi håper imidlertid at synshemmede som kan tenke seg å bruke andre alternativer enn en sentral, har fått tilstrekkelig kunnskap til å bruke de mulighetene videotelefoni gir dem for å få seende assistanse. Her kan du lese mer om prosjektet:

http://www.medialt.no/news/kan-du-ikke-se-saa-faar-andre-gjoere-det/842.aspx

Vi takker Norges forskningsråd for støtten til prosjektet!

Nærområdene under fingrene

MediaLT utviklet i 2006 et taktilt, talende verdensatlas. Både synshemmede barn og voksne har fått innvilget atlaset som hjelpemiddel, og atlaset har bidratt til å gi synshemmede ny geografisk kunnskap. Kartene legges på en plate som kobles til en PC. Dette gjør at brukeren kan få både taktil feedback og informasjon som tale fra PCen. Den absolutt største fordelen med et slikt system er at kartene kan bli langt mer forståelige og detaljerte enn tradisjonelle, taktile kart. Tilbakemeldinger fra brukere viser at atlaset er en stor suksess, og for første gang på mange tiår har sterkt synshemmede tilgang til oppdaterte kart. Derfor ønsket vi å gi synshemmede et enda bedre tilbud. På denne bakgrunn formulerte vi følgende målsetning i prosjektet Nærområdene under fingrene (et to-årig prosjekt som avsluttes nå ved nyttår): Videreutvikle det talende, taktile Atlas'et med nordiske detaljkart og finne løsninger som gjør at sterkt synshemmede kan få kart over nærområder og viktige fellesområder. Nå ved avslutningen av prosjektet er vi glad for å kunne si at denne målsetningen er oppnådd.

Det er produsert totalt 12 kart over Norden, delt inn på følgende måte:

Norge (6 kart):

• oversiktskart over hele Norge

• kart over Østlandet

• kart over Sørlandet

• kart over Vestlandet

• kart over Trøndelag

• kart over Nord-Norge

Sverige (3 kart):

• oversiktskart over hele Sverige

• kart over den sørlige delen av Sverige

• Kart over den nordlige delen av Sverige

Finland (1 kart):

• oversiktskart over hele Finland

Danmark (1 kart):

• oversiktskart over hele Danmark

Island (1kart):

• oversiktskart over hele Island

Alle kartene er delt inn i fylker/len/region osv, og har et utvalg av store byer, innsjøer, elver og fjell. I tillegg til navnene finnes det også faktaopplysninger om alt unntatt byer.

For å utvikle kartene over nærområder, gjennomførte vi en brukerundersøkelse for å finne ut av hvilke områder som var mest aktuelle. Som ventet var resultatene noe sprikende i forhold til brukerens lokalisering og behov, men vi konkluderte med at det i prosjektet burde utvikles kart hvor mange synshemmede ferdes, også de som ikke har noen lokal tilknytning til områdene. På bakgrunn av dette og brukerundersøkelsen ble det derfor utviklet fire ulike kart over følgende områder:

• Sporveisgata og områdene rundt Norges Blindeforbund

• Uteområdene til Hurdalsenteret

• Inneområdene til Hurdalsenteret

• Jotunheimen

Det er store variasjoner mellom kartene i forhold til utforming og innhold, som gir et godt bilde av hvordan slike kart kan benyttes til ulike formål og i ulike sammenhenger.

Både verdensatlaset og den taktile platen er altså godkjent som hjelpemiddel. På våre nettsider kan du lese om atlaset og den taktile platen og finne hjelpemiddelnumrene:

Taktil plate:

http://www.medialt.no/product/diverse-hjelpemidler/taktil-plate-ttt/11/11001.aspx

Verdensatlaset:

http://www.medialt.no/product/diverse-hjelpemidler/taktilt-verdensatlas/11/11002.aspx

Vi hører gjerne fra deg, hvis du ønsker å søke om atlaset som hjelpemiddel. Ta også kontakt med oss, dersom du har behov for kart over nærområder og viktige fellesområder.

Vi takker Extrastiftelsen for støtten til prosjektet!

Nettborger

Det er ingen tvil om at sosiale medier fører til mye positivt for mange funksjonshemmede. Tilgjengelighetsproblemer gjør det imidlertid vanskelig eller umulig for noen å bruke disse tjenestene. Den økte bruken av slike medier både fra offentlige myndigheter, næringsliv, organisasjoner, skoler, privat vennekontakt osv. er derfor et problem som må tas på alvor.

I Nettborger-prosjektet har vi dokumentert mye kunnskap, både om merverdi for funksjonshemmede, tilgjengelighetsproblemer og hjelp til utviklere av nye produkter og tjenester. Fokus på disse mediene må opprettholdes, spesielt fordi den digitale verden endrer seg raskere enn noen gang! Nettopp endringstakten er kanskje det aller største problemet for mange mennesker som har nedsatt funksjonsevne!

Her kan du lese mer om resultatene i prosjektet:

http://www.medialt.no/news/nettborger-prosjektet-er-avsluttet/803.aspx

Vi takker Norges forskningsråd for støtten til prosjektet!

Kunstig barnestemme

En ny teknikk for å ta fram kunstige barnestemmer er testet ut. Videre er det i prosjektet beskrevet hva som skal til for å ta fram et endelig produkt. Samtidig stiller resultatene fra dette prosjektet et alvorlig spørsmålstegn med oppfatningen om at et barn ikke vil være i stand til å lese inn et tilstrekkelig datagrunnlag. Tvert om synes det mulig å produsere en fullskalastemme med barn helt ned i 10-11-årsalderen. For utviklingsmiljøene ligger det nå derfor til rette for å utnytte denne kunnskapen til å ta fram kunstige barnestemmer. Prosjektet gir ingen støtte til hypotesen om at synshemmede og dyslektiske barn har behov for kunstige barnestemmer.

Mer informasjon om prosjektresultatene finnes her:

http://www.medialt.no/news/rapporter-fra-kuba-prosjektet/833.aspx

Vi takker Norges forskningsråd og Blindemisjonen IL for støtten til prosjektet!

Bok om uu og web

Morten skriver på en bok, som kommer ut på Universitetsforlaget i august 2013. Boken vil være den første i sitt slag, og omhandler temaet web og universell utforming. Vi har fått flere forespørsler om å skrive en slik bok, og slik vi ser det er også behovet stort for en fagbok om dette tema. I følgende artikkel omtales prosjektet:

http://www.medialt.no/news/ny-bok-om-uu-og-web/824.aspx

Vi takker Norges forskningsråd for støtten til prosjektet!

Synstolking

I 2012 har vi synstolket flere nye norske filmer, og totalt er det nå 25 norske filmer med synstolking. Blant annet kommer snart DVDen med storfilmen Kon-Tiki, som vi har synstolket. Ønsker du å holde deg oppdatert om synstolking og få informasjon om alle filmene som er synstolket, er følgende nettside å anbefale: www.synstolking.no. Ta kontakt, hvis du ønsker å bestille filmer.

Vi er glad for at Extrastiftelsen har innvilget støtte til en videreutvikling av synstolking i Norge. På nyåret starter vi derfor opp prosjektet Fremtidens synstolking. Mye er enda ugjort i forhold til synstolking, og Norge ligger fortsatt langt bak de landene det er naturlig å sammenligne seg med. Det er derfor et stort behov for å videreføre arbeidet, og vi har formulert følgende hovedmål for prosjektet: Legge grunnlaget for at synstolking får gjennomslag på nye arenaer som kino, TV og internett, og at tilbudet av synstolket norsk film økes.

Synstolking på nett blir også stadig viktigere. Ta derfor kontakt med oss, hvis du har behov for synstolking.

Jobbet mye med opplæring

Opplæring er et viktig tema, og det med rette! I vår kontakt med ulike brukere gis det uttrykk for at det er nødvendig å gjøre noe med den utilstrekkelige opplæringen funksjonshemmede får. MediaLT har jobbet mye med å utvikle gode opplæringsopplegg og opplæringsmateriell. Ta derfor kontakt med oss, hvis du har behov for opplæring. Vi kan også tilby ulike kurs til private og offentlige aktører som jobber med nettsider.

Med vennlig hilsen

Oss i MediaLT