Nyhetsbrev nr. 24 fra MediaLT

Dato: 23.12.2011

Julehilsen

Dette nyhetsbrevet når nok ikke alle før julen ringes inn. Plutselig er det bare noen få timer igjen av arbeidsdagen, og så er det kvelden før kvelden.

Ta gjerne kontakt med oss på nyåret!

Bruk gjerne muligheten til å dele artikler og andre sider på epost, Facebook og Twitter. Du finner også en egen MediaLT Facebook-side der du kan poste innlegg, diskutere og få med deg litt om det som skjer. Vi liker godt at du liker siden vår:

MediaLT på Facebook
(http://www.facebook.com/MediaLundeTollefsen)

Vi i MediaLT ønsker dere alle en riktig god jul og et godt nytt år!


Brukervennlige nettsider

I 2011 har MediaLT jobbet mye med nettsider og tilgjengelighet. Vårt mål er å hjelpe de som vil ha brukervennlige nettsider for så mange som mulig, og vi prøver å motivere kundene våre til å forstå at det går ann å bruke universell utforming til noe som er nyttig og spennende. Brukervennlighet handler ikke bare om teknisk validering, og MediaLT har derfor eksperter på visuell interaksjonsdesign, brukergrensesnitt, IKT for funksjonshemmede, synstolking og mye mer. Vi vil gjerne delta i utviklingsprosjekter, og i 2011 har vi jobbet med både små ekspertvurderinger, brukertesting og store prosjekter. Vi merker at fokus på at mennesker har ulike forutsetninger og behov er større nå som håndhevingen av Diskriminerings og tilgjengelighetsloven for web nærmer seg. Likevel er det aller morsomst for oss å jobbe med kunder som virkelig vil ha gode nettsider, dvs. ikke kun er redde for å få dagbøter.

To intranett-prosjekter med SharePoint 2010 har vært veldig spennende i år: ULOBA og NHF. Det er både tekniske og kognitive utfordringer å jobbe med, og intranett er for mange et av de viktigste verktøyene på jobben. Det må da selvsagt være et godt arbeidsredskap for alle - gode verktøy er jo halve jobben, ikke sant?

De nye nettsidene til Felleskatalogen er eksempler på noe av det vi har jobbet med på web i år. Disse sidene er et godt eksempel på at også tilgjengelighet/uu må være kreativt, og flere av de løsningene som ble utviklet i samarbeid med Felleskatalogen er vi veldig fornøyde med! To andre samarbeidspartnere har vi også lyst til å trekke frem: Posten og Akershus fylkeskommune. Begge disse kundene har skaffet seg masse kompetanse om tilgjengelighet, og det er selvsagt ekstra spennende for oss å jobbe med slike kunder! Det gir oss i mye større grad muligheter for å bruke vår spisskompetanse og for å gi oss solide faglige utfordringer. Det er antakelig slik på mange områder, men likevel: ofte er det de som kan mest om tilgjengelighet som er flinkest til å bruke ekstern ekspertise, kanskje fordi de faktisk kan nok til å skjønne at brukervennlighet for alle også er noe som krever erfaring og dybdekompetanse.

For de som vil ha en innføring i IKT for funksjonshemmede anbefaler vi kurset "UU og hjelpemiddelteknologi". Dette er et kurs der du også har mulighet for å få sertifisering, dvs. gjennomføre en avsluttende test. Kurset arrangeres som fjernundervisning og en todagers samling i Oslo.

Invitasjon til kurset Universell utforming og hjelpemiddelteknologi
(http://www.medialt.no/news/invitasjon-til-kurset-universell-utforming-og-hjelpemiddelteknologi/684.aspx)

Vi kommer også til å sette opp endagskurs som blir en innføring til web og tilgjengelighet. I 2011 har vi gjennomført slike kurs både i Oslo, Tromsø, Trondheim og Bergen.

Kvikk-sjekken kan nå bestilles rett fra nettet:

Kvikk bestilling av Kvikk-sjekken
(http://www.medialt.no/news/kvikk-bestilling-av-kvikk-sjekken/779.aspx)


Bhutan

Utviklingsland er egentlig et godt ord, for i Bhutan her det skjedd utrolig mye i de årene vi har hatt et prosjekt der! For MediaLT har dette prosjektet vært helt spesielt! Ikke bare har vi fått æren av å hjelpe synshemmede til å få høy IKT-kompetanse, men vi har fått gode venner og masse kunnskap tilbake! Prosjekteier har vært Normisjon, og det samarbeidet vi har hatt med dem har vært helt suverent! Uten den hjelpen vi har fått av Normisjon hadde dette prosjektet vært et helt annet! Vi i MediaLT kan rett og slett ikke få rost denne organisasjonen nok, og den kunnskapen dere har om mennesker og levemåte i andre land er beundringsverdig!Tusen hjertelig takk Einar Kippenes og Nils Magnar Sture!!!

I Bhutan er det bygget et IKT-senter for synshemmede, og elever får nå undervisning i IKT alt fra barnetrinnet. Det er utdannet en ressursgruppe med lærere, som nå gir kunnskapen videre til både synshemmede elever og yrkesaktive. Vi har skrevet ganske mye om dette prosjektet på nettsidene våre. Les gjerne Magne sin dagbok fra den siste utreisen og følg evt. lenker videre til andre artikler:

Reisedagbok fra Bhutan
(http://www.medialt.no/news/reisedagbok-fra-bhutanvellykket-bistandsstrategi/754.aspx)


Norges første syntetiske barnestemme

Lingit og MediaLT samarbeider om å utvikle en syntetisk barnestemme. Hovedmålgruppen for denne stemmen er barn som bruker syntetisk tale som kommunikasjonshjelpemiddel. Vi skal imidlertid også teste stemmen med barn som bruker syntetisk tale for opplesing av tekst (synshemmede og lese/skrivevansker).

Det å lage en god talesyntese er vanskelig, det vet alle som bruker talesyntese! Eksisterende norske voksenstemmer er ikke perfekte. Det å lage en barnestemme er enda vanskeligere, og derfor er det viktig for oss å presisere at dette er et forskningsprosjekt. Les gjerne mer om status og det arbeidet vi holder på med:

Testversjon av Norges første kunstige barnestemme
(http://www.medialt.no/news/testversjon-av-norges-foerste-kunstige-barnestemme/784.aspx)


Nettborger

I Nettborger-prosjektet jobbes det med sosiale medier og universell utforming. Det har skjedd mye i dette prosjektet, og her tar vi kun med noen smakebiter.

Facebook og andre sosiale medier er utfordrende å bruke for mange. I 2011 har vi jobbet mye med utvikling av en såkalt Facebook klient som skal være enklere å bruke. Målet har vært at klienten skal kunne brukes blant annet av døvblinde. Utviklingen har vært et samarbeid mellom Nettborger-prosjektet og Eikholt. Klienten er på ingen måte ferdig, men fungerer utmerket til det vi trenger i forskningssammenheng. De som har lyst til å teste er hjertelig velkomne, men mange vil nok savne f. eks muligheten til å se og legge ut bilder. Det er også mye annen funksjonalitet vi ikke har hatt mulighet til å implementere. Når dette er sagt er det imidlertid veldig mye av kjernefunksjonaliteten som er på plass. Facebook klienten heter braillebook og kan prøves her:

http://www.braillebook.no/

Både braillebook og Østfold fylkeskommunes karriereveileder er brukertestet. En rapport om dette vil komme på nyåret.

Ellers arrangerte Nettborger-prosjektet et vellykket seminar om brukertesting 30.11.11. Foredragene fra seminaret er lagt ut:

Presentasjoner fra seminaret om brukertesting
(http://www.medialt.no/news/presentasjoner-fra-seminaret-om-brukertesting/781.aspx)


Talegjenkjenning

SMUDI-prosjektet går mot slutten. Som mange vet har vi utviklet kommandostyring til PC. Produktet heter VOMOTE og er laget i samarbeid med Veridict. Mange har fått demonstrert VOMOTE i 2011. Vi har blant annet vært på mange hjelpemiddelsentraler.

Høsten 2011 har vi testet talestyring kombinert med bruk av annen input og output. Vi har laget en applikasjon for å styre yr.no (værvarslingstjeneste). Tusen takk til alle som har vært med på denne testingen! Dere har gitt oss masse ny kunnskap, både dere som er super-flinke og dere som så vidt har kommet i gang med bruk av PC! Vi ser veldig tydelig at talegjenkjenning kan gjøre nettbaserte tjenester langt enklere og mer effektive å bruke for mange, og at det å gi brukere valgfrihet mht. input og output er et av de viktigste virkemidlene for å oppnå universelt utformede IT-systemer.

I 2011 har vi også jobbet med å finne gode mikrofoner for talegjenkjenning. Vi har også funnet egnede brytere for bevegelseshemmede. Du kan lese mer om dette på:

Riktig valg av mikrofoner og brytere for talegjenkjenning
(http://www.medialt.no/news/riktig-valg-av-mikrofoner-og-brytere-for-talegjenkjenning/760.aspx)