Universell IKT: Nyhetsbrev nr. 2

Dato: 01.12.2007

Nyhetsbrevet er redigert av: Morten Tollefsen

Seminar om IKT og universell utforming

"Informasjonssamfunnet skal vere inkluderande og omfatte alle. Dette er ikkje berre ei hjartesak for regjeringa, men det er òg tvingande naudsynt. IKT kan skape forskjellar og det kan utjamne forskjellar, og det er difor heilt naudsynt med gjennomtenkte politiske val." Dette sa Heidi Grande Røys på seminaret om universell utforming, 21.11.2007.

I tillegg til foredrag var seminaret en arena for å diskutere prioriterte satsningsområder og mer konkrete prosjektideer. Dette ble gjort i et gruppearbeid som også ble presentert i plenum. Resultatene fra gruppearbeidet skal brukes i ressursnettverket Universell IKT. Målet er at partnere i nettverket skal gå sammen om prosjektsøknader, og det ser ikke ut som om det skal bli noe problem å finne nyttige FoU-utfordringer fremover! Vi tror at nettverket er egnet til å ta tak i mye av dette.

Alle foredragene og hele artikkelen finner du her: http://www.medialt.no/?pageId=154&subId=192

Tilgjengelighet og fri programvare

Regjeringen har gitt tydelige signaler om at det skal satses på fri programvare. Et av tiltakene er igangsettelsen av et nasjonalt senter.

Fri programvare kan være positivt, men hvor tilgjengelig er Linux, Open Office etc? Det vi merker er en økende interesse også i disse miljøene. Nå inviterer NUUG blant annet til et interessant foredrag: http://www.medialt.no/?pageId=154&subId=194

MediaLT vil kartlegge tilgjengelighet i fri programvare. Mer info. om dette vil etter hvert bli lagt ut på www.universellikt.no.

Klippstoff

IT-funk

IT Funk er tatt inn som et "Real life good practice case" på EU-siden

www.epractice.eu

WAI: WCAG 2.0 presentasjonsmateriell

WAI har lagt ut presentasjonsmateriell om Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.0. Her kan du blant annet lese om:

  • Fordeler
  • Hvordan retningslinjene skiller seg fra versjon 2.0
  • Med mer

http://www.w3.org/WAI/presentations/WCAG20_about/

digi.no: IT-tungvekter skal støtte OpenOffice.org

IBM skal blant annet sørge for bedre tilgjengelighet for funksjonshemmede: http://www.digi.no/php/art.php?id=396287

Universell utforming: Vi behøver mer forskning og høyere utdanning

Om konferansen som markerte 10 års jubileet for begrepet UU: http://www.universell-utforming.miljo.no/artikkel.shtml?id=683

Universell utforming: Om begrepet

Miljøverndepartementet og Deltasenteret har forsøkt å avklare en del sider ved begrepet UU:

http://www.universell-utforming.miljo.no/artikkel.shtml?id=668