Nyhetsbrev nr. 17 fra MediaLT

Dato: 18.06.2007
Telefon: 21 53 80 10
Epost: info@medialt.no
Web: http://www.medialt.no/

Av/påmelding til nyhetsbrevet: http://www.medialt.no/index.asp?pageId=33


Innhold


5 elever fra Buthan

I et halvt år skal tre synshemmede og to seende personer fra Buthan daglig motta undervisning i MediaLTs lokaler. De skal skoleres til å bli Buthans ressursgruppe på området IKT og synshemmede.

MediaLTs bistandsprosjekt i Buthan har nå gått inn i en ny fase. Torsdag den 19. april landet fem buthanesere på norsk jord. Nå får de daglig undervisning, og i dag er det test i Datakortet modul 3 (tekstbehandling) som står på programmet.

Tre av buthaneserne er synshemmet og to seende. Alle fem jobber innenfor undervisningssektoren i Buthan. Når de reiser tilbake til Buthan, skal de utgjøre en ressursgruppe som skal bygge opp en IKT-opplæring i hjemlandet. De skal integrere IKT-opplæringen inn i den øvrige opplæringen i grunn- og videregående skole, samt utvikle IKT-kurs for synshemmede i yrkesfør alder.

I løpet av undervisningsopplegget planlegges det mange eksterne besøk, for at de skal få en innføring i hvordan det norske samfunnet fungerer på dette området. Hvis noen ønsker besøk av buthaneserne, ber vi dere derfor om å kontakte oss.

Vi i MediaLT ser fram til et spennende halvår, som vi også kommer til å lære mye av. Blir opplegget vellykket, håper vi å kunne starte tilsvarende prosjekt i andre utviklingsland.


Elektroniske pekebøker for alle

De elektroniske pekebøkene ble en suksess vi aldri hadde drømt om! Nå skal programvaren videreutvikles: Fortsatt skal brukergrensesnittet være standardisert og lett å bruke, men ny funksjonalitet skal gjøre det enklere BLANT ANNET FOR bevegelseshemmede. Endelig kommer det også en ny pekebok!

Hva er elektroniske pekebøker: I 1997 innvilget Helse og Rehabilitering støtte til Martine-prosjektet. Hovedmålet var å utvikle et konsept for elektroniske pekebøker, samt å utarbeide en ferdig bok. Målgruppen i prosjektet var synshemmede voksne med seende barn. Arbeidet er beskrevet i prosjektets sluttrapport (http://www.medialt.no/rapport/sluttrapp_Martine.pdf). Et av hovedmålene i konseptutviklingen for de elektroniske pekebøkene var at brukerterskelen skulle være svært lav. Den første elektroniske pekeboka "Martines dyrebok" er spredd til mange hundre personer. "Martines dyrebok" inneholder 28 norske dyr. Ved siden av at det er lagt inn bildebeskrivelser, dyrelåter og barnestemmer som sier hvilket dyr som vises, er det spilt inn en barnesang til hvert bilde. Det var viktig i prosjektet å lage noe voksne og barn kunne være sammen om å bruke, og pekebøkene er således et forsøk på å gjenskape lesekrokens hyggestund foran dataskjermen. I alt ble det laget 4 elektroniske pekebøker (i to ulike prosjekter støttet av Helse og rehabilitering): Martines dyrebok, Pannekaka, Mannen som skulle stelle hjemme og Tut og kjør.

Flere skal få glede av pekebøkene: Veldig mange mennesker kan ha glede av teknologi! Det er derfor viktig å definere målgrupper for ulik maskin- og programvare. Svært mange kan i dag bruke f.eks. PC, evt. utstyrt med datatekniske hjelpemidler. Faktisk er det slik at maskinvaren er et mindre problem enn moderne programvare. Dette er helt unødvendig, og utviklere av programvare har rett og slett mye å lære om ulike forutsetninger og behov. Underholdning er viktig for mennesker! Mange mener faktisk at underholdning er et primærbehov. Noen elsker dataspill, andre vil heller høre på heavy metal eller lese en god bok! Vi mennesker er forskjellige, men det som er viktig er at produkter utvikles på en måte som gjør at flest mulig kan mestre å bruke dem. Slik utvikling handler aller mest om kompetanse: Vanskelig er det ikke, og selv utviklere er jo tjent med at målgruppen for produktene deres blir størst mulig. Akkurat dette er de elektroniske pekebøkene et svært godt eksempel på!

Litt om videreutviklingen av programvaren: Det er nå snart 10 år siden programvaren for de elektroniske pekebøkene ble utviklet. I disse åra har det skjedd mye, både mht. operativsystem og utviklingsverktøy. En oppdatering av pekebok-programmet er derfor helt nødvendig. Med støtten fra Helse og rehabilitering kan vi fortsatt spre programvaren gratis, og det er vi selvsagt utrolig takknemlige for i MediaLT! For oss er det viktig at flest mulig får tilgang til det vi lager, og prisen for selve bøkene vil derfor fortsatt være lav. Vi skal også lage en gratis bok i 2007!

Målet i utviklingsprosjektet er:

Oppdatere Pekebok-programmet slik at det fungerer i nye Windows-versjoner og legge inn funksjonalitet som gjør programvaren tilgjengelig for alle funksjonshemmede barn.

Målgruppen i prosjektet vil spesielt være funksjonshemmede barn. Her vil synshemmede med andre funksjonshemninger være en ekstra spennende gruppe for oss. Funksjonshemmede voksne med funksjonsfriske barn vil naturligvis også ha glede av de endringene som skal gjøres i programvaren. Vår erfaring er videre at: god tilrettelegging medfører gode produkter for alle, også de som ikke har funksjonshemninger!


Ressursnettverket "Universell IKT"

MediaLT har fått støtte fra norges Forskningsråd til å etablere et ressursnettverk på fagområdet universell utforming og IKT, der partnernes kompetanseutveksling og samarbeid skal føre til innovative forskningsprosjekter, produkter og tjenester.

denne våren lyste Norges Forskningsråd ut midler til en helt ny prosjekttype i norsk sammenheng: Støtte til etablering av ressursnettverk. MediaLt fikk støtte til en slik etablering.

ifølge Stortingsmelding nr. 17 2006/2007 (IKT-meldingen) er det en målsetning for regjeringen at all teknologisk utvikling med IKT innen offentlig sektor skal bygge på universelt utformede løsninger, og privat sektor oppfordres til å gjøre det samme. For å nå denne målsetningen mener MediaLT at det er helt nødvendig at fagmiljøene på området forener kreftene i et felles nasjonalt løft. Derfor tok MediaLT initiativet til å samle de viktigste fagmiljøene i et ressursnettverk.

Hele 17 forskjellige nasjonale fagmiljøer deltar i ressursnettverket, samt et internasjonalt miljø (Universitetet i Linz). Siden fagområdet universell utforming og IKT er veldig nytt, vil det være viktig for nettverket å komme fram til en felles forståelse av hva universelt utformede IKT-løsninger i praksis vil si.

ressursnettverket planlegger å gjennomføre tre seminarer i løpet av det første året. I høst vil det bli innbudt til et seminar, der målsetningen er å komme til enighet om hva som er de sentrale problemstillingene og utfordringene i forhold til forskning og utvikling på fagområdet. Med basis i denne enigheten har nettverket ambisjoner om å legge grunnlaget for minst tre nye norske forsknings- og utviklingsprosjekter i 2008.

ressursnettverket har også tatt mål av seg å være en av de ledende aktørene på området internasjonalt. Diskusjon av den norske rollen vil være et av hovedtemaene som vil bli tatt opp på et seminar om temaet som planlegges å settes opp neste vår. seminaret vil også fungere som et arnested for nye ideer til EU-prosjekter på området.

Videre planlegges det et helt nytt og annerledes fagseminar for mediebransjen, der deltakerne selv skal få prøve å bruke hjelpemidler og der deltakerne får prøve å være funksjonshemmet i forbindelse med bruk av teknologi. Gjennom seminaret håper ressursnettverket å få satt fagområdet på dagsorden, samt å øke kunnskapen til de som dekker fagområdet.


DAISY-nytt

Både maskin- og programvare for avspilling og produksjon av DAISY utvikles kontinuerlig. I dette nyhetsbrevet nevner vi bare kort hva som er nytt. Mer utfyllende informasjon legges ut på www.daisyklubben.no. Blindes produkter og MediaLT gjør det vi kan for å tilby god brukerstøtte, veiledning og service. Trenger du hjelp kan du:

Sende epost til info@daisyklubben.no eller
Ringe DAISY-telefonen: 21 53 80 18

Tirsdag den 23. januar 2007 vil bli stående som en merkedag for alle i Norge som av en eller annen grunn har vanskelig for å lese "vanlige bøker". - kanskje også for de som ikke har spesielle leseproblemer! Da ble Norges første bok for kommersielt salg som kan leses av alle lansert. Boka er utgitt på Verbum forlag, og er et samarbeid mellom Verbum og KABB. Bokas tittel er Århundrenes legende og er forfattet av Bjørnstjerne Bjørnson. Den er en gjendiktning av Victor Hugos verk La Legende des Siècles, og består av tolv små fortellinger der det gode og det onde står i skarp kontrast. Gjennom små, tydelige scener tegnes en visjon av det gode mennesket på en måte som gjør dypt inntrykk på leseren. Boka er en godbit for alle som ønsker seg særpregede småstykker til høytlesning eller til egen glede. Teksten er modernisert ved Helge Hagerup. Boka kan bestilles hos KABB, og der kan du også få kjøpt mange andre lydbøker. Pressekonferansen og mer info finnes på: http://www.medialt.no/?pageId=154&subId=146.

Milestone 311 DAISY: En 47 g tong DAISY-spiller med oppladbart batteri som du kan putte i brystlomma. Dette er også en kjempefin digital opptaker og MP3-spiller. Her finner du mer info: http://www.medialt.no/?pageId=154&subId=156.

EasyReader: versjon 2.30 er et stabilt og funksjonsrikt avspillingsprogram for PC. Programmet er lett å bruke, brukergrensesnittet er moderne og er du en avansert bruker byr EasyReader på det meste! Til tross for alle mulighetene er det likevel veldig enkelt å komme i gang: last inn boka, trykk mellomrom og avspillingen starter! Her finner du mer info: http://www.medialt.no/?pageId=154&subId=151.

Norsk versjon av Dolphin EasyProducer: Med dette programmet lager du fulltekst DAISY bøker i en fei! Bruk et Microsoft word dokument som utgangspunkt, velg "Lagre DTB" i menyen (eller velg tilsvarende knapp på verktøylinja) - og dermed har du en bok med syntetisk tale, tekst og bilder! Her finner du mer info: http://www.medialt.no/?pageId=154&subId=155

Dolphin EasyPublisher: Dolphins proffesjonelle verktøy for produksjon av DAISY-bøker har kommet i ny utgave. Kunder med service-avtale har fått CDer i posten, men noen nyheter kan være aktuelle for andre interesserte også (f.eks. at programvaren nå finnes i en demo-versjon). Her finner du mer info: http://www.medialt.no/?pageId=154&subId=160.


Verdens minste scanner

En skanner du kan ta med i veska - til og med putte i innerlomma! En skanner med innebygget oppladbart batteri slik at du også kan skanne uten å ha med PCen. Dette er virkelig et spennende produkt, både for synshemmede og alle andre! Produktet er omtalt i Guinnes Book of Records, omtalt i New York Times og er vist på NBC NEWS, ABC TV mm.

En stor fordel med DocuPen er at den ikke trenger å være koblet til en PC for å skanne. Oppladbart batteri gjør at du heller ikke trenger ekstern strøm. Det som skannes lagres på det interne minnekortet. Veldig mange sider kan lagres på minnekortet, nøyaktig antall avhenger av oppløsning og om du skanner farger eller svart/hvit. Trenger du å lagre veldig mye kan du putte inn ekstra minnekort.

DocuPen får et helt utrolig bredt bruksområde. Dra pennen over en side med tekst, skann inn et bilde du synes er fint eller som du ønsker å ta vare på, lagre buss-tabellen mens du venter på bussen ... Alt du har lagret overføres lett til PCen med en USB-kabel. Vil du oversette "bildene" til tekst kan du bruke OmniPage eller et annet tegngjenkjenningsprogram. Programvaren PaperPort SE på Norsk følger med.

Her finner du mer info: http://www.medialt.no/?pageId=154&subId=163.


Synstolking og lydteksting

MediaLT satser på å få etablert synstolking som en tjeneste i Norge. Fire synstolkere er nå ansatt. Synstolking vil kort fortalt si at levende bilder/scener beskrives slik at synshemmede eller andre som har vanskelig med å tolke bilder får med seg det som skjer. Synstolking er relevant både i forhold, til TV, film, kino, teater, dans osv. Utfordringen er å klare og informere om hva som skjer uten at det opprinnelige lydbildet forringes, og dette er ingen triviell oppgave. Derfor jobber nå MediaLT med å planlegge det første kurset i synstolking. Det første de fire nytilsatte skal starte med, er å gjennomføre kurset. Kurset i synstolking er en del av Lydtekst-prosjektet. I dette prosjektet er målsetningen å få til prøvesendinger med synstolking i løpet av 2008.

Nøl ikke med å kontakte oss, dersom dere Har spørsmål eller kommentarer til synstolkteamet eller andre av oss i MediaLT. Selv om teamet nå er under opplæring, er det bare å kontakte oss, hvis dere har behov for synstolkoppdrag. Vi ønsker å få tjenesten opp og stå på beina, og den beste måten å gjøre dette på er å komme i gang med praktisk arbeid. Ved å etablere denne tjenesten håper vi å kunne gi synshemmede og andre som har vanskelig med å tolke bilder tilgang til en del av kulturen de til nå har vært utestengt fra. Faktisk har vi alt laget de første norske synstolkede internett-filmene!

I lydtekst prosjektet skal vi også lage systemer for å få lest opp teksting ved hjelp av syntetisk tale. Målet er å få til de første testene før vi reiser på ferie. I denne første testingen kommer vi til å bruke Orion webbox, men det jobbes også med dekodere for digitalt bakkenett mm.


Sansestimulering for ei lita jente med epilepsi

Foreldre har ofte kreative ideer når barna trenger noe ekstra! Da Sol Albertsen ringte og spurte om MediaLT hadde et program hun kunne bruke sammen med jenta si var svaret nei. Imidlertid laget vi et - og resultatet ble slik mor ville ha det.

[Bilde: Sol med Storm på fanget]Både Are og Morten synes ideen om å lage et helt enkelt program til Storm hørtes spennende ut. Faktisk så spennende at vi satte oss ned samme kveld og fikk ferdig det meste! Hovedideen med programmet er at uansett hva man trykker på fylles hele skjermbildet med en farge. Små musikk-snutter kan også slåes av og på.

"Datteren vår, Storm, har epilepsi som sitter I synssenteret. Håpet er at hun skal vokse av seg epilepsien, det er sannsynlig, og at det er den som stenger for utviklingen av synet. Alt med øynene og hjerne og forbindelsen mellom dem er normalt, så vi må bare se (!) tiden an. Tanken bak mye av det vi gjør nå, er at hun skal skjønne at hun ser litt, for så å jobbe med det selv."

Sol valgte ut farger. Disse er justert i etterkant, og er kanskje heller ikke 100 % på plass. Dette handler jo om å prøve og feile, og kanskje først og fremst om hva Storm liker best! For andre som ønsker å bruke programmet kan andre farger fungere bedre - det er naturligvis ikke noe problem å gjøre tilpasninger på dette.

Programmet MediaLT nå har laget skal selvsagt kun være et av mange tiltak for å stimulere Storm:

Når det gjelder hvordan Storm bruker skjermen er det nok et stykke igjen. Vi jobber jo med å få henne til å forstå at hun kan gjøre ting, hun lager lyd, hun slipper og griper osv, slik at hun skal få en oppfatning av egen identitet og evner. Her er vi jo tidlig ute, og vi fletter dette inn I leken på mange måter, og dette programmet er en av dem. Vi har også et lite "piano", I utgangspunktet en irriterende sak kjøpt på Clas Ohlson, men som gir umiddelbar respons når hun trykker ned tangentene. Det er hun såvidt begynt å gjøre, jeg vet ikke hvor bevisst det er. Dataprogrammet krever jo at hun ser og trykker samtidig, det er nok litt mye å vente akkurat nå, men når vi demper lyset og holder skjermen foran henne eller over henne, og trykker tastene slik at fargene bytter og lyd høres, så følger hun litt med av og til. Vi har et annet dataprogram som vi bruker for å stimulere henne også, Hemistim, og der følger hun mere med, men der skjer det jo mer, I sort-hvitt på skjermen. Så vi er fornøyde, nå har vi et redskap som hun bruker så mye som vi hadde håpet, og det er tilgjengelig efter som hun utvikler seg. (Vi er i gang med å bytte epilepsimedisin, og det er litt slitsomt for henne).

Sol sier til slutt: "Så TAKK! Vi er glade for det nå, og ser frem til at hun skal finne tastaturet og skjønne sammenhengen, det kommer når det kommer."

Vi i MediaLT må selv få takke, både for et inspirerende oppdrag - og for at det finnes sånne fine foreldre!


Nettsider under lupen

Vi har jobbet og jobber med en rekke spennende nettsider i det siste halvåret. Nedenfor ser du litt om noen av dem. Husk at MediaLT gjerne hjelper til med å gjøre nettsteder tilgjengelige! Vi har fått veldig mye positiv tilbakemelding på innspillene våre, og det er nyttig å satse på nettopp tilgjengelighet - for web bør være et medium som kan brukes av flest mulig!

ABM: Testen av arkiv, bibliotek og museer er ferdig. Først gjennomførte vi en "kvantitativ" brukertest og deretter en dypere test av et utvalg nettsteder. Begge rapportene kan leses på nettet: http://medialt.no/?pageId=178

ønskebok.no: Mange har glede av å lese en god bok, men vi liker jo så forskjellige bøker! Nå skal snart ønskebok.no på lufta, og da kan du få gode boktips enten du liker dette eller hint! Det skal bli et fint brukergrensesnitt blant annet for synshemmede, og lydbøker er naturligvis en del av bok-basen. Her finner du mer info: http://www.medialt.no/?pageId=154&subId=169

Stortinget: MediaLT har gått gjennom div. deler av stortinget.no. Målet er at nye nettsider skal være tilgjengelige for så mange som mulig, og naturligvis bør Stortinget ha gode nettsider. Det ser lovende ut, selv om det naturligvis finnes store tabeller mm. som nok er litt utfordrene.

SHDIR kampanjeside om universell utforming: MediaLT har vært med på brukertesting og laget HTML-versjonen. Den ble nok ikke helt slik vi ønsket, men mye fikk vi gjennomslag for. Her finner du mer info: http://www.medialt.no/?pageId=154&subId=166.


Kurs i IKT og tilgjengelighet

Vi har lenge arbeidet med tanken om å få til et sertifiserende kurs i IKT og tilgjengelighet, og en stadig økende fokus på fagområdet gjorde at tiden nå var inne for å virkeliggjøre ideen. Hovedmålet i forprosjektet Modul i IKT og tilgjengelighet (MIKT-prosjektet) er å kartlegge og legge grunnlaget for utviklingen av et sertifiserende kurs i temaet IKT og tilgjengelighet. Forprosjektet støttes av Norges Forskningsråd/ITFunk.

Mange famler: Fagområdet mangler et definert innhold, og dette gjør at mange famler når de forsøker å ivareta hensynet om universelt utformede IKT-løsninger. I og med at det nå kommer en ny antidiskrimineringslov og det faktumet at den nye loven om offentlige innkjøp bygger på prinsippet om universell utforming, gjør at behovet for nødvendig kompetanse på fagområdet også er stort. Etter mange års arbeid på området ser vi i MediaLT at en slik fagkompetanse nettopp er en stor mangelvare.

Praktisk rettet: En av hovedoppgavene til forprosjektet blir å utrede hva som bør være hovedinnholdet i et kurs, men selve fagplanen vil bli utviklet i et hovedprosjekt. Allerede nå er det imidlertid klart at modulen vil ha et sterkt innslag av praktisk bruk, det vil si at personer som gjennomgår kurset og består testen skal ha god kjennskap til hvordan ulike hjelpemidler for funksjonshemmede fungerer. I MediaLT ser vi på dette som en nødvendig kompetanse for å kunne forstå hva det i praksis vil si å legge til rette for universelt utformede IKT-løsninger.

egen fagbok?: Videre skal det i forprosjektet utredes hvilke løsninger for kursgjennomføring og sertifisering som er mest hensiktsmessige. Dessuten skal det kartlegges hva som finnes av faglitteratur på området nasjonalt og internasjonalt, og behovet for å skrive en egen fagbok til kurset skal vurderes. MediaLT er glad for alle innspill til prosjektet, når det gjelder aktuell litteratur, tidligere erfaringer knyttet til kurs av denne typen osv.

Samarbeidspartnere i prosjektet er: Datakortet a.s, Nasjonalt Dokumentasjonssenter, Deltasenteret, Standard Norge, NTNU og Senter for IKT-hjelpemidler (SIKTE).


Vi vil ikke godta at teknologien tas fra oss!

De fleste får Parkinson etter fylte 55 år, men sykdommen rammer også yngre mennesker. Uansett alder og Parkinson-symptomer ønsker folk å fortsette og bruke teknologi og tjenester de har vent seg til - og dette er det veldig viktig å tilrettelegge for!

Norges forskningsråd/IT-funk finansierte forprosjektet "Stemmestyrt interaksjon" STEMINT (prosjektnr. 176984/i40). En viktig del av dette prosjektet var å gjennomføre intervjuer i 11 fokusgrupper. Flere i fokusgruppene for bevegelseshemmede hadde diagnosen Parkinson. I intervjuene med dem kom det frem en rekke ideer og behov, spesielt knyttet til bruk av datamaskin. Stemmestyring kan sannsynligvis være et nyttig hjelpemiddel for noen med Parkinson, men det er nødvendig med en mye bredere tilnærming mht. tilgjengelighet til, og behov for teknologi. Deltakerne med Parkinson var spesielt interesserte i å utvikle en metodikk for utprøving av hjelpemidler og en utarbeidelse av en oversikt over aktuelle tilpasninger.

Denne statusrapporten er ikke et forsøk på å utvikle en slik metodikk, men det er et første skritt i retning av å forstå noen av de problemene mennesker med Parkinson har. Utfordringen er å gjøre begrensninger til muligheter, og dette må skje i et spennende tverrfaglig samarbeid.

Med utgangspunkt i STEMINT-prosjektet og med bakgrunn i at det ser ut til å være gjort veldig lite innen teknologi for mennesker med Parkinson var det naturlig for meg å fokusere på FoU-oppgaver. I konklusjonen forsøker jeg likevel å si litt om ansvarsfordeling. IT-funk støttet arbeidet med notatet, og Maja Arnestad kom med nyttige innspill til innholdet. Ellers er det spesielt to personer som har bidratt: Inger Thorstensen Tømte og Birger J. Natvig.

En elektronisk utgave av notatet er lagt ut:
Vi vil ikke godta at teknologien tas fra oss! Et notat om Parkinson og bruk av datamaskin.


spillehula.no relandseres

MediaLT relanserer nå nettstedet www.spillehula.no. Nettstedet ble første gang lansert for to år siden som en del av et nordisk samarbeid, men nye nettsider er nå bygget og flyttet til Norge. Fram til nå har nettstedet vært et svensk-norsk samarbeid. et samarbeid som ble innledet i prosjektet Underholdende Programvare for mennesker med Sammensatte lærevansker (UPS-prosjektet), der Furuboda og Funka Nu var de svenske samarbeidspartnerne. En viktig del av samarbeidet var det svenske prosjektet interagera. Da dette prosjektet ble avsluttet, var det ikke tilstrekkelig økonomiske og menneskelige ressurser på svensk side til å holde skikkelig tak i samarbeide.

Norsk preg: Videre fikk MediaLT i UPS-prosjektet tilbakemeldinger om at det var ønskelig å gi sidene et mer norskt preg, og dermed kom vi til at det var riktig å målrette sidene mer direkte mot norske behov. Nettsidene er nå en integrert del av MediaLTs nettsider, noe som sikrer en varig drift av spillehula.no.

Sikre lik rett: På den nye spillehula.no finner man fritt digitalt innhold, informasjon om det tilrettelagte spillrommet Spillehula, lenker til spilltester, invitasjon til kurs i spilltilrettelegging, informasjon om det internasjonale arbeidet på området m.m. Vi vil gjerne ha innspill fra deg vedrørende hva du synes om nettsidene, forslag til innhold på nettsidene eller andre kommentarer eller spørsmål du har om fagområdet underholdende programvare og funksjonshemmede. Vi håper du vil være med å gjøre nettsidene til et godt redskap i arbeidet for å sikre alle lik rett til underholdning.


Vær vennlig å gi oss beskjed hvis du ikke vil motta dette nyhetsbrevet! Verken vi eller du er tjent med at noen mottar e-post de ikke ønsker. Vi er imidlertid veldig takknemmelige hvis du tipser andre om nyhetsbrevet dersom du vet om noen som kan være interesserte.

Hvis du vil melde deg på eller av listen som mottar nyhetsbrevet kan du ringe eller sende e-post, adresse/telefon står øverst i brevet.