Nyhetsbrev nr. 16 fra MediaLT

Dato: 21.12.2006
Telefon: 21 53 80 10
Epost: info@medialt.no
Web: http://www.medialt.no/

Av/påmelding til nyhetsbrevet: http://www.medialt.no/index.asp?pageId=33


Innhold


Verdensatlas: Et slikt hjelpemiddel har jeg ventet på hele livet

Det er veldig inspirerende for oss i MediaLT når responsen er så stor på noe vi jobber med som verdensatlaset for synshemmede. Prosjektet er støttet av Helse og rehabilitering, og uten denne støtten hadde det vært helt urealistisk å få utviklet et norsk verdensatlas med så høy kvalitet! Kartene legges på en taktil plate som er koplet til en PC. Når du kjenner på kartet kan byer, elver, land osv. leses opp av PCen. Atlaset inneholder også mange andre funksjoner, f.eks. en stor faktadel og muligheten for å beregne avstanden mellom to punkter.

Nå har alt flere personer fått atlaset gjennom HMS. Noen har også kjøpt den taktile plata og kartene privat.

Vil du lese mer finner du flere artikler på nettet:

  • Arne Storli har som den første i Norge tatt i bruk MediaLTs nyutviklede verdensatlas, og etter bare noen få dagers bruk har han tettet store hull i sine geografikunnskaper: http://medialt.no/?pageId=154&subId=137
  • For meg var det en skikkelig opptur å få lov til å vise Markus verdensatlaset! Han er en veldig flink gutt, men at han mestret all funksjonalitet så utrolig raskt hadde jeg ikke drømt om: http://medialt.no/?pageId=154&subId=115
  • De første norske, talende verdensatlasene er på vei til brukerne! HMS har vist stor forståelse for at dette er et nødvendig og nyttig produkt. Trenger du hjelpemiddelnummer finner du dette i artikkelen: http://medialt.no/?pageId=154&subId=126
  • Den taktile platen MediaLT benytter blant annet til vårt verdensatlas vant gull i en stor konkurranse. Vi gratulerer produsenten TouchGraphics, og kan selv skrive under på at dette er både solid, brukervennlig og nyttig utstyr: http://medialt.no/?pageId=154&subId=117

Lydtekst-prosjektet skal gjøre TV-sendinger mer verdifulle for synshemmede

Det er to hovedmål i lydtekst-prosjektet: å få ut teksting som lyd og å teste synstolking (beskrive det som skjer). Prosjektet har nå snart vart i et år, og nå er det snart klart for testing og kurs av "bilde-tolkere".

Vi søker etter sterkt synshemmede som har tid og lyst til å være testere i Lydtekst-prosjektet. De som velges ut vil få en Orion webbox, og de første testene av lydteksting vil skje ved hjelp av dette utstyret. Fortsatt har vi behov for noen få sterkt synshemmede testere. Du finner mer informasjon i artikkelen: http://medialt.no/?pageId=154&subId=138.

Orion webbox er en internett enhet med talemeny. Du kan få inn radio, lydaviser, TV-sendinger, daisy-bøker mm. Fortsatt gjenstår det mye arbeid før en god tjeneste er på plass, men vi jobber blant annet for å få til et prosjekt med NBF for å få dette til en nyttig ressurs for synshemmede. Les gjerne mer om Orion webbox: http://medialt.no/?pageId=154&subId=118.

Beskrivelse av levende bilder vil gi synshemmede og andre som har vanskelig med å tolke bilder et langt større utbytte av å se på TV. MediaLT søker nå etter tre personer som kan tenke seg å kurses til å bli synstolker. Du finner mer informasjon i artikkelen: http://medialt.no/?pageId=154&subId=135.

Hvis du er interessert i å være tester eller ønsker å utdanne deg til synstolk kan du ta kontakt med Magne Lunde (magne@medialt.no), tlf. 21 53 80 13.


Nettsider skal være tilgjengelige for alle!

Foreløpig er det lett å finne nettsider som ikke kan brukes av funksjonshemmede. Det er imidlertid økene fokus på dette, og MediaLT har hatt mange henvendelser i løpet av 2006.

Nylig vant vi anbudet om å kartlegge tilgjengelighet for nettsteder i ABM-sektoren (arkiv, bibliotek og museer). Det skal gjennomføres en grunnleggende sjekk på ca. 165 nettsteder. I tillegg skal noen tjenester velges ut for en mer grunndig test. Les evt. mer om dette prosjektet: http://medialt.no/?pageId=154&subId=141.

Også mange kommuner ønsker tilgjengelige nettsider. Noen begynner å bli ganske flinke også! Tilbakemeldingene vi får er likevel at en gjennomgang av nettsteder er nyttig, og at det så og si alltid blir en gevinst for alle - ikke bare for funksjonshemmede! "Rapporten fra MediaLT var meget grundig og god, så vi er meget fornøyd med det arbeidet MediaLT gjorde", fremhever Web- og portalansvarlig i Skedsmo kommune Bjørn Hytjanstorp. Les gjerne artikkelen: http://medialt.no/?pageId=154&subId=142.

Har du tips om nettsider som bør gjennomgås? Vi har mange eksempler på at ansvarlige for nettsider faktisk tar henvendelser om tilgjengelighet på alvor! Du kan naturligvis ringe MediaLT eller sende epost. Vi har også et skjema som kan fylles ut på nettet: http://medialt.no/?pageId=143.


Tilgjengelighet til vitenskapelig informasjon for synshemmede

Et nytt EU prosjekt fokuserer på et av de aller mest kompliserte fagfeltene for synshemmede: kjemiske molekylstrukturer og kjemiske reaksjoner. MediaLT er partner i prosjektet, og vår rolle vil primært være brukergrensesnitt og brukertesting.

Det er vanskelig for synshemmede å ta videregående og høyere utdannelse i fysikk, kjemi og andre tekniske fag. En viktig grunn til dette er at læremateriell baseres på grafiske fremstillinger. I prosjektet "ICT as a gateway to scientific education of blind people and people with visual disabilities" skal det utvikles et programvarebasert rammeverk for å tilgjengeliggjøre slik informasjon for blinde og sterkt svaksynte. Det vil bli lagt spesiell vekt på kjemi, nærmere bestemt presentasjoner av kjemiske molekyler og reaksjoner. Programvare og metoder som utvikles i prosjektet vil imidlertid sannsynligvis også kunne brukes for å gjøre annen teknisk informasjon tilgjengelig.

All programvare, metodikk og resultater fra prosjektet skal gjøres fritt tilgjengelig.

I tillegg til å kunne brukes i forbindelse med utdanning, også i kurs/opplæring som ikke er spesielt tilrettelagt for synshemmede, skal programvaren kunne brukes som et verktøy i arbeidslivet.

Partnere: BRAILCOM (Tsjekkia), State Technical Library (Tsjekkia), Institute of chemical technology Prague (Tsjekkia), MEDIA LUNDE TOLLEFSEN AS (Norge), Portuguese National Association of the Blind and Partially Sighted (Portugal), Faculty of Science and Technology (Portugal) og Slovak blind and Partially Sighted Union (Slovakia).


Nye DAISY-produkter

Både maskin- og programvare for avspilling og produksjon av DAISY utvikles kontinuerlig. I dette nyhetsbrevet nevner vi bare kort hva som er nytt. Mer utfyllende informasjon legges ut på daisyklubben.no (og MediaLTs nettsider) rett over nyttår.

Telex: Begge de bærbare spillerne fra Telex er nå byttet ut med nye modeller. Forskjellen på de to modellene er fremdeles at den ene har nummertastatur, mens den andre er en noe enklere utgave (piltaster for nivå og frem/tilbake).

Plextor: Mange har nok fått med seg at Plextalk Portable Recorder har kommet i en ny utgave (PTR2). Dette er rett og slett en utrolig fin spiller. I tillegg til å kunne spille av DAISY, lyd-CD og MP3 kan den ta opp i DAISY-format. Nå finnes det to ulike måter å ta opp p: enkelt opptak (hvert opptak legges som et eget spor) eller en mer avansert modus med full DAISY-funksjonalitet (nivåer, fraser etc). Også Poesi, den mest solgte av spillerne våre har kommet i ny utgave: Poesi Pro. Pro-utgaven har nummertastatur.

EasyReader kommer i ny utgave på nyåret. En av nyhetene er at man nå kan bruke fotpedal for å styre programmet. EasyProducer er et nytt verktøy som gjør at du kan lage en bok med både lyd, tekst og bilder rett fra Word. Lyden lages med kunstig tale, og stemmen Nora følger med til fritt bruk. EasyMP3 er et liknende produkt, men da får du ikke DAISY, kun MP3 filer. Både EasyProducer og EasyDAISY lager MP3-filer som f.eks. kan kopieres over til IPod eller en annen MP3-spiller.


Dette mener brukerne om DAISY

Noen av mottakerne av nyhetsbrevet deltok i en "åpen" spørreundersøkelse om DAISY for ca. et år siden. Resultatene av spørreundersøkelsen er nå samlet i en nokså lettlest rapport. Det er tydelig at DAISY fungerer flott for de fleste, men svært nyttige tilbakemeldinger kom fra deltakerne! Les gjerne både artikkelen og rapporten på nettet: http://medialt.no/?pageId=154&subId=134.

En av de viktige funnene i prosjektet "Brukererfaring med fulltekst DAISY" er at lærere og andre har behov for opplæring i bruk av digitale lydbøker. Dette har vi forsøkt å gjøre noe med, og de som ønsker det kan nå få et rimelig og gjennomtenkt kurstilbud. Kurset er beskrevet på nettet: http://medialt.no/?pageId=154&subId=139.


Parkinson og teknologi

MediaLT skal skrive en statusrapport om Parkinson og teknologi. Vet du noe om temaet er vi veldig taknemlige dersom du tar kontakt med oss!

Norges forskningsråd/IT-funk finansierte forprosjektet STEMINT (prosjektnr. 176984/i40). En viktig del av dette prosjektet var å gjennomføre intervjuer i 11 fokusgrupper. Flere i fokusgruppene for bevegelseshemmede hadde diagnosen Parkinson. I intervjuene med dem kom det frem en rekke ideer og behov. Stemmestyring kan sannsynligvis være et nyttig hjelpemiddel for noen med Parkinson, men det er behov for en mye bredere tilnærming mht. tilgjengelighet til, og behov for teknologi. Et tema som ble tatt opp i fokusgruppene er behovet for en metodikk for utprøving av hjelpemidler og utarbeidelsen av en oversikt over aktuelle hjelpemidler.

Siden kunnskapen om teknologi og mennesker med Parkinson er lite kjent i Norge er det behov for å gjøre opp status mht. gruppens omfang, forutsetninger og behov. MediaLT ønsker å gjøre denne jobben og evt. initiere et forprosjekt/prosjekt knyttet til teknologi og denne brukergruppen.


Opplæring er helt nødvendig, men absolutt ingen selvfølge!

For mange er kanskje MediaLT aller mest kjent for opplæring i Datakortet? Dette er ikke så rart, siden nettopp opplæring med høy kvalitet er et av våre desidert viktigste satsningsområder. Vi tilbyr nå en hel rekke kurs med tilrettelagt læremateriell: Eborger, Datakortet, Web-design, Lydredigering, programmering, mindre temakurs osv. Tilbudet er der, men spørsmålet er hvor lett det er for funksjonshemmede å få glede av dette!

Lovpålagt rett til opplæring: kun på papiret? Synshemmede har rett til opplæring i data, blindeskrift og orienteringstrening, men kun 7 av 125 kommuner følger opp!

"Jeg har fått datautstyr, men kan ikke bruke det! Fikk litt opplæring da utstyret ble levert, men de timene gikk stort sett til å løse tekniske problemer" Dette hører MediaLT ofte, veldig ofte, faktisk! Vi kontaktes jevnlig av synshemmede som ønsker opplæring i bruk av PC og tekniske hjelpemidler. Noen få har hørt at kommunen har ansvaret, men hvem som har ansvaret i en gitt kommune er det ingen i kommunen som vet. Og hvis man kommer i kontakt med rett innstans i kommunen, da er det lite hjelp å få. Ikke finnes det lokal kompetanse, og ikke finnes det midler til å benytte eksterne ressurser.

Opplæring kan gjøre hele forskjellen for noen!

Jeg vil gjerne fortelle litt om en av de mange elevene mine som både har imponert meg og inspirert meg. Jeg kaller henne Turid. Hun skulle kanskje bodd på et sykehjem? I skrekkhistorier fra media hører vi i alle fall om mennesker med tilsvarende funksjonshemninger som havner nettopp på sykehjem. Turid er helt blind. Hun sitter i rullestol, og bare den ene handa hennes kan brukes. Den "gode" handa er heller ikke særlig god, men Turid er sta som et esel! Det må hun være, ellers hadde livet hennes vært helt meningsløst.

Turid måtte stå på for å få datautstyr. Hun kunne vel ikke få til noe med en slik funksjonshemning? Tastaturet hadde vel for mange knapper, hun kunne vel ikke bruke en leselist, ... Alle de argumentene hun fikk mot seg vet jeg ikke: men sta som et esel, altså! Da hun fikk utstyret sitt fikk hun også en del opplæring, og hun begynte å prøve seg frem på egenhånd. Da jeg fikk i oppgave å lære henne mer skjønte jeg raskt to ting: dette var ei jente med hodet på rett plass og hun ga aldri opp! Turid har i dag ekstremt stor glede av datamaskinen sin! Kanskje mer glede av den enn de aller fleste av oss? Hun surfer på nettet, sender epost, skriver brev og andre dokumenter,snakker med venner over internett, ... Et ganske mye mer meningsfylt liv enn å bli sittende aleine hjemme (eller på et sykehjem)!

Turid og mange andre jeg har møtt er strålende eksempler på hvordan man kan gjøre begrensninger til muligheter. Samfunnet har mye å lære av slike mennesker, men alt for mange funksjonshemmede får ikke engang den starthjelpen som skal til. 20, 30 eller for den sakens skyld 300 timer med f.eks. data-opplæring: det kan være en god investering for samfunnet, og det kan gjøre at mange mennesker får et mer meningsfylt liv.

Du kan lese hele artikkelen min her: http://medialt.no/?pageId=154&subId=124

MediaLT har også vært med på å arrangere Datakort-opplæring for personer med kombinert syns- og hørselstap. Les om kurset på Eikholt: http://medialt.no/?pageId=154&subId=140


Glede gir helse

Teknologi er viktig i dagens underholdning, og det burde være en selvfølge at funksjonshemmede også får mulighet til å utnytte det store potensialet som ligger i ny teknologi! Dataspill, mediespillere, nett-TV og all annen underholdning er selvsagt like interessant for mennesker med funksjonshemninger. Det er derfor nødvendig å fokusere på underholdene programvare: Funksjonshemmede må få bruke teknologi for å ha det gøy, og helt uten pedagogiske baktanker!

Underholdene programvare var tema i MediaLTs treårige UPS-prosjekt. Norges forskningsråd/IT-funk har vært den viktigste finansieringskilden i prosjektet. Målgruppen i UPS var "unge mennesker med sammensatte lærevansker", og i tillegg til teoretisk forskning har prosjektet resultert i flere konkrete resultater:

  • En sit-ski for styring av f.eks. slalåm og snowboard spill
  • Heipiplærke som er et online musikkspill for de som har størst funksjonshemninger
  • Videreutvikling av verktøyprogrammet Programsnekker
  • Et internasjonalt arbeid knyttet til retningslinjer for utvikling av dataspill

Det står mye om UPS-prosjektet på nettsidene våre, og en artikkel å starte med kan være: http://medialt.no/?pageId=154&subId=110

For de som ønsker å lære mer om tilrettelegging/tilpasning av dataspill tilbyr nå MediaLT et todagers kurs. Ta gjerne kontakt med oss for informasjon om dette tilbudet.


Funksjonshemmedes behov for talestyrt teknologi

I et forprosjekt finansiert av Norges forskningsråd/IT-funk, STEMINT, fikk MediaLT i oppdrag å kartlegge behovet for stemmestyring av datateknologi for funksjonshemmede. Videre skulle status for norsk taleteknologi kartlegges.

Målgruppen i prosjektet var synshemmede, mennesker med lesevansker/dysleksi og sterkt bevegelseshemmede. 4 fokusgrupper innen hver funksjonshemning ble satt sammen, og intervjuene var veldig interessante! Vi i MediaLT setter ekstremt stor pris på at mennesker sier ja til å dele egne erfaringer, og intervjuene i STEMINT er noe av det mest lærerike prosjektleder Morten Tollefsen har fått være med på.

STEMINT-prosjektet ble avsluttet med et seminar. Foredrag og rapporter fra seminaret finner du på: http://medialt.no/?pageId=154&subId=127 .

MediaLTs mål er å videreføre STEMINT-prosjektet i et større hovedprosjekt. Pr. i dag vet vi ikke om dette blir mulig, men gjett om vi krysser både fingre og tær!


5 historier om funksjonshemmede

Funksjonshemninger kan føre til kreativitet! Det å måtte finne løsninger som kompensasjon for egne begrensninger kan være en fordel i yrkeslivet, og dette bør mange funksjonshemmede ta med seg som en styrke i møte med mulige arbeidsgivere. Nettopp kreativiteten og den innovative kraften funksjonshemmede selv har er bakgrunnen for vår visjon: "MediaLT gjør begrensninger til muligheter".

Dagens næringsliv har møtt 5 funksjonshemmede som er i jobb, og Morten Tollefsens motivasjon for å stille opp til intervju var evt. å kunne oppmuntre andre med en funksjonshemning til å tro mer på egne muligheter i yrkeslivet.

En kort introduksjon med lenke til artikkelen i DN: http://medialt.no/?pageId=154&subId=111


Studielitteratur

MediaLT tilbyr innlesning av bøker og annet skriftlig materiell, og har i år hjulpet student Kristin Walin med å få studielitteraturen i tide. - Jeg er svært fornøyd med de lydbøkene MediaLT har lest inn for meg, og kommer til å bruke MediaLT igjen, når jeg har behov får å få lest inn nye bøker, framholder Walin.

Kristin er synshemmet og studerer til samtaleterapeut på HumanNova, og har tidligere vært Datakort-elev hos MediaLT. Hun visste derfor at MediaLT hadde høy kompetanse på å tilrettelegge skriftlig materiell for ulike grupper av funksjonshemmede, og tok derfor kontakt. - Det var viktig for meg å få studielitteraturen i tide, og jeg er spesielt fornøyd med at kvaliteten er så god med tanke på hvor raskt prosessen gikk, poengterer Walin.

MediaLT har i flere år tilbydt tilrettelegging av skriftlig materiell for grupper med spesielle behov. Blant annet har vi lest inn flere bøker for Funksjonshemmedes studieforbund og Uloba. Videre har vi gjennom våre egne IT-kurs opparbeidet høy kompetanse i forhold til hvilken tilrettelegging ulike grupper trenger og hvordan litteraturen best kan tilrettelegges. Dette gjør at MediaLT kan tilby tilrettelagt litteratur i den formen som passer best for den enkelte: Vanlige Daisy-bøker, fulltekst Daisy-bøker, HTML-bøker, MP3-bøker osv. Hvis det er behov for et rimelig alternativ eller for å få en rask produksjon av lydbøker, kan vi også tilby lydbøker med kunstig tale.

Ta kontakt, hvis du trenger hjelp til å få skriftlig materiell i tilgjengelig form. Vi vil kunne gi deg råd om hvilket format du bør velge, og vil kunne sikre deg en rask levering.


Vær vennlig å gi oss beskjed hvis du ikke vil motta dette nyhetsbrevet! Verken vi eller du er tjent med at noen mottar e-post de ikke ønsker. Vi er imidlertid veldig takknemmelige hvis du tipser andre om nyhetsbrevet dersom du vet om noen som kan være interesserte.

Hvis du vil melde deg på eller av listen som mottar nyhetsbrevet kan du ringe eller sende e-post, adresse/telefon står øverst i brevet.