Nyhetsbrev nr. 15 fra MediaLT

Dato: 22.05.2006
Telefon: 21 53 80 10
Epost: info@medialt.no
Web: http://www.medialt.no/

Av/påmelding til nyhetsbrevet: http://www.medialt.no/index.asp?pageId=33


Innhold


MediaLT har flyttet til Jerikoveien

Det er snaut halvannet år siden vi flyttet sist. I Tevlingveien har vi hatt framleie, men nå flytter vi til egne, nyoppussede lokaler!

Den nye adressen vår blir Jerikoveien 22, 1067 Oslo. Telefon og epost er som før:

Tlf: 21 53 80 10
Faks: 21 53 80 11
Epost: info@medialt.no

Spennende med nye lokaler

Det har vært både spennende og slitsomt å flytte. Vi får større plass, og når vi kommer i orden har vi stor tro på at de nye lokalene skal fungere veldig bra for oss! I Jerikoveien har vi blant annet:

 • Stort møterom
 • Kursrom
 • Testlab/spillehule
 • Lydstudio
 • Kjøkken
 • og kontorer, selvsagt

Hjertelig velkommen på besøk

Etter hvert vil vi invitere våre samarbeidspartnere. Du er selvsagt også velkommen til oss hvis du vil se hvordan vi har fått det, eller dersom du har noe på hjertet!


Tilrettelagte språkkurs i tysk og engelsk

I et internasjonalt arbeidsmarked er gode språkkunnskaper viktig. Som tilleggskompetanse til annen erfaring vil språk utvilsomt være en betydelig fordel, og nå er det laget språkkurs tilrettelagt for synshemmede! Dette er imidlertid et kurs alle kan bruke, og læremateriellet er helt gratis!

MediaLT har vært en av partnerne i EU-prosjektet Eurochance, og vi synes selv at disse kursene har blitt veldig nyttige! I tillegg til språkkursene er også den teknologiske platformen et eksempel på god tilgjengelighet og universell design.

Partnere og litt om prosjektet er beskrevet i artikkelen: Tilrettelagte språkkurs for synshemmede

Prosjektets hjemmeside: http://eurochance.brailcom.org/

Selvstudium, fjernundervisning eller klasserom

Erfaring tilsier at det kan være vanskelig å lære seg språk helt på egenhånd. Dette er imidlertid mulig siden alt læremateriell ligger på internett.

MediaLT kan tilby 3 løsninger for de som ønsker/trenger noe hjelp:

 1. Innføring i bruk av kursmateriell
 2. Fjernundervisning (1 undervisningsøkt pr. modul), evt. utvidede opplegg som går mer i dybden
 3. Klasserom (1 undervisningsøkt pr. modul), evt. utvidede opplegg som går mer i dybden

Undervisningen kan gjennomføres individuelt eller i grupper.

For de som ønsker å ta kun en modul er dette mulig. Ønsker man en bredere språkopplæring anbefaler vi at alle temaer gjennomgås (det er f.eks. fokusert på ulike grammatiske temaer i de ulike emnene).

Dette bør du kunne fra før

For å kunne bruke kursmateriellet må du kunne bruke internett. Videre er dette kurs med oppgaver, respons (riktig/galt svar), mange lydeksempler osv. MediaLT anbefaler derfor at alle som skal bruke kursene gis en introduksjon. Dette gjelder spesielt for de som bruker leselist og/eller kunstig tale.

Temaer

Kursene finnes for Tysk og Engelsk (norske oversettelser). I alt er det 15 temaer på middels nivå og 10 avanserte temaer.

På middels nivå finner du følgende temaer:

 • Kommunikasjon i telefon
 • Kontoradministrasjon
 • Bank og finans
 • Hotell
 • Turisme
 • Helse
 • Sport
 • Lov og rett
 • Sosial og omsorg
 • Kunst
 • EU terminologi
 • Jordbruk
 • IKT
 • Jobb søking
 • Catering

På avansert nivå finner du følgende temaer:

 • Jobb søking
 • Lydbehandling og telekommunikasjon
 • Programmering og nettverksadministrasjon
 • Fysioterapi og sykepleie
 • Helseinformatikk og helse konsultasjon
 • Reise og turisme
 • Bedriftsledelse
 • Økonomisk administrasjon
 • Telefonsalg og call senter
 • Europeiske institusjoner, lovgivning og prosjekter

Mer informasjon

Vil du ha mer informasjon om Eurochance-prosjektet, kursmateriell eller MediaLTs tilbud kan du kontakte:

Morten Tollefsen
tlf: 21 53 80 14
morten@medialt.no


MediaLT starter bistandsprosjekt i Buthan

Norad har innvilget en søknad om et bistandsprosjekt i Buthan, og i samarbeid med Normisjon starter nå MediaLT et fem-årig bistandsprosjekt i det asiatiske fjellandet.

Med støtte fra Norad gjennomførte MediaLT i samarbeid med Normisjon et forprosjekt i første halvdel av 2005. I forbindelse med gjennomføringen av forprosjektet foretok tidligere Buthan-misjonær Einar Kippenes og Magne Lunde en reise til landet i Himalaya-fjellene, der det ble klart at buthanske myndigheter var svært positive til prosjektet. På reisen ble grunnlaget for et hovedprosjekt lagt.

Tidligere elev

Et av initiativene til dette prosjektet ble tatt av en tidligere elev av Einar Kippenes, Künga Chhoegyel, som nå selv er lærer. Han har vedlikeholdt kontakten med Norge og norsk personell som har arbeidet ved skolen. Kontakten mellom MediaLT og Kynga ble etablert våren 2004.

Lykkeligst i verden

I en mail skriver den tidligere eleven Künga Chhoegyel at beskjeden om at prosjektet ble innvilget gjorde han til den lykkeligste i hele verden, og han fortsetter: "Today's news was the happiest, so much awaited delightful news. It is greater news for me than anyone else. Therefore, I feel that I really am on top of the world. I am sure Mr. Kippenes and all the others who undertook this venture are as happy as I am."

To-stegsstrategi

Initiativet til prosjektet kommer derfor fra synshemmede selv, fordi de ser dette som hjelp til selvhjelp og som en mulighet til å delta mer aktivt i samfunnet. Målet med prosjektet er å underbygge dette egeninitiativet ved å lære opp nasjonale blinde lærere, som igjen kan lære opp sine egne. Prosjektet bygger således på en to-stegsstrategi, der MediaLT først skal overføre sin kompetanse til fem lærere i Buthan. deretter skal MediaLT hjelpe disse fem personene til å bygge opp et datasenter og en IT-opplæring av synshemmede i landet .

Til Norge

I august kommer disse fem personene til Norge (to blinde, en svaksynt og to seende), for å gjennomføre et halvt års opplæringskurs hos MediaLT. Gjennom prosjektet vil det bli kjøpt inn det som trengs av PC'er og hjelpemidler i forhold til å bygge opp et moderne datasenter for funksjonshemmede i Buthan. I mars neste år reiser MediaLT til Buthan for å hjelpe de fem ressurspersonene med å bygge opp det nasjonale datasenteret. etter dette vil MediaLT reise ut med jevne intervaller for å fortsette opplæringen og for å bistå ressurspersonene i oppbyggingen av IT-opplæringen.


Med verden under fingrene (norsk verdensatlas)

"Taktilt, talende verdensatlas: Dette har det vært behov for lenge",sier Morten Tollefsen som tok initiativ til prosjektet. Han fortsetter: "jeg synes dette er et fantastisk produkt, og Jeg er veldig glad for at MediaLT har fått jobbe med dette. Jeg håper veldig mange kan få glede av verdensatlaset!"

Veldig omfattende

Det talende, taktile verdensatlaset er et stort oppslagsverk. I tillegg til kartene inneholder atlaset en omfattende faktadel.

Selve atlaset er beskrevet med bilder og video i en tidligere artikkel: Videoer og bilder i tidligere artikkel

MediaLT har lagt ned masse arbeid med atlaset. Vi må virkelig få takke for støtten fra Helse- og rehabilitering. Uten prosjektmidlene vi har mottatt hadde et slikt produkt aldri kommet på det norske markedet! Dette er vi virkelig dypt takknemlige for, og MediaLT synes det er flott å kunne tilby verdensatlaset!

Amerikansk eller norsk utgave

Atlaset er oversatt fra amerikansk. Det er likevel ikke snakk om en direkte oversettelse. Fakta for Europa og Norden vil f.eks. være bedre i den norske utgaven. Tilsvarende vil informasjon om hver enkelt stat i USA være mer omfattende i den amerikanske utgaven. Talen er programvare, så du velger selv om du vil ha norsk eller amerikansk versjon.

Kari leser

Vi har brukt den kunstige stemmen Kari for å lese opp stedsnavn, fakta, hjelpetekster osv. I denne forbindelse har vi blant annet laget unntaksordlister med stedsnavn (for å gjøre opplesingen best mulig). De som er interesserte kan få ordlistene gratis hos MediaLT (f.eks. for å bruke disse på PC).

Spesielle kart for norden

Før vi får utviklet fylkeskart og andre spesielle nordiske kart vil vi ha alt det andre på plass. Vi holder nå på med testing av norsk versjon, og vil snart være klar med denne. I løpet av året skal vi også lage fylkeskart for Norge, detaljerte kart over de andre nordiske landene mm. For å få disse inn i atlaset vil det bli en god del jobb - men alt skal være ferdig før nyttår!

Atlaset kan bestilles nå!

Det er alt nå klart for bestilling av atlaset. De som kjøper den taktile platen og kartene vil få nordiske kart og eventuelle oppdateringer gratis.

MediaLT håper og tror at dette er noe mange kan få støtte til gjennom folketrygden. Desverre er dette "nisjeteknologi", og selv om vi har lagt prisen så lavt dette faktisk er mulig blir atlaset forholdsvis kostbart.

Prisene er som følger:

Taktil plate (TTT): 8988

Verdensatlas: 5290

Mange bruksområder

Den taktile platen kan brukes til mye mer enn verdensatlaset: Dataspill, diagrammer, bilder, ...

Synshemmede kan selv lage bilder med tale, og det er kun kreativiteten som avgjør hva man skal få til!

Et veldig spennende bruksområde vil være at lærere og andre lager bilder med forklaringer til synshemmede. Og det er lett, veldig lett å få til dette! MediaLT tror faktisk denne teknologien kan gjøre det mye enklere for synshemmede å forstå visuelle presentasjoner, dvs. forstå det seende lærer vha. bilder. Når det er så enkelt å lage taktile bilder med innebygget tale kan mange lage spennende og ikke minst nyttige ting på egenhånd!


Universelt utformet online-musikkspill

MediaLT har lenge ønsket å utvikle et online-spill som kan brukes av mennesker med store sammensatte handikap. Resultatet har blitt et universelt utformet musikkspill, som har fått navnet HeiPipLerke.

Musikkspillet kan nå spilles gratis på nettadressen: http://heipiplerke.medialt.no

Vi har også laget en CD-versjon av spillet. Den koster 200,- kroner eks. mva, og kan bestilles ved å sende en e-post til info@medialt.no eller ringe 21 53 80 10.

Ønsker tilbakemeldinger

Den samme e-postadressen og det samme telefonnummeret kan også brukes til å gi tilbakemeldinger om spillet. Vi er veldig glad for alle tilbakemeldinger: Om det er gøy å spille, funksjoner som bør endres/sløyfes/legges til, om hvordan tilgjengelighetsfunksjonene i spillet fungerer osv.

UPS-prosjektet

Musikkspillet HeiPipLerke er utviklet som en del av prosjektet Underholdende Programvare for mennesker med Sammensatte lærevansker (UPS-prosjektet). Prosjektets hovedmål har vært å tilrettelegge og utvikle programvare for unge og voksne mennesker med sammensatte lærevansker, som er inkluderende. Dette hovedmålet har bestått av tre delmål:

 1. Tilrettelegge ”ordinære” dataspill
 2. Utvikle og etablere et nytt nettsted om underholdende programvare for funksjonshemmede: http://www.spillehula.no
 3. Utvikle nye spill

Som en følge av delmål 3 er dataspillet HeiPipLerke utviklet. Tanken med spillet er at det skal kunne brukes av alle. Målsetningen er at spillet skal ha en meget lav brukerterskel, og at det skal være tilpasset alle slags hjelpemidler.

Komponere musikk

HeiPipLerke er et program der du komponerer din egen musikk. MediaLTs maskott Pip er hjelperen din, og Pip’en forteller deg hvor du er og hvilke valg du har. Både scanning og innebygget tale er tilgjengelig i HeiPipLerke. Programmet kan brukes med 1, 2 eller flere brytere, mus, tastatur, ...

Første gang programmet startes er alle tilgjengelighetsfunksjoner aktivert. Du kan skru av/på de funksjonene du ønsker, og valgene blir lagret for senere bruk.

Esker med instrumenter

Det finnes fire esker som hver inneholder et unikt musikktema. Først velger du hvilken eske du vil utforske. Deretter velges instrumenter til melodi, rytme og bass. Når komponeringen er ferdig, blir det avholdt en liten konsert hvor låten spilles opp.

Send låten til noen du kjenner

Hvis du ønsker å dele musikken din med venner og familie kan du sende en e-post. Mottakeren får en lenke som peker til en side der komposisjonen kan spilles av.

Systemkrav

HeiPipLerke forutsetter Macromedia Flash Player 7.0. De aller fleste PC’er har dette installert (og alle moderne nettlesere støtter Flash).


Ny versjon av DAISY-spilleren Plextalk Portable Recorder

Plextalk Portable Recorder er markedets mest avanserte DAISY-spiller. Nå er PTR2 klar for levering, og spilleren er utrolig nok enda bedre enn sin forgjenger PTR1. En spiller å "vokse" med: enkelt å komme i gang, men et produkt der kun fantasien begrenser mulige bruksområder!

Gode knapper, solid og tøfft design, innebygget batteri - bare noen stikkord! Vi er imponerte: dette er rett og slett et mesterverk i brukervennlig elektronikk!

Spille inn

Plextalk Portable Recorder er mest kjent for innspillingsmulighetene. I den nye spilleren har opptak blitt vesentlig enklere. Nå kan du trykke på opptaksknappen, ta opp og så avslutte opptaket. For hvert opptak lages det automatisk en overskrift. Vil du ha mer avanserte opptak med fraser, overskrifter på ulike nivåer etc. er dette fortsatt mulig!

PTR2 har innebygget mikrofon. I tillegg kan du koble til annet utstyr vha. linje inn eller en ekstern mikrofon (nå kan også stereo-mikrofoner benyttes). Opptak kan gjøres direkte på CD eller på et minnekort.

Flere funksjoner

PTR2 har innebygget avtalebok, kalkulator, innlesing av kommentarer til boka (talebokmerker), kopiering til/fra minnekort og mye mer.

Avspilling

PTR2 kan naturligvis spille av DAISY-bøker. I tillegg kan du spille av lyd-CD og MP3.

Høyttaleren er meget bra.

PTR2 støtter alle DAISY-funksjoner for navigering, lydformater osv. Hvis du har brukt en annen DAISY-spiller vil du utvilsomt oppleve PTR2 som "lynrask". Lese inn innholdsfortegnelse, flytte mellom kapitler, gå til gitte sider, bla mellom fraser eller flytte f.eks. 10 min fram eller tilbake: Du får rett og slett umiddelbar respons!

PTR2 har både sove-timer (spilleren skrur seg av etter et ønsket antall minutter) og timere for å slå på spilleren automatisk.


Telex Professor: alt i en boks!

I tillegg til å ha støtte for Daisy 2.0, 2.01 og 3.0 har Professor en kassettspiller som både kan lese 2 og 4 spors kassetter. Dette gjør at du kan spille av både norske og amerikanske lydbok kassetter. Spilleren har videre en meget god stereo FM/AM radio, og kan forhåndslagre 32 stasjoner.

Cd spilleren kjenner automatisk igjen hvilket format cd-platen som settes inn har. Du kan spille av bøker som består av flere plater, og plater som inneholder flere enn en bok.

Spilleren låter ikke bare bra, den ser bra ut også!

Telex Professor er designet slik at den skal være lett å bruke for blinde og svaksynte. Professor har tydelige knapper og en tasteinfo-funksjon: Denne funksjonen gjør at spilleren gir deg tilbakemelding på hvilken knapp du har trykket på.

Spillerens nummertastatur gjør at du kan gå direkte til sider i Daisybøker og velge radiofrekvenser manuelt.

Professor drives enten av nettdrift eller 4 stk. D-cell LR20 batterier. Oppladbare batterier følger med spilleren.


Power Producer: et mobilt DAISY-produksjonssystem

MediaLT har satt sammen en profesjonell løsning for produksjon av DAISY. Dette mobile systemet er egnet for alle som ønsker å jobbe med hjemmeinnlesing, ha muligheter for å arbeide på reiser og for de som har flere innlesere (lesehjelpere). Systemet er svært kraftig, og til tross for at det benyttes en bærbar PC kan den absolutt være en løsning som også erstatter bruk av stasjonær maskin.

Ønsker du en ekstremt kraftig bærbar, men uten muligheter for DAISY-produksjon kan naturligvis Acer Travelmate 8204WLMi/CenD T2500 kjøpes uten Power Producer programmene! PC-modell byttes naturligvis etter hvert som det kommer nye modeller.

Bærbar kraftpakke!

PCen som benyttes er en "bærbar kraftpakke"! Maskinen er kraftigere enn det aller meste, og vi mener den er spesielt godt egnet til ressurskrevende oppgaver som produksjon av DAISY, konvertering av lydfiler, ... Dette er en maskin som kan matche de fleste PCer, og i tillegg til DAISY-produksjon kan den etter all sannsynlighet brukes til alt annet du ønsker å bruke en PC til!

 PC (modell): Acer Travelmate 8204WLMi/CenD T2500
Prossessor: Intel® Centrino DUO T2500
Toppdeksel: Sort Carbon Fibe
Skjerm: 15,4" TFT WSXGA+ (1680x1050)
Minne: 2048 MB (2x1024) DDR2 533/667 soDIMM kan utvides til 4096 MB
Harddisk: 120 GB SATA2
Chip-set: Intel® 945 PM Express
Grafikk: ATI Mobility™ Radeon® X1600 256MB/512MB Hypermemory
Optisk enhet: DVD-RW Super Multi Double layer - modulær Media bay løsning
Lydkort: Soundblaster Pro og MS DirectSound kompatibelt lydkort
Batteri: Lithium batteri (9 celler)
Kortplasser: 1 PC CARD port type II og Smart Card slot
Eksterne porter: 1 port for ekstern skjerm (RGB), 1 port for DVI-D Digital skjerm, høretelefon og mikrofon, 4 USB 2.0 porter, 1 S-Video utgang, 1 port for portreplikator for Acer ezDock
Kommunikasjon: Kamera 1.3MP, FireWire 1394, Fast infrarød IrDA kompatibel port (4Mbps), Bluetooth
Multimedia porter : 5 i 1 kortleser for Secure Digital, SmartMedia & Pro, MultiMediaCard og Memory Stick kort
Modem: Innebygget 56.6 (V90) modem
Nettverkskort: Intel® Pro/Wireless 2915ABG WLAN 802.11a/b/g og integrert 10/100/1000 nettverkskort
Tastatur: Ergonomisk tastatur med 4 hurtigtaster for Acer e-Manager, launch manager, internett og e-post
Vekt: 3 kg
Programvare: Windows XP Pro (Norsk, Dansk, Engelsk) , Norton® Antivirus (3 md. fri bruk), Cyberlink PowerDVD, NTI CD Maker,Acer Notebook Manager, Adobe Acrobat Reader, On-line User Guide,Gridvista

Dette følger med i en standard utgave av Power Producer

I tillegg til programvaren som leveres standard med PCen inneholder Power Producer:

 • Dolphin EasePublisher
 • Dolphin Producer
 • Dolphin EaseReader

Litt om DAISY-verktøyene

Dolphin EasePublisher: Dette er et produksjonsverktøy for DAISY som egner seg for å lage alle typer bøker (lydbøker, fulltekst, ...).

Dolphin Producer: Et verktøy som gjør det mulig å lage DAISY-bok fra et Word-dokument. Bøkene blir fulltekst, og talen genereres vha. en talesyntheziser. Den norske stemmen Nora følger med Producer, men du kan naturligvis velge andre synthezisere dersom disse er installert.

Dolphin EaseReader: Et moderne avspillingsprogram for DAISY. EaseReader støtter all funksjonalitet i DAISY, og programmet kan settes opp for personer med svært ulike forutsetninger og behov (skrifttyper, farger, talehastighet, innebygget tale for knapper og dialogbokser osv.).

Mulige tillegg

Ta kontakt med oss hvis du ønsker ekstra tilbehør - Power Producer er i utgangspunktet noe av det råeste som finnes, men behovene er naturligvis litt forskjellige! Noen eksempler på aktuelt tilbehør:

 • Microsoft office
 • Andre stemmer (synthezisere), f.eks. Kari, Trygve eller Vegard
 • SoundForge, Acid eller andre verktøy for ulik lydbehandling
 • USB-minne
 • Headset og/eller mikrofon
 • Docking-stasjon
 • Scanner/OCR-program
 • Annet lydutstyr (mixer, kompressor, ...)

RSS gjør det lettere å følge med på internett!

Vil du lese nyheter fra VG, Aftenposten, digi, it-avisen, MediaLT og kanskje mange andre nettsteder? Da har du en utfordring hvis du skal gjøre dette ved å gå til hvert enkelt nettsted, men med RSS er det mulig! En fin teknikk for alle, og ikke minst for blinde og svaksynte! I denne artikkelen kan du lese litt om RSS, finne lenker til et par RSS-lesere og finne ut hvordan du enkelt får tilgang til MediaLTs siste nyhetssaker.

Hva er RSS

Teknikken bak RSS vil ikke bli gjennomgått i denne artikkelen. RSS gjør det mulig å hente oppdateringer fra nyhetstjenester til nettleseren din, til en egen RSS-leser, eller til bruk på en nettside. Forkortelsen kan stå for:

 • RDS Site Summary
 • Rich Site Summary
 • eller Really Simple Syndication

RSS er nærmest en samlebetegnelse på et lite sett standarder for uttrekk og presentasjon av informasjon som kan struktureres i henhold til begrep som overskrifter, ingresser, publiseringstidspunkt og en lenke til den opprinnelige informasjonskilden. Det finnes flere versjoner, men dette trenger du som bruker sjelden bry deg om.

RSS kalles ofte nyhetsstrømmer på norsk. Teknikken er veldig effektiv for nettsteder som publiserer nyheter, artikler, diskusjonsfora, blogg'er osv.

RSS lesere

Du kan følge med på nyhetsstrømmer ved hjelp av en RSS-leser. Noen nettlesere og epost-programmer støtter også formatet, og for noen er det sannsynligvis enklest å bruke et program de alt har installert.

Her er lenker til to RSS-lesere (den første er spesielt laget for synshemmede):

Accessible RSS

RSSOwl

MediaLTs siste 10 nyhetssaker

Når du har en RSS leser installert kan du legge inn MediaLT. De siste 10 nyhetene finner du på følgende adresse:

http://www.medialt.no/nyheter/nytt_rss.asp


Vær vennlig å gi oss beskjed hvis du ikke vil motta dette nyhetsbrevet! Verken vi eller du er tjent med at noen mottar e-post de ikke ønsker. Vi er imidlertid veldig takknemmelige hvis du tipser andre om nyhetsbrevet dersom du vet om noen som kan være interesserte.

Hvis du vil melde deg på eller av listen som mottar nyhetsbrevet kan du ringe eller sende e-post, adresse/telefon står øverst i brevet.