Nyhetsbrev nr. 14 fra MediaLT

Dato: 22.12.2005
Telefon: 21 53 80 10
Epost: info@medialt.no
Web: http://www.medialt.no/

Av/påmelding til nyhetsbrevet: http://www.medialt.no/nbrev/index.htm


Innhold


Tidligere elev hos MediaLT vant norsk pris

Datakortet - beviset på at jeg kan

Jeg var arbeidsledig og kunne ikke data. Datakunnskap var nødvendig i jobben jeg søkte. Gjennom MediaLT, fikk jeg tilbud om å ta Datakortet, med undervisning tilrettelagt for synshemmede. Syntetisk tale og leselist for blindeskrift ga meg muligheten til å bruke PC-en like effektivt som seende. Jeg trodde ikke jeg kunne lære, og hadde eksamensangst. Men Datakortet forandret holdningene mine - ja, livet mitt. I tillegg til datakunnskapen, har jeg lært at jeg kan, og at jeg vil lære mer.

Nå jobber jeg med å veilede andre, også seende, i bruk av PC og Internett.

Hege Finset Eidseter

"Jeg visste ikke forskjellen på Word og Windows da jeg startet med Datakortet!"

Hege var en av de første som tok hele Datakortet som fjernundervisning. Selv sier hun at hun hadde teknologiangst da undervisningen startet. Nå ser hun på ny teknologi som en utfordring.

I tillegg til Datakortet har Hege tatt flere avanserte kurs, og som hun selv sier hjelper hun nå andre i gang! I jobben på Torshov bibliotek møter hun mennesker med helt ulike forutsetninger og behov. Etter en gruppe fra barnehagen kommer det kanskje en pensjonist, noen har ikke prøvd en PC, andre trenger kun en nettadresse for å være selvhjulpne osv. osv. Kanskje er akkurat Hege den perfekte veileder? Det er i alle fall sannsynlig at en som selv har vært litt redd for teknologi har gode forutsetninger for å skjønne at ikke alle er oppvokst med spillkonsoller, datamaskiner og moderne mobiltelefoner.

Impact lives award

Tidligere i år utlyste Datakortet AS og ECDL/ICDL foundation en konkurranse der det ble oppfordret til å skrive 100 ord om hva Datakortet hadde betydd for den enkelte. Hege Finset Eidseter vant den norske konkurransen!

Prisen ble overrakt av Britt Heidi Rustad fra Datakortet 20. oktober 2005.

I tillegg til plakett og diplom var premien en IPOD. "Tidligere hadde jeg kanskje ikke turt å prøve en slik dings" sier Hege. "Nå gleder jeg meg, selv om jeg er spent på å se hvordan IPOD'en fungerer når man ikke ser!"

MediaLT gratulerer!

Hege sin historie er både hyggelig og utrolig inspirerende for oss i MediaLT. Siden vi startet med tilretteleggingen av Datakortet, har det skjedd mye positivt, ikke minst har mange blinde og svaksynte kommet ut i arbeidslivet! Det er "mange veier til Datakortet", og funksjonshemmede kan bruke teknologi både for å kompensere for funksjonshemninger og som et verktøy på lik linje med alle andre.

Morten Tollefsen overrakte DAISY-boken IT-sikkerhet til Hege.

For fem år siden mente mange at Datakortet var for komplisert for blinde. Nå har nærmere 50 sterkt synshemmede tatt alle de 7 modulene. Noen har gått videre med ekspertmoduler, og andre har lært seg web-design. Vi i MediaLT mener nøyaktig det samme som da vi startet for 6 år siden: "Synshemmede og andre funksjonshemmede kan få til det aller meste - selv om teknikkene kanskje er litt annerledes".


DAISY rett fra Word: enklere blir det aldri!

Word er verdens mest brukte tekstbehandler. Det er derfor utrolig spennende og ikke minst nyttig å kunne lage DAISY-bøker med Word som utgangspunkt! Nå er dette mulig, og en enklere løsning kan vi vanskelig tenke oss!

Hvem kan ha nytte av Dolphin Producer?

Det er nesten fristende å si at alle kan ha nytte av dette produktet! Det gjelder i alle fall de som alt bruker DAISY, og vi tror Producer vil gjøre at enda flere vil få glede av digitale multimediabøker!

Lærere og elever med behov for tilrettelagt materiell: Nå kan læreren lage lydbok av kompendier, notater, stiloppgaver, ... Alt som elevene trenger å lese! Det eneste som trengs er et Word-dokument! I tillegg tyder veldig, veldig mye på at DAISY fulltekstbøker også er nyttige for lesetrening.

Synshemmede og andre som bruker DAISY: Lag en DAISY-tittel, les materiellet på bussen, når du tar oppvasken, når du vil gjøre notater mens du hører på osv. osv.

Hvis lyd er best, eller kombinasjonen tekst/lyd: Hvis det er enklere å høre på dokumenter enn å lese dem, eller dersom kombinasjonen tekst/lyd er best - da gir Producer helt nye muligheter.

Bøker med både tekst, bilder og tale

DAISY boka som blir laget inneholder både tekst, lyd og tale. Du har flere valgmuligheter, f.eks. om boka skal understreke (synkronisere) opplesing av ord, setninger eller avsnitt. Videre kan du velge hvilken tale-syntheziser som skal brukes, hastighet, skrifttype og størrelse osv.

 Egen verktøylinje og meny i Word

Etter å ha installert Dolphin Producer får du en egen verktøylinje i Word. De samme valgene er tilgjengelig fra en meny.

Slik lager du en DAISY fulltekst bok:

 1. Hent inn et Word-dokument
 2. Velg "Lagre DAISY-bok" fra menyen (eller bruk tilsvarende verktøyknapp

Dette følger med

 • Dolphin Producer
 • Nora (norsk tale)
 • EaseReader (avspillingsprogram for DAISY)

Dolphin Producer vil gjøre det mye enklere å lage fulltekst DAISY-bøker, og ikke minst vil dette verktøyet gjøre at mange vil få bedre tilgang til mer informasjon!


Tilgjengelige nettsider er viktig!

MediaLT innledet høsten 2005 en sterkere satsing på  webtilgjengelighet. I tiden som kommer vil vi gå aktivt ut å tilby evaluering av nettsider, samt utvikling og tilrettelegging av gode nettsider for funksjonshemmede.

De siste årene har MediaLT jobbet mye med webtilgjengelighet, men ikke hatt kapasitet til å markedsføre de tjenestene vi kan tilby. Alle henvendelsene vi har fått viser imidlertid at behovet for rådgiving, veiledning og hjelp er stort. Derfor ønsker vi nå ¨å ta et krafttak for å bedre funksjonshemmedes tilgjengelighet til nettsider.

Unødvendig barriere

IT og internett har åpnet opp helt nye muligheter for funksjonshemmede, men pga manglende kunnskap og kompetanse hindres funksjonshemmede i å ta i bruk disse mulighetene. Etter vår oppfatning er derfor manglende tilgjengelighet til nettet for funksjonshemmede en helt unødvendig barriere. Kompetansen og kunnskapen finnes. Det handler bare om å ta den i bruk, og det er dette vi nå ønsker å gjøre.

Ny rettighetslov

Regjeringen har lagt fram forslag til en diskriminerings- og tilgjengelighetslov (forslag til lov om forbud mot diskriminering på grunnlag av nedsatt funksjonsemne, foreslås i NOU 2005). Denne loven er nå ute til høring. på sikt kan det derfor hende at både offentlige og private aktører må ta webtilgjengelighet mer alvorlig, og derfor mener vi at ingen har noen grunn til å utsette dette noe lenger.

Bredt spekter

Vi tilbyr et bredt spekter av tjenester:

 • Evaluering av nettsider
 • Rådgiving og veiledning i forhold til gode nettsider for alle
 • Utvikling og tilrettelegging av gode nettsider for funksjonshemmede
 • Nettsider og talefunksjonalitet
 • Kurs i webtilgjengelighet m.m.

Kontakt oss på telefon 21 53 80 10 eller send en mail til info@medialt.no, dersom dere vil sikre at nettsidene deres har god tilgjengelighet.

Vi oppfordrer alle som leser nyhetsbrevet til å tipse oss om sider som bør gjennomgås! På denne siden kan du lese mer og sende oss tips: http://www.medialt.no/accit/index.htm.

TV-prosjekt innvilget

MediaLT fikk god uttelling under årets tildeling fra H&R

I samarbeid med Norges Blindeforbund fikk MediaLT støtte til å videreføre arbeidet med å utvikle et verdensatlas for blinde og svaksynte (Atlas-prosjektet) og til et tre-årig prosjekt der målet er å tilrettelegge TV-sendingene bedre for synshemmede (Lydtekst-prosjektet).

Atlas-prosjektet ble startet i januar 2005 og er et to-årig prosjekt. Arbeidet med å utvikle og tilrettelegge atlaset er kommet godt i gang, og vil altså nå bli videreført i 2006.

I Lydtekst-prosjektet er målsetningen å få tilrettelagt TV-sendingene ved hjelp av lydteksting og bildetolking. Lydteksting vil si at tekstingen leses opp ved hjelp av kunstig tale, og bildetolkning betyr at bildene blir muntlig beskrevet .

etablert i utlandet

I år har vi gjennomført forprosjektet Lydtekst, der det har blitt gjort et omfattende arbeid med hensyn til å kartlegge internasjonale erfaringer på området. Kontakt er opprettet med Sverige, Nederland og England. I Sverige og Nederland er lydteksting etablert som en tjeneste, og i England bildetolker hver av de ti hovedkanalene ti timer hver. I hovedprosjektet vil det internasjonale samarbeidet bli videreført og videreutviklet, og de internasjonale erfaringene vil bli brukt aktivt for å realisere en best mulig tjeneste i Norge. Den internasjonale kartleggingen viser at det verken finnes vesentlige tekniske eller økonomiske hindringer for å få realisert lydteksting.

prøvesendinger med bildetolking

På sikt er ambisjonene enda større. I SVEIP-prosjektet utviklet vi den elektroniske videoboken Fritt Fram for Asgeir i samarbeid med NRK barne-tv. Disse videoinnslagene ble bildetolket av helten fra serien, Asgeir. Resultatene fra dette arbeidet viste at det var mulig å beskrive bildene uten at det opprinnelige lydbildet ble forringet. Snarere gjorde bildetolkingen innslagene bedre for alle. Lengre ut i prosjektet vil det derfor bli gjennomført prøvesendinger med bildetolking.

ser like mye

Det er en utbredt oppfatning at synshemmede ser lite på TV. Nederlandsk og amerikansk forskning viser imidlertid at fjernsyn er synshemmedes viktigste nyhets- og underholdningsmedium, men synshemmede får ikke samme glede av sendingene, fordi bildene ikke tolkes og fordi tekstingen ikke lydsettes. Videre viser forskningen at synshemmede ser nesten like mye TV og video som befolkningen ellers, og at blinde og svaksynte liker de samme programmene som resten av befolkningen.

Erfaringer tilsier dessuten at lydteksting og bildetolking også vil komme andre grupper enn synshemmede til gode. Mye tyder på at dette vil gjøre sendingene bedre også for eldre, dyslektikere og mennesker med kognetive begrensninger.


Gratis Daisy-hjelp

MediaLT har i samarbeid med Blindes Produkter nå etablert en hjelpetjeneste for alle som har spørsmål om Daisy. Man kan enten ringe 21 53 80 18 eller sende en e-post til: info@daisyklubben.no. Det er avsatt en hel stilling til tjenesten, som er gratis (ikke grønt nummer).

Erfaringene viser at det for mange av brukerne kan være vanskelig å vite hvor de skal henvende seg, når de har spørsmål vedrørende hjelpemidler. Det er dette behovet MediaLT og Blindes Produkter nå ønsker å imøtekomme, ved å etablere en hjelpetjeneste for Daisy.

Bjørn Gulbrandsen i MediaLT sitter nå klar til å motta både telefoner og e-post. Han begynte å arbeide i MediaLT på forsommeren, og har de tre siste månedene arbeidet med å sette seg inn i alle spørsmål tilknyttet Daisy. - Jeg ser fram til kontakten med brukerne, sier Bjørn.

Hjelpetjenesten inkluderer produktsupport for Telex, Plextalk og Dolphin, dvs alle Daisy-produkter unntatt Victor. Supporttelefonen vil være betjent fra klokken 08.00 til 16.00 alle hverdager. Utenfor åpningstiden er det mulig å legge igjen beskjed på en telefonsvarer. - Man må ikke ha en Daisy-spiller eller Daisy-programvare for å kunne ringe. Supporttelefonen er åpen for alle som har spørsmål i tilknytning til daisy, poengterer Bjørn.

MediaLT og Blindes Produkter vil arbeide for å få etablert suppporttelefonen som en varig tjeneste. tjenesten vil imidlertid bli løpende evaluert, og viser det seg at interessen for tjenesten er lav, vil tjenestens framtid bli vurdert på nytt. Blindes Produkter og MediaLT kan fortsatt kontaktes på de vanlige telefonnumrene, men alle som har Daisy-spørsmål oppfordres til å benytte den nye tjenesten.


Les DAISY-bøker over internett!

Foreløpig er DAISY-bøker som leses over internett nytt. Plextor har hatt et prosjekt i Japan, men MediaLT er antakelig et av de første miljøene som kan demonstrere streamet DAISY.

I framtiden blir kanskje denne måten å legge ut bøker på et nyttig supplement til andre distribusjonsløsninger? Dette ønsker vi å teste ut, og vi er veldig interesserte i tilbakemeldinger!

Slik virker en streamet DAISY-bok

Du velger en lenke. Hvis du ikke har lest DAISY over nett tidligere blir du bedt om å installere en klient. Dette må du gjøre.

Når klienten er installert kan du begynne å lese. Dette skjer i nettleseren. Bruker du Jaws kan det være nødvendig å skru av virtuell markør. Blinde kan bruke leseren, men det kan absolutt gjøres forbedringer med grensesnittet (dette jobbes det med)!

Hvor finnes demo-boka

Gå til: http://ebooks.medialt.no

Velg deretter lenken "En introduksjon til DAISY".

God testing!


Tilrettelagte språkkurs for synshemmede

I et stadig mer internasjonalt arbeidsmarked er språk viktig, og for blinde og sterkt svaksynte vil gode språkkunnskaper være nyttig tilleggskompetanse for å komme ut i arbeidslivet.

Hensikten med EU-prosjektet Eurochance er nettopp å gi synshemmede tilrettelagt språkopplæring, og nå begynner prosjektresultatene å bli tilgjengelige!

På det nest siste møtet i Gijon (Spania) ble de siste planene for prosjektet spikret. Etter en nokså omfattende testperiode er nå veldig mye på plass, og tidlig i 2006 vil de som ønsker det kunne teste alt som er laget!

Alt nå er det lagt ut demoer på prosjektets hjemmeside: http://eurochance.brailcom.org/.

Middels og avansert nivå

Kursene er laget med tanke på arbeidslivet. Det vil være norsk oversettelse (grammatikk, gloser og forklaringer/hjelp).

I løpet av første halvår 2006 vil 2 komplette kurs i engelsk og 2 i tysk være tilgjengelige på nettet og antakelig på CD. Svært mange i Norge kan nok engelsk til å starte med det middels vanskelige kurset. Flere av oss må vel friske opp gamle tyskkunnskaper for å ha utbytte av de tyske kursene?

Det middels avanserte Kurset består av minst 10 temaer, f.eks.: telefoni, kontor/administrasjon, bank/finans, hotell, turisme, helse, sport, lov og rett, sosiale tjenester og kunst. I hver modul gjennomgås gloser, grammatikk osv. Oppgavene løses ved å bruke PC, og du vil selv kunne sjekke om svarene er riktige eller ikke.

I det avanserte kurset er det også 10 moduler. Her vil temaene f.eks. være arbeidssøking. I det avanserte kurset vil fokus altså være nyttige temaer i tillegg til språkopplæringen.

Kursene vil kunne holdes som gruppeundervisning, men dette materiellet kan også studeres på egenhånd.

Partnere

Følgende partnere deltar i prosjektet: Brailcom, o.p.s., Eurovision, Ltd. Berufsförderungsinstitut Steiermark, The Faculty of Economics VSB-TU Ostrava, Lawton Language School S.L., MediaLT, Slovak Blind and Partially Sighted Union og Leabank Management Services.

MediaLTs viktigste arbeidsoppgave i prosjektet har vært knyttet til brukergrensesnitt. Dette har vært spennende og utfordrende. Systemet inneholder masse lyd (uttale av gloser, opplesing av tekster osv), og siden kursene skal kunne brukes av de som benytter tale på PCen har vi måttet eksperimentere/forske mye med brukergrensesnittet. Skjermlesere skravler gjerne en del, og noen ganger kan det nok bli litt forstyrrelser. Vi føler imidlertid at systemet er veldig bra! Noen må kanskje ha litt opplæring for å føle at de mestrer skjemaer etc. En vanlig nettleser, f.eks. Internet Explorer brukes for å studere kursene, så litt erfaring med bruk av internett er nødvendig. Vi i MediaLT håper at de fleste vil sitte igjen med følelsen av at: "Dette var virkelig et godt grensesnitt - og at kursene fungerer!".


Dataspill

Det skjer mye spennende i UPS-prosjektet. Denne høsten har gått med til planlegging av et tilgjengelig spillrom, etableringen av et internasjonalt samarbeid om retningslinjer for utvikling av dataspill og mye mer. Her kan du lese om noen av aktivitetene:


Kurs i datasikkerhet

Datakortet AS har gått ut med et kurs i datasikkerhet. MediaLT har tilrettelagt kurset. Dette betyr at læremateriell tilbys som elektronisk bok (HTML og DAISY), og at undervisningen kan tilpasses ulike behov. Den første fjernundervisningsgruppa er nå straks ferdig med kurset!

I våre fjernundervisningskurs bruker du din egen PC, og vi snakker sammen vha. et enkelt og stabilt konferansesystem. Dette er altså ikke "selvstudium", men du slipper å reise til oss for å følge kurset. Les evt. mer om kurset her: http://www.medialt.no/?pageId=154&subId=81.

Invitasjon til kurs i interessemedvirknning

MediaLT har gleden av å invitere interessenter (brukerrepresentanter) prosjektledere og prosjektansvarlige (ledere av organisasjonene/firmaene som eier prosjektene) til et kurs i interessemedvirkning (brukermedvirkning) i IT-relaterte forsknings- og utviklingsprosjekter (FoU-prosjekter).

Kurset vil finne sted i MediaLTs lokaler i Tevlingveien 15 i Oslo onsdag den 8. februar 2006 kl. 09.00 – 16.00. Skulle interessen bli stor, vil vi sette opp flere kurs.

Du kan lese mer her: http://www.medialt.no/?pageId=154&subId=88.

 

Tilrettelagt lærebok i Word 2003

MediaLT tilbyr tilrettelagt undervisning i Datakortet. Dette innebærer blant annet at vi tilbyr læremateriell i egnede formater, f.eks. elektronisk tekst og som digitale lydbøker (DAISY).

MediaLT har tilrettelagt DataPowers bok Microsoft Word 2003. I tillegg til å ha med teknikker for bruk av mus inneholder boka menyvalg, hurtigtaster og spesielle Jaws-teknikker.

Hovedemner

 • Bli kjent med Word
 • Redigering
 • Formatering
 • Ferdiggjøring
 • Utskrift
 • Tabeller
 • Bilder og objekter
 • Fletting

Vær vennlig å gi oss beskjed hvis du ikke vil motta dette nyhetsbrevet! Verken vi eller du er tjent med at noen mottar e-post de ikke ønsker. Vi er imidlertid veldig takknemmelige hvis du tipser andre om nyhetsbrevet dersom du vet om noen som kan være interesserte.

Hvis du vil melde deg på eller av listen som mottar nyhetsbrevet kan du ringe eller sende e-post, adresse/telefon står øverst i brevet.