Nyhetsbrev nr. 13 fra MediaLT

Dato: 08.07.2005
Telefon: 21 53 80 10
Epost: info@medialt.no
Web: http://www.medialt.no/

Av/påmelding til nyhetsbrevet: http://www.medialt.no/nbrev/index.htm


Innhold


Visjon

Da vi startet MediaLT for seks år siden, ønsket vi å etablere et annerledes firma på området IT og funksjonshemmede. Vår IT- og mediekompetanse kombinert med at vi begge er blinde, ga oss en innovativ kraft som vi mente var både tiltrengt og ønsket på fagfeltet. Vi mente det var behov for et norsk firma som fokuserte på utvikling av nye produkter og tjenester for funksjonshemmede, og som sikret funksjonshemmede en kvalitetsmessig god og standardisert IT-opplæring. på denne bakgrunn formulerte vi tre hovedsatsingsområder for firmaet: Utvikling, tilrettelegging og opplæring.

I vår har vi arbeidet med en visjon/et slagord som symboliserer tankegodset bak firmaet: MediaLT gjør begrensninger til muligheter! Denne visjonen har vi også illustrert ved et bilde. På venstre side av bildet er det en tegning av en liten fugl som strever med å fly. Midt i bildet er det en tryllestav som symboliserer en handling. På høyre side har fuglen fått en propell på ryggen og kan lykkelig fly rundt.

Essensen bak visjonen er at det aldri finnes så mange muligheter som i begrensningene, og nettopp dette potensialet har vi i MediaLT helt fra begynnelsen av hatt et ønske om å gjøre bruk av. Ved hjelp av nyskaping og videreutvikling har målsetningen vært å skape nye muligheter for funksjonshemmede, dvs. skape propeller som får funksjonshemmede til å lette. Det holder imidlertid ikke bare å kunne lette. Man må også være flyvedyktig. Funksjonshemmede trenger ikke bare nye produkter og tjenester, men de må også ha kunnskap og kompetanse til å nyttiggjøre seg av produktene og tjenestene. Denne flyvekompetansen har vi forsøkt å gi funksjonshemmede gjennom en målrettet satsing på opplæring.

Visjonen finnes på vår nettside. Vi vil gjerne vite hva dere mener: Ris og ros. Alle tilbakemeldinger mottas med takk!


Litt om hva som skjer med nettstedet vårt

MediaLT har ikke vært "flinkest i klassen" til å bruke nettstedet vårt. Dette har vi planer om å gjøre noe med. Vi er i ferd med å endre litt på designen, lagre innhold i en database mm.

For besøkende er nok likevel den største endringen at vi vil publisere flere nyheter enn tidligere. De fire siste nyhetene ligger på startsiden (www.medialt.no). Under nyhetene finner du en lenke til nyhetsarkivet vårt.

På startsiden finner du også en lenke som heter "Velg oppsett". For de fleste vil nok det beste være å sette opp nettleser og/eller hjelpemidler på en fornuftig måte. Velg oppsett gjør det imidlertid mulig å velge mellom ulike fargeoppsett. Vi tar gjerne i mot ønsker om andre oppsett også.


Verdensatlas for synshemmede!

En ting jeg synes var spennende på skolen, var taktil grafikk, dvs. bilder å kjenne på. Spesielt kart interesserte meg, og som voksen har jeg savnet et kartverk! Det er frustrerende å høre utenriks nyheter, men ikke kunne plassere steder geografisk, reise til steder i Norge eller utlandet uten å kunne kikke i et kart eller bare se på kart for å lære.

Nå kan alle synshemmede og andre få et verdensatlas som kobles til PC. Kartene legges på en trykkfølsom plate. Når du trykker på kartet (f.eks. et land, havområde, by osv) leses navnet opp. Det fungerer helt suverent, og for meg har dette åpnet helt nye muligheter!

I tillegg til kartene inneholder atlaset mye informasjon og en rekke funksjoner:

  • Stor faktadel
  • Avstand mellom to punkter (f.eks. land eller byer)
  • Indeks (for hele atlaset eller det kartet som vises)
  • ...

Det er komplisert å lage gode taktile kart. For meg virker det som kartutvalget, kvalitet og detaljer i atlaset er veldig fornuftig.

Klart for levering av amerikansk atlas

MediaLT skal oversette hele atlaset til norsk. Dette er en omfattende jobb, men alt nå er atlaset så nyttig at vi har valgt å tilby den engelske versjonen for salg. Min mening er at svært mange barn, ungdommer og voksne vil kunne få veldig mye ut av produktet på engelsk også! De som anskaffer atlaset vil naturligvis få en oppdatering til norsk når dette er klart!

Hvis du vil ha en demo av hvordan atlaset fungerer kan du gå til: http://www.medialt.no/?pageId=154&subId=70

Taktil trykkfølsom plate

Kartene legges på en trykkfølsom plate. Plata er koblet til PC med en USB-kabel.

I tillegg til kart kan platen brukes i forbindelse med spill, diagrammer, ... Egentlig er det vel bare fantasien som setter grenser!

Det finnes et eget verktøy for å lage applikasjoner - og dette verktøyet er så enkelt å bruke at blinde barn f.eks. kan lage sine egne "produkter". De som kjenner meg vet at dette er noe jeg brenner for: også synshemmede bør få muligheter til å være kreative og bruke datateknologi til spennende ting!!!

Atlas 2006

Atlaset er en del av prosjektet "Atlas 2006" som støttes av Helse og rehabilitering.

I prosjektet vil det bli laget mer detaljerte kart for Norge og Norden. De som skaffer seg verdensatlaset nå vil naturligvis også få disse kartene når de er ferdige.

Mer om prosjektet finner du her: http://www.medialt.no/prosjekt/atlas2006/index.htm

/Morten


Norsk versjon av EaseReader v 2

EaseReader kan brukes for å spille av alle typer DAISY-bøker. De vanligste boktypene er lydbok og bøker som i tillegg inneholder tekst og bilder (se evt. Ulike typer daisy-bøker hvis du vil vite mer).

Effektiv og enkel navigering

I EaseReader er det lett å gå til en spesifikk side, hoppe mellom overskrifter (enten til neste overskrift, eller til neste overskrift på et valgt nivå), sette og gå til bokmerker osv. osv. Programmet har også søkefunksjoner som er både raske å lette og bruke.

Stor valgfrihet

Programmet kan tilpasses "smak og behag" og ulike behov. Du velger selv fargeoppsett, skrifttyper, ulike varianter av markering av tekst som leses opp osv. osv. Dette kan gjøres svært enkelt ved å bruke ferdige oppsett, eller du kan gjøre alle innstillingene selv!

Programmet kan naturligvis styres med enten mus eller tastatur.

Innebygd tale

Knapper, dialogbokser og ulik informasjon kan leses opp ved hjelp av kunstig tale. Programmet leveres med en talesyntese, men du kan også bruke stemmer som er installert på PCen fra før.

I fulltekstbøker kan du velge om du ønsker opplesing vha. kunstig tale eller innlest tale.

Den innebygde talen kan naturligvis skrues av/på!

Merknader

Merknader kan skrives inn som tekst, eller du kan lese dem inn med stemmen. Skal merknader leses inn må naturligvis PCen ha en mikrofon.

Andre funksjoner

Andre funksjoner inkluderer: variabel avspillingshastighet, volumkontroll, tidslinje (for å hoppe i tid), avspilling av valgfritt innhold (som f.eks. opplesing av sidetall), automatisk åpning/avspilling av CDer når programmet er startet - og veldig mye mer. En fullstendig produktpresentasjon finner du på www.daisyklubben.no.

Pris

EaseReader koster kr. 500 + mva.


DAISY-bøker med bundlet EaseReader

Uloba (www.uloba.no) har i mange år utgitt Arbeidslederpermen og Assistentpermen som DAISY-bøker. For ULOBAs medlemmer er disse oppslagsverkene viktige, og det har vært ønskelig å tilby materiellet i ulike formater. Årets elektroniske utgaver er samlet på en CD, og her finnes Arbeidslederpermen og Assistentpermen i Word, PDF og DAISY!

Først i Norge

Som den aller første i Norge har ULOBA utgitt en CD med såkalt "bundlet" programvare. Dette betyr at CDen leveres med et avspillingsverktøy for DAISY. Programmet heter EaseReader. Når programmet er installert kan materiellet på CDen spilles av. For å kunne lese andre DAISY-bøker må man ha en lisens.

Bundling av EaseReader på denne måten er supert hvis man ønsker å sikre at alle kan spille av en bok!

Funksjonshemmedes studieforbund

Også FS har vært flinke til å utgi materiell i DAISY-format. Heftet "En introduksjon til DAISY" er nå klart til distribusjon, og også FS har bundlet EaseReader!

Slik virker det

Hvis en fullversjon av EaseReader er installert, eller dersom den bundlede versjonen er installert åpnes boka på CDen når den settes inn. Hvis det ikke finnes en EaseReader på maskinen starter installasjonsprogrammet.

Vil du vite mer?

Ta kontakt med Morten Tollefsen i MediaLT hvis du vil vite mer om innspilling av DAISY-bøker eller bundling av EaseReader:

morten@medialt.no
tlf: 21 53 80 10


Erfaring med ulike DAISY-spillere

Et spørsmål jeg får nesten daglig er: "Hvilken DAISY-spiller er best"?

Dette er det ikke mulig å svare helt kort på. Ulike spillere har litt ulike bruksområder, og selvsagt har dette også noe med smak og behag å gjøre. Alle spillerne har variabel avspillingshastighet, justering av bass/diskant, spoling osv. Nedenfor har jeg forsøkt å sette opp noen stikkord for de 4 modellene MediaLT og Blindes produkter selger.

Plextalk Poesi: Dette er en super lydbokspiller. Høyttaleren er meget god, og CD-spilleren jobber raskt. Poesi har sove-timer, den kan bla mellom kapitler, hoppe i tid (1 min eller 10 min av gangen), bla mellom sider (1 eller 10 av gangen) og mye mer. Spilleren har innebygd oppladbart batteri. All den positive tilbakemeldingen vi får om denne spilleren tyder på at dette er et produkt mange er fornøyde med!

Plextalk Portable Recorder (PTR1): Selv om denne spilleren har utrolig mange muligheter er den enkel å bruke til enkle ting. Den kan ta opp på CD eller minnekort. Avspilling av bøker og vanlige opptak er helt uproblematisk. For de som vil redigere opptakene (f.eks. sette overskrifter på ulike nivåer, slå sammen fraser, ...) finnes det både funksjoner i spilleren og et program til PC. Programvaren leveres gratis med spilleren. I tillegg til DAISY-funksjoner har spilleren talende kalkulator og avtalebok. PTR1 er liten, og den har både innebygd høyttaler og oppladbart batteri.

Telex Scholar: En liten (diskman) spiller. Scholar er laget for å virke lenge på batterier. Et sett varer i ca. 18 timer når du spiller av DAISY-bøker. Dette er en grei spiller hvis du skal ha med lydbøker på toget, på ferie osv. Scholar har ikke innebygd høyttaler, men du får med et godt hodesett. Spilleren støtter alle DAISY-funksjoner (gå til side, valgfritt innhold osv).

Telex EzDAISY: Spilleren er nesten identisk med Telex Scholar. Forskjellen er at EzDAISY har færre knapper. EzDAISY har ikke nummertastatur, og det er derfor ikke mulig å hoppe rett til en side. Du kan bla mellom sider, men de aller fleste er nok tjent med å velge Scholar hvis de vil ha en liten DAISY-spiller.


Spennende TV-prosjekt

Forskning viser at synshemmede ser like mye på TV som befolkningen ellers, men at de ikke får like mye ut av sendingene, fordi de ikke er tilrettelagt. Vi i MediaLT har nå innledet et prosjekt som har til hensikt å endre på dette.

Med støtte fra stiftelsen Helse&Rehabilitering gjennomfører vi denne våren forprosjektet Lydtekst, der en av målsetningene er å få til et hovedprosjekt med oppstart den 1. januar 2006. I forprosjektet ønsker vi å kartlegge erfaringer fra andre land, samt få etablert et samarbeid med TV-bransjen. I prosjektet samarbeides det med Norges Blindeforbund, Norsk Lyd- og Blindeskriftsbibliotek, Norges Televisjon, NRK, TV2, TV Norge og Kulturdepartementet.

Av spesiell interesse er erfaringene fra Nederland, der de nederlandske blindeforbundene har samarbeidet med TV-selskapene om å få til lydteksting av TV-sendingene. Lydteksting vil si at tekstingen blir lest opp ved hjelp av syntetisk tale. 80 prosent av alle TV-sendinger er i dag lydtekstet i Nederland. Vi ønsker å anvende de nederlandske erfaringene for å prøve å få til noe av det samme her i Norge. Videre ønsker vi å kartlegge mulighetene for å få informasjonen på tekst-TV opplest.

På sikt er ambisjonene enda større. I SVEIP-prosjektet utviklet vi den elektroniske videoboken Fritt Fram for Asgeir i samarbeid med NRK barne-tv. Disse videoinnslagene ble bildetolket av helten fra serien, Asgeir. Resultatene fra dette arbeidet viste at det var mulig å beskrive bildene uten at det opprinnelige lydbildet ble forringet. Snarere gjorde bildetolkingen innslagene bedre for alle. Vi ønsker derfor å arbeide for å få til prøvesendinger med bildetolking.

Erfaringer tilsier dessuten at lydteksting og bildetolking også vil komme andre grupper enn synshemmede til gode. Mye tyder på at dette vil gjøre sendingene bedre også for eldre, dyslektikere og mennesker med kognetive begrensninger.


3G mobil og videotelefoni for blinde og sterkt svaksynte

Fortsatt synes mange det høres rart ut at videotelefoni er egnet teknologi for synshemmede. Egentlig er ideen både enkel og opplagt: hvis du ikke ser kan det være fint å kunne komme i kontakt med noen som ser!

I Øyetelefon-prosjektet testet MediaLT og Telenor videotelefoni brukt som et hjelpemiddel for blinde og sterkt svaksynte. Selv om mobil teknologi ble simulert var 3G-nettet ikke bygget ut, og aktuelle produkter var heller ikke i salg. I Øyetelefon-prosjektet brukte vi stasjonære video-telefoner. Synshemmede ringte opp en sentral (teksttelefonen i Mosjøen), og kom i kontakt med en operatør. Disse forsøkene var svært vellykkede, og en søknad om å få godkjent utstyr som hjelpemiddel ligger til behandling i Rikstrygdeverket.

Et behov som ble avdekket i Øyetelefon-prosjektet var at mange ønsket seg mobile terminaler. Nå er tiden inne for ordentlige forsøk, og Telenor vil lede et prosjekt der ordinære mobiltelefoner skal brukes.

I dette nye prosjektet skal det fortsatt være mulig å ringe en sentral. Det blir imidlertid minst like viktig å teste om teknologien egner seg til øyetelefoni mellom en synshemmet og en valgt person (venn, lesehjelp, mor, ektefelle, ...). MediaLT vil være med på å velge egnet teknologi, finne villige testpersoner mm.

Testpersonene vil få 3G-telefonene til odel og eie, og disse er utstyrt med Talks. Talks leser opp teksten i mobilens display, slik at blinde kan bruke kontaktliste, sende sms osv. Det testpersonene må forplikte seg til er å svare på noen spørsmål under veis i prosjektet- kanskje også stille opp til en demonstrasjon.

Har du lyst til å være med på uttestingen kan du kontakte Morten Tollefsen på tlf. 21 53 80 14.


Nye ansatte

MediaLT har fått 3 nye ansatte.

Are Flyen (23): er ansatt som IT-tekniker i MediaLT. Flyen har to år igjen av dataingeniør-studiene i Oslo, og er derfor ansatt i en deltidsstilling. - Vi har tidligere samarbeidet med Are, og har stor tro på at han vil løfte kompetansen vår ytterligere, sier daglig leder Magne Lunde. Are er opprinnelig fra Fåvang, men er nå bosatt i Oslo. Allerede på videregående skole ble han headhuntet av det norske firmaet Nova datasystemer, for å jobbe med utviklingen av resultat- og informasjonssystemet som ble anvendt under Paralympics i Salt Lake City i 2002. Et oppdrag Nova Datasystemer samarbeidet med MediaLT om å gjennomføre. Sentralt i dette samarbeidet sto Are, som opparbeidet seg god kompetanse på tilrettelegging av gode webløsninger for synshemmede. Da vi begynte å søke etter nye medarbeidere, var derfor Are en av våre førstevalg. Vi visste hvilke kvaliteter han hadde, og er således svært fornøyd med å ha han med på laget. Are kan kontaktes på telefon: 21 53 80 16, e-post: are@medialt.no.

Trond Ausland (30): har jobbet i MediaLT siden 1. mai. Ausland er fra Spikkestad i Røyken kommune, men er bosatt sentralt i Oslo. Han er utdannet ved Høyskolen i Gjøvik, og har siden 2000 jobbet i Oslo-området i forskjellige firmaer. Han har bla jobbet som webutvikler, og som softwareutvikler i Ericsson. De to siste årene har han jobbet som IT-ansvarlig på Voksenåsen Kurs og Konferansehotell med vedlikehold og drift av servere, nettverk, samt brukerstøtte.

Trond kan kontaktes på telefon: 21 53 80 17, e-post: trond@medialt.no.

Bjørn Gulbrandsen (30): startet 3/6. Han skal i hovedsak jobbe med support på Daisy maskin- og programvare for å hjelpe de som eier slike produkter. Dette er en gratistjeneste som etableres i samarbeid med Blindes Produkter og vi vil komme tilbake med mer informasjon når den er formelt startet opp. Bjørn håper på å få mye å gjøre og at alle som har behov vil bruke dette tilbudet. Bjørn er sterkt svaksynt og bor på Eidsvoll Verk. Vannski og interessen for musikk er det som opptar han mest etter endt arbeidsdag. Han har studert til sammen 3 år på Høyskolen i Hedmark, avdeling Rena. Først fullførte han 2 år på linjen informatikk, og deretter 1 år på linjen informasjon og samfunnskontakt. Før han kom til MediaLT, jobbet han i radiokanalen FavoritFM med research, programmer, redigering og diverse kontorarbeid. Nå er han i full gang med modulene i datakortet og i tillegg bruker han tiden på å sette seg inn i Daisy maskin- og programvare..

Bjørn er en omgjengelig og hyggelig kar. Vi ser med spenning på klargjørelsen av supporttjenesten for DAISY maskin- og programvare og håper at alle som trenger råd eller tips, vil benytte seg av Bjørn og hans kunnskaper. Tlf: 21 53 80 18 og E-post: bjorn@medialt.no


Vellykket reise til Bhutan

Bhutanske myndigheter var svært positive til MediaLTs planlagte bistandsprosjekt i landet, da Magne Lunde i sammen med Einar Kippenes besøkte Bhutan i perioden 10 - 25 mai. Allerede under første dagen av besøket signerte undervisningsdepartementet en intensjonsavtale om et hovedprosjekt.

Reisen til Bhutan var del av et forprosjekt som MediaLT gjennomfører i samarbeid med Normisjon. Forprosjektet er støttet av Norad. I kjølevannet av besøket i Bhutan jobbes det nå med en søknad om et hovedprosjekt, som er tenkt startet opp i 2006.

Tidligere misjonær i Bhutan Einar Kippenes nyter stor anerkjennelse i alle lag av det bhutanske samfunnet for arbeidet han har gjort i forhold til å bygge opp en blindeskole i landet. Denne skolen ble i 1987 tatt over av bhutanske myndigheter, og heter i dag National Institute for the Disabled (NID). Under besøket var det enighet om å bygge opp et datasenter for synshemmede ved skolen.

Døråpner

Med sin bakgrunn som rektor for blindeskolen var Einar Kippenes en døråpner inn til alle lag av samfunnet: Alt fra kongefamilien til landsbybefolkningen. Dette ga oss et bilde av et samfunn der tradisjon og kultur står veldig sterkt, men der også den internasjonale påvirkningen nå setter de tradisjonelle verdiene under et stadig sterkere press.

Rollemodeller

To av Einars tidligere elever har blitt rollemodeller for synshemmede i samfunnet: Sanga og Kuenga. Sanga var landets første fysioterapeut, og leder nå hele det fysioterapeutiske arbeidet i landet. Kuenga er lærer ved NID, og er den eneste blinde i landet som for alvor har begynt å ta i bruk PC med datatekniske hjelpemidler.

To-stegsstrategi

I prosjektet legges det opp til en to-stegs strategi. Noe lærerne ved blindeskolen og bhutanske myndigheter ga sin fulle tilslutning til. Hovedprosjektet vil derfor bli innledet ved at MediaLT utdanner fem ressurspersoner fra Bhutan. Tre av disse vil være synshemmede. Når disse ressurspersonene er ferdig utdannet, vil et datasenter og en IT-opplæring bli bygd opp rundt disse personene. Ressurspersonene vil selv delta aktivt i både oppbyggingen av opplæringen og datasenteret, og vil også fra første stund ha hovedansvaret for gjennomføringen av opplæringen. MediaLT vil veilede og gi råd i oppbyggingsprosessen.


Spørreundersøkelse om DAISY

De som bruker DAISY vet mest om hvordan bøkene fungerer! I prosjektet "Brukererfaring med fulltekst DAISY" skal det spesielt fokuseres på bøker som inneholder både tekst og lyd. Det er imidlertid også veldig nyttig å få tilbakemeldinger fra personer som foreløpig bare har erfaring med vanlige lydbøker i DAISY-format.

Vi er svært takknemmelige dersom du fyller ut spørreskjemaet! Du kan gjøre dette på web, fylle inn svarene i et word-dokument eller ringe:

Fyll ut skjema på web eller

Send e-post for å få tilsendt word-dokument eller

Ring Morten Tollefsen: 21 53 80 14


Nytt underholdningsnettsted for funksjonshemmede

Savner du informasjon om underholdende programvare for funksjonshemmede? Denne informasjonen kan man nå finne på en ny felles nordisk web, som ble lansert i mars. Weben er et samarbeid mellom Furuboda og Funka Nu i Sverige og MediaLT i Norge.

Fra funksjonshemmede, foreldre og fagfolk på området har det over lengre tid blitt etterspurt informasjon og veiledning om underholdende programvare, samt mulighet for å laste ned ikke opphavsrettbeskyttet materiale (bilder, lyd og video). Det nye nettstedet ønsker å imøtekomme dette behovet, samt å gjøre det enkelt å finne fram til ønsket informasjon. Derfor er all relevant informasjon om underholdende programvare forsøkt samlet på et felles nettsted, slik at interesserte kun får en nettadresse å forholde seg til. på sidene finner man spilltester, informasjon om ulike former for hjelpemidler, ikke opphavsrettslig materiale (bilder, video og lyd), mulighet for erfaringsutveksling,, retningslinjer for spillutvikling  osv. Det er imidlertid en stor utfordring å holde en slik nettside oppdatert, og alle innspill fra personer som er interessert i feltet mottas derfor med takk!

Det er lagt stor vekt på at sidene skal ha høy tilgjengelighet for alle grupper funksjonshemmede, og at de er enkle å bruke for både funksjonshemmede, foresatte, hjelpere, lærere, osv.  På sidene brukes norsk og svensk om hverandre, men det er så langt som mulig forsøkt anvendt felles skandinaviske ord.

Nettsiden har blitt etablert som en følge av prosjektet Interagera i Sverige og det norske prosjektet Underholdende programvare for mennesker med sammensatte lærevansker. Nettadressen til den nye nordiske siden er: http://www.spillehula.no/. Send oss gjerne en tilbakemelding om hva du mener om siden.

Begrepet spillehula er hentet fra det svenske begrepet spelhålan. I forbindelse med det svenske prosjektet Interagera utviklet man ved Furuboda et rom tilrettelagt med dataspill og hjelpemidler for funksjonshemmede. MediaLT har ambisjoner om å få utviklet et tilsvarende rom her i Norge, der funksjonshemmede kan komme å spille, der mulighetene kan demonstreres og det kan avholdes kurs for fagfolk, foresatte og lærere.


CDer med fritt innhold

I samarbeid med Helse Fonna kan nå MediaLT tilby tre CDer med fritt innhold. Selve innholdet på CDene er gratis, og CDene spres til selvkost: 150, norske kroner. Dette dekker produksjonskostnadene og arbeidet med å spre CDene.

Einar Hansen i Helse Fonna har i flere år arbeidet med å samle fritt materiale. I UPS-prosjektet har han samarbeidet med MediaLT om å systematisere dette materialet og samle det på tre CDer.

CD 1 har tittelen IKT-nettvei for funksjonshemmede, og inneholder litteratur om funksjonshemmede og IT, en oversikt over aktuelle linker på området og en innføring i IKT-hjelpemidler.

På CD nummer 2 er det samlet ca 100 gratis spill. Videre inneholder også CDen flere elektroniske fotoalbum, som er laget i Microsoft Powerpoint.

I UPS-prosjektet har brukere, foresatte og fagfolk ønsket seg en samling med gratis bilder, lyd og video. På CD 3 har vi laget en slik samling; med blant annet ca. 5000 bilder.

En del av innholdet på CDene ligger også på den felles nordiske nettsiden om underholdning og funksjonshemmede: spillehula. Her kan dette innholdet lastes ned gratis. Siden det vil ta veldig lang tid å laste ned mye av det materialet som ligger på spillehula, har det kommet ønsker om at dette materialet også måtte tilbys på CD. Nå er altså CDene klare, og kan bestilles hos MediaLT.


Talking Database

Kan det bli enklere å produsere filer med kunstig tale?

Talking Database er et produkt for de som ønsker å lage filer med kunstig tale. Alt som skal leses inn legges i en valgfri database, dvs. at programmet kan lese alle Access-databaser. Filnavnene som skal lagres legges også i databasen.

Når det som skal leses inn er på plass oversetter Talking Database teksten til tale som lagres i filene du selv har oppgitt.

Bruksområder

  • Lydversjoner av tekstdokumenter (f.eks. for nedlasting på nettet)
  • Talemeldinger i programvare og/eller maskinvare
  • Telefonbeskjeder
  • ...

Du kan velge om filene skal lagres i Wave-format eller om du også ønsker en MP3-versjon.

Tale

Det følger ikke med taledrivere til Talking Database, men du kan benytte alle SAPI 5 drivere som er installert på maskinen. MediaLT kan skaffe ulike taledrivere. Det kan finnes spesielle lisensbetingelser for taledriverne, og disse må du selv sette deg inn i.

Installasjon

MediaLT har valgt å lage Talking Database slik at du ikke trenger å installere noe. Legg programmet i en mappe og start å bruke det. Vil du flytte programmet til en annen mappe kopierer du rett og slett alle filene.

Pris

Pris kr. 1000 eks. mva.


Opplæring for alle, både nybegynnere og eksperter!

MediaLT har utarbeidet et omfattende kurs- og opplæringstilbud. Det har vært mest fokus rundt Datakortet, spesielt siden arbeidet vårt med dette kurset har vakt både nasjonal og internasjonal oppmerksomhet. Som mange av leserne vet fikk Magne Lunde og Morten Tollefsen Rosings kompetansepris for Datakort-prosjektet. Denne prisen henger svært høyt, og vi er naturligvis stolte av at arbeidet vårt blir lagt merke til!

MediaLT legger ned mye jobb i å lage læremateriell, finne gode løsninger for enkeltpersoner og tilby fleksible undervisningsopplegg. Vi kan f.eks. gjennomføre alle kurs som fjernundervisning. Vi bruker et eget system for å snakke over internett. Konferansesystemet vårt er stabilt, lydkvaliteten er god, det fungerer bra med hjelpemidler og sist men ikke minst - det er lært på noen få minutter å bruke det.

Mange tror at Datakortet er veldig avansert. Dette er til en viss grad riktig for blinde og svaksynte, men faktisk har ca. 50 blinde og sterkt svaksynte tatt sertifiseringen. Kravene til synshemmede er nøyaktig de samme som for alle andre. Datakortet er spesielt utviklet for arbeidslivet, og er mer omfattende enn det alle trenger. Vi har derfor også laget kursopplegg for andre behov.

Vanligvis går grunnopplæringen i forbindelse med leveranser av utstyr og hjelpemidler til leverandøren. MediaLT tar imidlertid også slik opplæring, og også her har vi laget læremateriell. Alle elevene våre får DAISY-bøker, de som har nytte av det får bøker med bilder å kjenne på og vi har etter hvert fått en stor samling med elektroniske bøker om IT. Når vi leverer utstyr (ikke tema i denne artikkelen, men MediaLT kan levere veldig mye datautstyr), tilbyr vi en grunnpakke der opplæring naturligvis er en viktig ingrediens.

I tillegg til Datakortet og E-borger (utgjør fagrammen for vår grunnopplæring) tilbyr vi en rekke andre kurs: HTML, digital lydbehandling, produksjon av DAISY-bøker, tilrettelegging av elektronisk litteratur, programmering osv. Kurskatalogen vår vil bli oppdatert høsten 2005, men her ser du en oversikt over kurs som er lagt inn: http://medialt.no/katalog/kurs/index.htm

Ta gjerne kontakt med oss. Vi vil forsøke å gi deg et godt tilbud enten du kan mye eller lite fra før!


Vær vennlig å gi oss beskjed hvis du ikke vil motta dette nyhetsbrevet! Verken vi eller du er tjent med at noen mottar e-post de ikke ønsker. Vi er imidlertid veldig takknemmelige hvis du tipser andre om nyhetsbrevet dersom du vet om noen som kan være interesserte.

Hvis du vil melde deg på eller av listen som mottar nyhetsbrevet kan du ringe eller sende e-post, adresse/telefon står øverst i brevet.