Nyhetsbrev nr. 12 fra MediaLT

Dato: 15.11.2004
Telefon: 21 53 80 10
Epost: info@medialt.no
Web: http://www.medialt.no/

Av/påmelding til nyhetsbrevet: http://www.medialt.no/nbrev/index.htmInnhold


MediaLT 5 år

Vi i MediaLT markerte i høst vårt fem års jubileum med en firmatur til Island. For oss har disse fem årene vært et tydelig bevis på at det er behov for et firma av MediaLTs type i Norge, og vi har fortsatt mange gode prosjektideer vi ønsker å sette ut i livet.

Her kan du lese mer om fem års jubilanten


Vi flytter

Den 1. januar flytter vi inn i nye lokaler i Tevlingveien 15 på Furuset. Vi har lenge hatt behov for større plass, og øker nå arealet fra ca 50 kvadratmeter til 400 kvadratmeter. Dermed har vi sikret oss et lokale som gir rom for vekstmuligheter. Allerede i fjor høst bestemte vi oss for at tiden nå er inne for å flytte. Aktiviteten i MediaLT har økt mye siden vi startet i 1999, og vi har derfor vokst ut av kjellerlokalene i Tangerudbakken på Stovner. Kravet om god tilgjengelighet for alle grupper funksjonshemmede gjorde imidlertid at vi var kresne i forhold til valg av nye lokaler, og derfor har dette tatt tid. Lokalene i Tevlingveien 15 gir god tilgjengelighet for alle grupper funksjonshemmede. Vi kommer tilbake med mer informasjon om lokalene og flyttingen i en egen informasjonsmelding.


Julegavetips: pastabok i DAISY-format

MediaLT har fått lov til å tilrettelegge en kokebok fra Gyldendahl i DAISY-format: Pasta - en lidenskap. Boka er produsert av Jarl Idar Karlsen. Baksidetekst:

God mat behøver ikke å være innviklet, og pasta er et godt eksempel på dette. Det finnes knapt eksempler på noen føde som er enklere å få til å smake godt enn nettopp pasta, og variasjonsmulighetene er uendelige. Hemmeligheten ligger i gode råvarer.

Denne kokeboken byr på klassiske oppskrifter fra det tradisjonsrike italienske kjøkkenet, samt nye spennende kombinasjoner. Utgangspunktet for alle oppskriftene er de mest sentrale råvarene som blir brukt i de enkle og vellsmakende måltidene som har sine røtter i hjertet av Italia.

Boka kan bestilles av blinde og svaksynte og koster kr. 250.


daisyklubben.no

MediaLT og Blindes Produkter (BP) har i flere år samarbeidet om DAISY. DAISY er digitale multimediabøker. Bøkene kan spilles av vha. en PC eller med spesielle spillere. Vi forsøker å gi enkeltbrukere, hjelpemiddelsentraler og skoler best mulig hjelp. Derfor har vi nå laget et helt nytt nettsted: www.daisyklubben.no. Nettstedet er absolutt ikke et rent reklamested, selv om vi selvsagt skriver pent om våre egne produkter! Vi tilbyr alle å legge ut informasjon om bøker, salg av produkter som har med DAISY å gjøre osv. Du kan også laste ned ny programvare, finne oppdaterte brukerhåndbøker og mye mer! Er du interessert i DAISY bør du absolutt ta en titt!


Kurs interessemedvirkning

Den 1. oktober startet MediaLT et nytt prosjekt: Kurs Interessemedvirkning i FOU-prosjekter (KIF-prosjektet). Prosjektets målsetning er å heve kvaliteten på prosjektene, ved å gjøre både interessenter (brukerrepresentanter) og prosjektledere og prosjektansvarlige mer bevisste på hva som er effektiv og god interessemedvirkning (brukermedvirkning).

Interessemedvirkning i forskningsprosjekter er forholdsvis nytt, og erfaringene så langt viser at det er et stort behov for å øke bevisstheten hos alle parter. På denne bakgrunn tok MediaLT i sommer initiativet til prosjektet, som støttes av Norges Forskningsråd.

Kurset gjennomføres den 3. februar. Vær rask med å melde deg på. Det er begrenset med plasser. Her kan du lese mer om prosjektet og hvordan du melder deg på.


Prosjektet ECDL-PD er ferdig

EU-prosjektet ECDL-PD er nå ferdig. Prosjektets hovedmål har vært å gjøre ECDL (European Computer Driving Licence), eller som vi sier i Norge - Datakortet, tilgjengelig for funksjonshemmede.

Prosjektet har en del til felles med MediaLTs Datakort-prosjekt, men målgruppen har vært bredere, dvs. alle funksjonshemmede. Fagplan, testsystemer, informasjon til testsentre, pilotgrupper og mye mer har utgjort viktige aktiviteter. MediaLT har hatt hovedansvaret for læremateriell. I tillegg har vi naturligvis hatt et spesielt ansvar for synshemmede.

Nettsidene til ECDL-PD  finner du her.


Omstrukturert web

Det er stor traffikk på MediaLTs nettsider. Du som bruker sidene en del vil nok oppleve enkelte endringer i tiden fremover. Prosjektene er nå f.eks. lagt under en egen link, Prosjekter. Sidene vil ikke bli mer kompliserte (snarere tvert om), men etter hvert har vi fått mye informasjon, og det var på tide å "rydde opp" i strukturen.

Konferanserommet, linksamlingen, Datakortet, Kontaktinfo osv. vil fortsatt ligge på førstesiden. Etter hvert vil vi gjøre det litt enklere å finne nyheter. Nå  er nyhetene de fire lenkene på toppen, men vi vil forsøke å skrive noen ord om hvert tema slik at det blir enklere å avgjøre om saken er av interesse.

Vi er veldig takknemmlige for tilbakemeldinger om nettstedet vårt: www.medialt.no!


Eborger-kurs: et samarbeid med ISE

MediaLT arrangerer det første E-borger kurset for synshemmede. Dette er et fjernundervisningskurs, og deltakerne sitter med sitt eget utstyr - på helt forskjellige plasser i landet! Høres det vanskelig ut? Det er enkelt, og vi har nå fire års erfaring med fjernundervisning i MediaLT. Vår erfaring er at fjernundervisning fungerer supert for både blinde og svaksynte! Vi har også etter hvert startet med kurs for deltakere uten funksjonshemninger, og for oss er det ganske artig at undervisningsmetodene utviklet i Datakort-prosjektet ser ut til å fungere for alle.

Interessegruppe for synshemmede EDB-brukere har i flere år gitt medlemmene tilbud om individuell opplæring. Hovedsaklig har dette vært i bruk av internett. Eborger inneholder mer, det er en gjennomtenkt fagplan og MediaLT tilbyr elevene kursmateriell (både i DAISY-format og som elektronisk tekst).

Eborger er et kursopplegg for nybegynnere. Datakortet AS står bak fagplanen. Slik markedsfører Datakortet kursopplegget:

eBorger-opplæring er begynnelsen for deg som vet lite om data - det er enklere enn du tror! Kan vi få hjelpe deg med å komme igang?Et eBorger-kurs, med en påfølgende eBorger-test inkludert, er det du trenger for å komme i gang. På kurset vil du treffe andre som er like usikre på data... men fatt mot, vi hjelper deg!

Kurset inneholder blant annet:

 • Enkel innføring om datamaskinen
 • Enkel tekstbehandling og utskrift
 • Sende og motta e-post
 • Gå ut i verden på Internett
 • Finn oppdaterte rutetider, tv-programmer, billetter, nettbanken, info om dine hobbyer, slekt og venner, etc.

MediaLT er et godkjent eBorger kurssenter. Vi tilbyr opplæring tilpasset ulike behov:

 • Individuell opplæring, f.eks. som del av et attføringsopplegg
 • Gruppebasert undervisning
 • Fjernundervisning (individuelle opplegg eller gruppeundervisning)
 • Bedriftskurs

Ring eller send epost hvis du ønsker mer informasjon. 


Nye fjernundervisningskurs i Datakortet

I februar starter vi opp et eller flere fjernundervisningskurs i Datakortet! Kursene holdes normalt på dagtid (2 timer pr. uke), men dersom det blir nok deltakere kan vi også arrangere et kveldskurs.

Dette er et spennende tilbud til de som ønsker å ta datakortet. Vi vil tilby et fjernundervisningskurs som tar med alle 7 moduler. Undervisningen vil bli gitt over nettet. Denne gangen henvender vi oss ikke primært til blinde og svaksynte, men alle kan naturligvis melde seg på. Hvis noen blinde ønsker å delta, må de nok ha en rimelig god datakompetanse fra før- tempoet i dette kurset vil f.eks. ikke tillate grunndige beskrivelser av hvordan ulike oppgaver løses med Jaws.

Det vil bli ca. 17 forelesninger (muligens en ekstra hvis dette blir nødvendig). Hver forelesning varer i 2 timer, og fordelingen er slik:

Modul Antall forelesninger
1: Generell IT-forståelse 2
2: Datamaskin og operativsystem 2
3: Tekstbehandling 3
4: Regneark 3
5: Database 3
6: Presentasjon 2
7: Internett 2

Vi har satt maksimalt antall deltakere til 8 pr. kurs.

Pris: kr. 10000. Dette inkluderer ikke kostnader til selve testene. Vi antar at mange deltakere ønsker å ta testene andre steder enn hos MediaLT (det finnes ca. 350 teststeder fordelt rundt om i Norge).

MediaLT har stor tro på at dette blir et flott kurs. Sitt på jobben, hjemme eller hvor du nå måtte ha en internett-tilknytting, og delta i et virtuellt klasserom - her spiller det ingen rolle om du sitter på Svalbard, i oslo eller for den sakens skyld i Spania. Det eneste du trenger er internett-tilgang og en enkel mikrofon koblet til PCen.

Ta kontakt med oss hvis du er interessert i å delta!


Internasjonalt prosjekt i Bhutan

MediaLT har søkt Atlas Alliansen om støtte til et internasjonalt prosjekt i Bhutan. Tanken er å gjennomføre et forprosjekt i 2005, som skal lede fram til et hovedprosjekt med oppstart 1. januar 2006. Svar på søknaden ventes i desember.

Prosjektets tittel er: Undervise Synshemmede Undervisere (USU-prosjektet). Denne tanken har vokst fram hos oss gjennom flere år, og vi føler at tiden nå er inne for å ta tak i den. MediaLT er aktiv i internasjonalt samarbeid, og erfaringene fra dette samarbeidet har gitt oss en økende bevisthet om at vi har mye å tilføre gjennom vår kompetanse. Samtidig har dette også blitt aktualisert gjennom at vi ved flere anledninger har blitt kontaktet av synshemmede i andre land; med forespørsel om vi kan hjelpe dem.

Vi er glad for at Einar Kippenes har sagt ja til å bidra i prosjektet. Kippenes var misjonær for Den Norske Santalmisjon og utlånt til den svenske organisasjonen Kvinnliga Missions Arbetare i perioden fra 1971 til 1982. Han bygget da opp en skole for synshemmede i Bhutan. Skolen ble overtatt av de nasjonale myndighetene i 1987. Siden da har skolen blitt administrert av Education Department. Departementet ønsker nå å bygge ut skolen til en institusjon som inkluderer ulike typer funksjonshemninger. Den heter nå National Institute for the Disabled (NID).

En av initiativene til dette prosjektet ble tatt av en tidligere elev av Einar (Kuenga Chhoegyel), som nå er lærer ved skolen. Initiativet kommer derfor fra synshemmede selv, fordi de ser dette som hjelp til selvhjelp og som en mulighet til å delta mer aktivt i samfunnet. Vår målsetning er å underbygge dette egeninitiativet ved å lære opp nasjonale synshemmede lærere, som igjen kan undervise sine egne elever.


DAISY-fulltekst, et universelt medium?

Utdanningsdirektoratet, NLB, Huseby, leverandørene av DAISY-produkter, Universitetet i Oslo og MediaLT har søkt Norges Forskningsråd om midler til å gjennomføre brukertester i forhold til fulltekst DAISY-bøker.

DAISY-standarden er i ferd med å erstatte lydbøker på kassett og lyd-CD. For brukerne betyr dette blant annet:

 • Rask navigering: hoppe mellom kapitler, gå til spesifikke sider, søke etter tekst med mer.
 • Bøkene tar liten plass (50 timer tale på en CD).
 • DAISY kan spilles av vha. datamaskin eller med spesielle avspillere. Formatet er i utgangspunktet plattform uavhengig.
 • Bokmerker og notater kan legges inn som tekst eller tale.
 • Fulltekstbøker gir stor fleksibilitet: tekst, tale eller tekst/tale i kombinasjon. Dette betyr i prinsippet at bøkene kan utnyttes av brukere med svært ulike forutsetninger og behov (universell design).

DAISY-formatet ble opprinnelig laget for synshemmede og andre med ulike lese-handicap. Standarden ser nå ut til å få en langt bredere målgruppe, og det er ikke usannsynlig at DAISY også blir standarden for kommersielle lydbøker og multimedia-bøker. For mer informasjon om DAISY, henviser vi til DAISY-konsortiets hjemmeside: www.daisy.org.

I prosjektet "Tilrettelegging av Datakortet for synshemmede" (NFR: 139503/223) gjennomførte MediaLT en brukerundersøkelse rundt studielitteratur i DAISY-format. Bøkene som ble testet var både såkalte "fulltekstbøker" og DAISY-lydbøker. Standarden definerer 6 ulike boktyper (jfr. http://www.daisyklubben.no/nyheter/20040615_daisy_boktyper.htm). Kort oppsummert gikk tilbakemeldingene ut på at alle mente at DAISY var et stort framskritt sammenliknet med tidligere lydbok-formater. Videre mente spesielt svaksynte at fulltekst-bøkene var veldig nyttige. Tilsvarende tilbakemeldinger har MediaLT fått i ettertid fra dyslektikere og andre som har problemer med å lese tekst beregnet på menigmann.

Fulltekst-bøker, dvs. bøker der tekst og bilder synkroniseres med tale, er utvilsomt den optimale løsningen. Utfordringen har vært både produksjonstid og kostnader knyttet til slike produksjoner. Den mest opplagte måten å effektivisere produksjonen av fulltekst-bøker på, er å generere talen kunstig (syntetisk). Dette har det vært jobbet med i en årrekke, og kommersielle systemer er nå tilgjengelige. Også produksjonsverktøyene for fulltekstbøker innlest på vanlig måte har blitt videreutviklet de siste årene. Bøker laget med kunstig tale er nytt, og foreløpig finnes det liten/ingen erfaring med bruk av dette materiellet. Slik erfaring ønsker vi å innhente i dette prosjektet. Erfaringene skal blant annet brukes til å finne ut hvem som kan bruke DAISY-bøker laget med kunstig tale, når slike bøker er en akseptabel løsning og på hvilken måte teksten skal merkes (tag'es).


Møte med Microsoft og Electronic Arts i USA

MediaLT reiser den 26. november til USA for å ha møter med Microsoft og Electronic Arts. Målsetningen med møtene er å få informert de to store internasjonale aktørene på dataspill-området om hvordan de kan gjøre dataspill bedre tilgjengelig for funksjonshemmede, og at de i framtiden tar hensyn til disse tilgjengelighetskravene i utviklingsprosessen av nye spill.

I prosjektet Underholdende Programvare for mennesker med Sammensatte lærevansker (UPS-prosjektet)samarbeider MediaLT med bl. a. Microsoft og Electronic Arts. Hovedmålet i prosjektet er å tilrettelege og utvikle underholdende programvare, som er inkluderende. Med bakgrunn i dette hovedmålet er det utarbeidet Retningslinjer for utvikling av underholdende programvare. Disse retningslinjene vil bli diskutert med Phil Engstrom som har hovedansvaret for den verdensomspennende spillutviklingen i Electronic Arts, og med Accessibillity groupe og ansvarlige for spillutviklingen i Microsoft. Vi tar gjerne imot kommentarer og innspill til retningslinjene.

Både Microsoft og Electronic Arts har så langt i prosessen vist en positiv holdning til å drøfte disse retningslinjene. Vi håper derfor møtene vil innlede en prosess som på sikt vil føre fram til større tilgjengelighet for funksjonshemmede i forhold til underholdende programvare.


Felles nordisk nettsted

I samarbeid med det svenske prosjektet Interagera og det svenske firmaet Funka Nu lager MediaLT et felles skandinavisk nettsted om underholdende programvare for funksjonshemmede. Utviklingen av weben er en del av prosjektet Underholdende Programvare for mennesker med Sammensatte lærevansker (UPS-prosjektet).

Innenfor fagfeltet har mange etterlyst et felles sted der de kan finne informasjon om gode og tilgjengelige produkter, utveksle informasjon og finne innhold som ikke er opphavsrettsbeskyttet. Målet er at funksjonshemmede, foresatte, hjelpere, fagfolk og andre intreserte skal kunne legge ut og hente informasjon, dele og finne erfaringer og hente og legge ut lyd, bilder og video. Med andre ord skal nettstedet være en møteplass og en ide- og innholdsbank for målgruppen, foreldre og støtteapparatet.

På denne bakgrunn ønsker vi å komme i kontakt med mennesker som har bilder, video og lyd som ikke er opphavsrettslig beskyttet, og som de kan tenke seg å dele med andre i målgruppen. Dette er en oppgave vi må gå sammen om å løse, og ta derfor kontakt med oss, dersom du har eller vet om andre som har slikt materiell.

Vi kommer tilbake med mer informasjon om nettstedet, når det er oppe og går.


Spillehula

Ideen til en Spillehule fikk vi alt før MediaLT ble stiftet. Behovet for å bli underholdt er til stede, like mye for funksjonshemmede som for ikke-funksjonshemmede. Dataspill og multimedia produkter har blitt en del av hverdagen til barn og unge. Dette er selvsagt både på godt og vondt, men det er uheldig dersom funksjonshemmede ikke får delta i aktiviteter andre er opptatt av. Faktisk er det mulig for svært mange funksjonshemmede å bruke ordinære eller tilrettelagte dataspill. Det er imidlertid behov for miljøer som jobber med informasjon, demonstrasjon og utviklingsaktiviteter.

MediaLT har forsøkt å få realisert en Spillehule i tidligere prosjekter. I prosjektet Et lekbetont møte med PC og datatekniske hjelpemidler (jfr. http://www.medialt.no/rapport/sluttrapport_itsynbarn.doc) brukte vi begrepet testlab, og målgruppen var da bare blinde og svaksynte. Når vi nå forsøker å realisere Spillehula, er målet imidlertid å kunne tilrettelegge/utvikle aktiviteter for alle funksjonshemmede.

Tidspunktet for å jobbe med en Spillehule er gunstig. Dette kommer av at Norges Forskningsråd har innvilget et treårig prosjekt knyttet til underholdene programvare for mennesker med sammensatte lærevansker (UPS). Forskningsaktivitetene i UPS-prosjektet vil kunne kombineres med etableringen av en Spillehule. Selv om det ikke har vært mulig å få Spillehula inn som en del av forskningsprosjektet, mener vi at dette vil være et meget positivt tillegg i prosjektet. På den annen side vil UPS-prosjektet bidra til et seriøst miljø rundt Spillehula.

Etter vår oppfatning er Spillehula et utrolig spennende konsept. I Sverige har folkehøyskolen Furuboda laget noe liknende det vi ønsker, Spelhålan. En stor forskjell er imidlertid at vi ønsker å ha en svært bred målgruppe. Pr. i dag ønsker vi rett og slett å få til noe for alle funksjonshemmede. Dette er ambisiøst, og antakelig vil det være en kontinuerlig prosess, men vårt arbeid har vist hvor mye det betyr for barn og unge å kunne mestre multimedia produkter som de samtidig synes er morsomme.

Får vi realisert "Spillehula" skal vi informere leserne av nyhetsbrevet! Hovedutfordringen vår er finansieringen. Dette vil bli et ikke-kommersielt opplevelsesrom, et sted der vi håper på stor aktivitet og mye glede! Vi er naturligvis svært takknemmlige dersom noen har gode ideer, f.eks. en rik onkel. Fra spøk til alvor: vi nevner dette i nyhetsbrevet fordi vi har kommet et stykke på vei, men tar gjerne imot gode tips! Rommet må utstyres med dyre hjelpemidler, datamaskiner, prosjektorer, spillkonsoller (xbox, ps2 osv), .... Det er derfor nesten ubegrenset hva man kan investere i et slikt prosjekt. Vi vil veldig gjerne også utvikle helt nytt utstyr, men nøyaktig hva får være en hemmelighet foreløpig!


Vær vennlig å gi oss beskjed hvis du ikke vil motta dette nyhetsbrevet! Hverken vi eller du er tjent med at noen mottar epost de ikke ønsker. Vi er imidlertid veldig takknemmlige hvis du tipser andre om nyhetsbrevet dersom du vet om noen som kan være interesserte.

Hvis du vil melde deg på eller av listen som mottar nyhetsbrevet kan du ringe eller sende epost, adresse/telefon står øverst i brevet.