Nyhetsbrev nr. 11 fra MediaLT

Dato: 08.12.2003
Telefon: 21 53 80 10
Epost: info@medialt.no
Web: http://www.medialt.no/

Av/påmelding til nyhetsbrevet: http://www.medialt.no/nbrev/index.htm


Innhold


UPS-prosjektet

Underholdene programvare for mennesker med sammensatte lærevansker (UPS) er et prosjekt i regi av Norges forskningsråd. Prosjektet startet opp den 1. oktober og vil pågå i tre år.

Hovedmålsetningen i prosjektet kan oppsummeres slik: inkluderende og underholdende.

Mennesker med sammensatte lærevansker ønsker å bruke de samme underholdningsproduktene som befolkningen ellers, og derfor er det viktig å tilrettelegge populære dataspill og multimedia produkter. I prosjektet skal det også utvikles ny programvare, som er spesielt beregnet på målgruppen. Det er viktig at de spesialutviklede dataspillene og multimedia produktene tar opp i seg "det beste" fra produktene på det generelle markedet, dvs. en sterk vektlegging av produktenes underholdningsverdi. Dette betyr at vi vil legge stor vekt på at de spesialutviklede løsningene er inkluderende, dvs at befolkningen ellers også synes de er morsomme å bruke. Det er blant annet ønskelig at familie/venner skal ha glede av produktene som utvikles - da kan vi håpe på felles aktivitet og underholdning.

Mange har etterlyst et felles sted der de kan finne informasjon om gode og tilgjengelige produkter, utveksle informasjon og finne innhold som ikke er opphavsrettsbeskyttet. En av målsetningene i prosjektet er derfor å etablere et nettsted, der både mennesker med sammensatte lærevansker, foreldre, lærere og hjelpere kan legge ut og hente informasjon, dele og finne erfaringer og hente og legge ut lyd, bilder og video. Med andre ord skal nettstedet være en møteplass og en ide- og innholdsbank for målgruppen, foreldre og støtteapparatet.

I prosjektet skal det lages retningslinjer for utvikling av programvare, testkriterier, standardspill skal testes ut og mye annet. Prosjektgruppen har som mål å legge ut alle resultater på nettet. Vil du f.eks. se første utkast av "Retningslinjene for utvikling av programvare" kan du gå til: http://www.medialt.no/ups/.

Ta gjerne kontakt med oss hvis du ønsker å bidra i prosjektet, dersom du har kommentarer til noe av det du finner på UPS-sidene, hvis du har gode ideer eller ønsker mer informasjon.


Sluttrapporten for Datakort-prosjektet er ferdig

Tilretteleggingen av Datakortet for blinde og svaksynte er det største forskningsprosjektet MediaLT har ledet. I prosjektet har det vært fokusert på lærebøker (HTML, DAISY), taktil grafikk, ulik programvare og ikke minst "fleksible opplæringsmodeller".

Tilretteleggingen av Datakortet har gitt oss mye ny kunnskap. Satsingen på internett basert fjernundervisning for synshemmede er bare et eksempel! Arbeidet med taktil grafikk og fulltekst DAISY-bøker har også vært utfordrene og spennende.

Vi tror at arbeidet vi har gjort i prosjektet er nyttig i forhold til all PC-opplæring av synshemmede. For MediaLT er det ikke nødvendigvis et poeng at alle skal ta Datakortet, men at alle skal få kvalifisert og gjennomtenkt opplæring!

Her finner du sluttrapporten:

Papirutgaven av rapporten kan bestilles hos MediaLT (pris kr. 200 inkl. porto).


Fjernundervisningskurs, datakortet (2004)

Dette er et spennende tilbud til de som ønsker å ta datakortet. Vi vil tilby et fjernundervisningskurs som tar med alle 7 moduler. Undervisningen vil bli gitt over nettet. Denne gangen henvender vi oss ikke primært til blinde og svaksynte, men alle kan naturligvis melde seg på. Hvis noen blinde ønsker å delta, må de nok ha en rimelig god datakompetanse fra før - tempoet i dette kurset vil f.eks. ikke tillate grunndige beskrivelser av hvordan ulike oppgaver løses med Jaws.

Det vil bli ca. 17 forelesninger (muligens en ekstra hvis dette blir nødvendig). Hver forelesning varer i 2 timer, og fordelingen er slik:

Modul Antall forelesninger
1: Generell IT-forståelse 2
2: Datamaskin og operativsystem 2
3: Tekstbehandling 3
4: Regneark 3
5: Database 3
6: Presentasjon 2
7: Internett 2

Kurset vil starte i februar/mars, og vi har satt maksimalt antall deltakere til 8.

Pris: kr. 10000. Dette inkluderer ikke kostnader til selve testene. Vi antar at mange deltakere ønsker å ta testene andre steder enn hos MediaLT (det finnes ca. 350 teststeder fordelt rundt om i Norge).

Vi har stor tro på at dette blir et flott kurs. Sitt på jobben, hjemme eller hvor du nå måtte ha en internett-tilknytting, og delta i et virtuellt klasserom - her spiller det ingen rolle om du sitter på Svalbard, i oslo eller for den sakens skyld i Spania.

Ta kontakt med oss hvis du er interessert i å delta!


Nytt om DAISY-spillere

Plextalk Portable Recorder

Mange av oss er vant til å kunne ta opp med kasettspilleren. Plextalk Portable Recorder er foreløpig den eneste DAISY-spilleren som har opptaksfunksjoner. Du kan ta opp rett på en CD eller et minnekort (ekstrautstyr). Enkle opptak er like lett som på en gammeldags kasett, men PTR1 har i tilleg massevis av redigeringsfunksjoner. Det aller nyttigste er kanskje at man kan sette inn overskrifter på forskjellige nivåer. PTR1 kan kobles til en PC vha. en USB-kabel. Du får med et program for redigering av opptakene dine, og programmet er ganske enkelt å bruke. PTR1 kan også benyttes som en 4X CD-brenner.

I tillegg til avspilling og inspilling av DAISY, CDA (lyd-CD) og MP3 har PTR1 en hel del andre funksjoner: avtalebok, kalkulator, timere og selvsagt alle navigeringsfunksjoner i DAISY-bøker.

Det har vært ganske mye jobb med den norske versjonen av PTR1. Nå er den imidlertid klar! Du kan bestille en oppdaterings-CD hos Blindes Produkter eller MediaLT.

Telex Scholar

Det har tatt lengre tid enn det produsenten lovet å få Telex Scholar ferdig. Nå er den imidlertid her, og den kan bestilles hos Blindes Produkter. Talemeldingene er oversatt til norsk, og spilleren klarer selvsagt alle formater: MP3, CDA og bøker laget i MPEG (layer 2).

Scholar er en DAISY-spiller i diskman-format. Den har nummertastatur, variabel avspillingshastighet, navigering mellom overskrifter osv. osv. Altså en fullgod spiller. Batterikapasiteten varierer noe avhengig av hvilket format som spilles av. Dette vil være ca 18 timer for DAISY. Sammenliknet med de raskeste Plextalk modellene er Telex langsommere (navigering, innlesing av innholdsfortegnelse osv). Dette er imidlertid en flott, bærbar spiller - og heldigvis er den også ganske rimelig.

Det vil komme en enklere modell fra Telex. Denne har ikke nummertastatur, men vil ellers likne ganske mye på Telex Scholar.


Word og Excel ekspert (EM3, EM4)

Tekstbehandling og regneark er de mest brukte verktøyene på mange arbeidsplasser. Disse emnene utgjør derfor to av modulene i Datakortet. Imidlertid har noen bruk for mer kompetanse i tekstbehandling og regneark, og det er derfor utviklet eksperttester for disse emnene (EM3, tekstbehandling og EM4, regneark). Det vil etter hvert også komme ekspert-tester for andre emner.

MediaLT kan nå tilby tilrettelagt undervisning også i ekspertmodulene til Datakortet. Forutsetningen for å gjennomføre opplæring/test er at du har kompetanse tilsvarende Datakortets modul 3 og 4. Testene i de nye modulene vil være tilgjengelige fra januar 2004.

Fagplanene for de nye modulene vil bli lagt ut på MediaLTs nettsider (se under Datakortet).


Studio for bokproduksjon

Vi har i høst fått flere forespørsler om å påta oss bokproduksjon. Av denne grunn etablerer vi nå en bokproduksjonsenhet for et større kvanta bøker. Studio med tilhørende lokaler vil snart stå ferdig.

MediaLT har helt siden starten hatt ambisjoner om å være en ledende aktør innen DAISY. Derfor startet vi også tidlig med bokproduksjon, og allerede for tre år siden laget vi vår første fulltekstbok. Etter dette har vi produsert flere titler. Først og fremst teknisk litteratur (lærebøker i programvare, hele pensumlitteraturen til Datakortet osv). Vi har også lest inn oppslagsverk (for eksempel ULOBAS arbeidslederperm) og studielitteratur for Funksjonshemmedes studieforbund (for eksempel Å leve et friskere liv).

I samarbeid med Blindes produkter er Vi totalleverandør også på produktsiden. Vi leverer programvare for avspilling/produksjon, DAISY-spillere, lydutstyr, produksjonsløsninger for CD (roboter, printere, CD-plater), emballasje (for sending/retur av Cder i posten) osv. osv. Også for å være en seriøs produktleverandør ønsker vi til en hver tid å ha erfaring med bokproduksjon.

Vi ønsker å kunne tilby effektiv produksjon, dvs. at det skal kunne gå ann å få bøkene i løpet av noen få dager. I tillegg til DAISY  har vi kompetanse om andre aktuelle filformater for publisering, f. eks HTML, XML, PDF, tekstbehandlingsformater osv. Slik vi ser det er dette nødvendig for å kunne produsere materiell til ulike målgrupper og behov. En gruppe er døvblinde eller rene leselist-brukere, som i dag er bedre tjent med HTML-utgaver (evt. Tekstbehandlingsformater som word) enn fulltekst DAISY. Det blir med andre ord veldig aktuelt med formater som kan presenteres på forskjellig måte: punktskrift, elektronisk, kombinasjoner

innlesing/tekst (DAISY) osv.


Ledsageranlegget innvilget som hjelpemiddel

Ledsagerutstyret kan brukes til langrenn, jogging, slalåm, ... Ledsageren har på seg en rompetaske. I rompetaska ligger det en forsterker, et oppladbart batteri mm. Ledsageren har en mikrofon, og lyden kommer ut av en høyttaler i rompetaska. Når man f.eks. går på ski gir dette en helt ny opplevelse: i tillegg til beskjedene fra ledsageren  har den synshemmede hele tiden et fast referansepunkt (høyttaleren på ryggen til ledsageren). De aller fleste opplever dette som svært behagelig.

Ledsageranlegget ble utviklet i forbindelse med Paralympics på Lillehammer. Dette utstyret er imidlertid slett ikke noe kun eliten har glede av! Både ledsagere og synshemmede kan ha like mye glede av god lyd og ledsaging selv om tempoet ikke er så stort.

Mange har søkt om å få ledsageranlegget innvilget som hjelpemiddel, men fått negativt svar. Hjelpemiddelsentralen i Vestfold har imidlertid nå gitt positivt svar på en søknad, og vi håper og tror derfor at det i framtiden vil bli enklere å få innvilget dette utstyret. Et av avslagene ble også tidligere i år anket inn for trygderetten, men trygderetten har ennå ikke behandlet saken. Av denne grunn oppfordrer vi alle som føler de har bruk for et ledsageranlegg til nå å søke om dette, og henvise til at hjelpemiddelsentralen i Vestfold har innvilget utstyret som hjelpemiddel. Ta gjerne kontakt med oss, dersom du ønsker mer informasjon om dette. Her finner du mer informasjon om ledsageranlegget: http://www.medialt.no/katalog/divhm/ledsageranlegg.htm


Tilleggsprosjekt Øyetelefonen

Telenor Forskning og Utvikling gjennomfører i samarbeid med oss i MediaLT i høst et tilleggsprosjekt til Øyetelefonen. I tilleggsprosjektet gjennomføres det mer omfattende forskning rundt mobile løsninger.

Den første pilotturen med en mobil øyetelefon ble gjennomført i juni i år. Turen ble bl. a. dekket av NRK PULS, som viste reportasjen fra Danmarksturen i september. Her kan du lese hva PULS skriver: http://www.nrk.no/programmer/tv/puls/3049377.html

I november skal en blind person gjennomføre en arbeidsreise ved hjelp av den mobile Øyetelefonen. Videre skal fem testsituasjoner fra dagliglivet prøves ut, f. eks skal Øyetelefonen brukes til å ta ut penger i en minibank. Hver testsituasjon skal prøves ut av ti synshemmede.

Rapporten fra prosjektet vil foreligge ved nyttårsskiftet, og den vil også bli en del av sluttrapporten fra hovedprosjektet, som også sluttføres ved nyttårsskiftet.


Nytt EU-prosjekt: Eurochance

I slutten av oktober deltok MediaLT på oppstartsmøtet i EU-prosjektet Eurochance. Dette er et 3-årig prosjekt, som ble innledet den 1. oktober i år.

Siden i fjor høst har vi jobbet sammen med en rekke europeiske partnere for å få til et nytt EU-prosjekt. I begynnelsen av mars ble den endelige søknaden sendt. I sommer fikk vi positivt svar.

Prosjektet har som mål å øke yrkesdeltakelsen blant synshemmede. Det vil bli utviklet yrkesrettede kurs for blinde og svaksynte som vil være tilgjengelige via internett. Med andre ord er det her snakk om å benytte fjernundervisning som grunnlag både for opplæring og arbeidstrening. Det vil også bli samlet inn opplysninger om situasjonen på arbeidsmarkedet for de aktuelle landene i Europa.

I prosjektet vil vi få et spesielt ansvar for brukergrensesnittet, dvs at vi skal jobbe med å finne løsninger som er gode å bruke for synshemmede. Gjennom Datakort-prosjektet har vi fått mye erfaring med gode fjernundervisningsløsninger, og for oss er det spennende å få jobbe videre med et helt annet innhold. I Eurochance satses det mer på selvstudium, og det må tas høyde for eldre og enklere teknologi.

Prosjektet vil bli ledet av Brailcom fra Tsjekkia. Ved siden av oss i MediaLT vil dessuten følgende prosjektpartnere delta: Bfi Steiermark (Østerrike), Leabank Management Services (Storbritania), Lawton language school (Spania) og Eurovision (Tsjekkia).


Vær vennlig å gi oss beskjed hvis du ikke vil motta dette nyhetsbrevet! Hverken vi eller du er tjent med at noen mottar epost de ikke ønsker. Vi er imidlertid veldig takknemmlige hvis du tipser andre om nyhetsbrevet dersom du vet om noen som kan være interesserte.

Hvis du vil melde deg på eller av listen som mottar nyhetsbrevet kan du ringe eller sende epost, adresse/telefon står øverst i brevet.