Nyhetsbrev nr. 10 fra MediaLT

Dato: 26.03.2003
Telefon: 21 53 80 10
Epost: info@medialt.no
Web: http://www.medialt.no/

Av/påmelding til nyhetsbrevet: http://www.medialt.no/nbrev/index.htm


Innhold


IT for synshemmede barn

MediaLT ble startet som følge av at Magne Lunde og Morten Tollefsen samarbeidet i to prosjekter, Martine og Sveip. Begge prosjektene ble finansiert av stiftelsen Helse og rehabilitering.

I de siste tre årene har H&R støttet prosjektet "IT for synshemmede barn". MediaLT har brukt arbeidstittelen: "Et lekbetont møte med PC og tekniske hjelpemidler". Dette har nemlig vært ideen: å utvikle programvare synshemmede barn har glede av! Ikke nødvendigvis pedagogisk eller nyttig, bare spennende og morsomt! Hvem vet, kanskje er dette pedagogikk på sitt beste?

Utvikling av programvare, testing, feilretting, brukertester, support osv. osv. er desverre ganske kostbart. Pga. nokså stramme økonomiske rammer kunne vi ikke gjennomføre prosjektet helt slik vi hadde tenkt. Vi er imidlertid fornøyd med det vi har fått til, og tror også at vi kan ha lagt grunnlaget for videreutvikling og nye prosjekter.

Her finner du sluttrapporten for prosjektet


Ny fagplan

Datakortet (ECDL) er et kompetansebevis som skal si noe om praktisk IT-kompetanse. Programvare, terminologi, utfordringer mht. f.eks. virus og datasikkerhet er bare noen eksempler på hva som forandrer seg. Resultatet er at Datakortets fagplan må oppdateres med javne mellomrom.

MediaLT er representert i en av de faste, internasjonale arbeidsgruppene i ECDL. Vi har derfor jobbet med fagplanen i ca. 1 år. Vi føler derfor at vi har fått god oversikt over endringene. Utfordringene våre, i forhold til å gi elevene et fullgodt tilbud, er særlig å holde litteraturen oppdatert. Datakortet/HTML (CD med all litteratur, programvare mm) kommer derfor nå i en ny versjon. Du kan lese om CDen lenger ned i nyhetsbrevet.

Datakortet A/S har ansvaret for fagplanen i Norge. MediaLT har imidlertid laget en HTML-versjon som er enkel å lese.

Fagplan versjon 4.0 (tilrettelagt av MediaLT).

Det er naturligvis ikke veldig mye nytt i fagplanen, men en litt annen inndeling. Strukturen er forhåpentligvis enklere, og som nevnt innledningsvis har det kommet med noen nye emner. Særlig Modul 2 (Operativsystem) har nok blitt litt mer omfattende - og tilleggene er etter vår mening veldig fornuftige.

Vi har måttet lage flere nye kompendier pga. fagplanen. Disse kommer med på den nye utgaven av CDen.


Fjernundervisningsgruppa

En av de aller mest spennende aktivitetene i Datakort-prosjektet har vært fjernundervisning vha. internett. Den første gruppa, 2 blinde og 2 svaksynte, gjennomførte hele datakortet i fjor. Dette viste oss at fjernundervisning faktisk kan fungere for så kompliserte emner som Datakortet. Rent teoretisk er naturligvis ikke dette kompetansebeviset noe problem for synshemmede. Alle de praktiske oppgavene gjør imidlertid Datakortet til en utfordring for mange blinde og sterkt svaksynte!

Nå er vi i gang med gruppe nummer 2. 3 blinde og 2 svaksynte deltar. Det er ikke bare det at vi er i gang, men alle 5 er faktisk straks ferdig med alle modulene! Vi i MediaLT krysser fingrene for at de skal bestå også den siste modulen, og det har vi veldig stor tro på!

Fjernundervisningen består naturligvis i at elevene må lese mye på egenhånd. Vi holder imidlertid ca. 1 forelesning pr. uke (2 timer). Vi bruker MediaLTs konferanserom. Når vi ikke har undervisning kan dette konferanserommet brukes av alle - nesten som en chatte-tjeneste. Her kan du imidlertid prate med stemmen, og det er ganske mye bedre enn å bare skrive. I forelesninger kan vi også legge ut informasjon (tekst, bilder, lyd), men når vi underviser synshemmede brukes Konferanserommet hovedsaklig til prating.

Her kan du teste konferanserommet

Fjernundervisning er en veldig spennende undervisningsmetode for synshemmede. En viktig fordel er at man slipper å reise, og det gjør undervisningen langt billigere. Vår erfaring så langt er faktisk at undervisningen heller ikke blir dårligere!


Ny versjon av Datakortet/HTML

Datakortet/HTML versjon 1.3 er en CD som inneholder alt elevene trenger for å gjennomføre Datakortet: bøker (1 bok for hver modul), kompendier, oppgaver, fasiter, programvare, ordliste osv. Dennne CDen er ikke i vanlig salg, men tidligere elever tilbys et abbonement. Den nye versjonen av CDen inneholder mye nytt, og mange oppdateringer:

  • I tillegg til de norske bøkene har vi begynnt å tilrettelegge engelske bøker (3 bøker er med på den nye CDen). Disse bøkene er spesielt beregnet på fremmedspråklige elever, personer som må bruke engelsk programvare og for dem som leser godt engelsk (bøkene er nokså annerledes i stilen enn de norske). Disse bøkene kommer fra DataPower A/S. De 7 norske bøkene er produsert av Gyldendahl undervisning.
  • Oppdaterte og nye kompendier (tallene i parentes angir hvilken datakort-modul som er mest aktuell): Tilleggsprogrammer i Windows (2), Oppsett og enkel bruk av Windows utforsker (2), Hjelpesystemet i Windows (2), Kort introduksjon til datavirus (2), Komprimering og pakking av filer (2), Oppsett av Microsoft Word 2000 (3), Oppsett av Microsoft Excel 2000 (4), Jaws hurtigtaster: Excel (4), Oppsett av Microsoft Access (5), Jaws hurtigtaster: Internet Explorer (7) og Internett-søk med alltheweb.com (7). I tillegg har vi linker til typiske videregående emner (f.eks. SQL kurs).
  • Tentamnene har fått fyldige fasiter.
  • Programvaren er oppdatert (pakking, fjernstyring av PC mm).

CDen er fremdeles like oversiktlig og enkel å bruke. Vårt mål er å holde den oppdatert, og vi har en god del ideer om nye bøker. Er du tidligere elev kan du nå altså få et abbonement på CDen.


Nye DAISY-spillere i diskman-format

Telex Scholar er en liten CD-spiller som leser CDDA (musikk CD), MP3 og DAISY

Denne lille CD-spilleren (diskman-størrelse) er kanskje markedets mest anvendelige lydbokspiller. I tillegg til å lese DAISY-bøker kan den spille av musikk-CDer og MP3.

Telex Scholar har et tøft design, og den er enkel å bruke! Nummertastaturet brukes både til navigering og til å taste inn sidenummer og bokmerker.

Telex Scholar har ikke innebygget høyttaler, men spilleren leveres med et virkelig bra headset. I displayet får man ulik informasjon, avhengig av hvilket CD-format som spilles av. I DAISY-bøker vises f.eks. innholdsfortegnelsen, noe som antakelig kan være god hjelp for lærere, dyslektikere og andre. Displayet brukes som på andre spillere når det spilles av musikk-CD og MP3. Spilleren har både talemeldinger og ulike lydsignaler, og den er designet for at blinde skal kunne bruke alle funksjoner.

Telex kommer også med en enklere modell (uten nummertastatur).

Her kan du lese mer!


Eurochanse

Siden i fjor høst har vi jobbet sammen med en rekke europeiske partnere for å få til et nytt EU-prosjekt. I begynnelsen av mars ble den endelige søknaden sendt. Prosjektet er planlagt startet opp til høsten.

Prosjektet har tittelen Eurochanse, og har som mål å øke yrkesdeltakelsen blant synshemmede. Det vil bli utviklet yrkesrettede kurs for synshemmede som vil være tilgjengelige via internett. Med andre ord er det her snakk om å anvende fjernundervisning som grunnlag både for opplæring og arbeidstrening. Det vil også bli samlet inn opplysninger om situasjonen på arbeidsmarkedet for de aktuelle landene i Europa.

Prosjektet vil bli ledet av Brailcom fra Tsjekkia. Ved siden av oss i MediaLT vil dessuten følgende prosjektpartnere delta: Bfi Steiermark (Østerrike), Leabank Management Services (Storbritania), Lawton language school (Spania) og Eurovision (Tsjekkia).


Øyetelefonen (testing av IP og fjernstyring av dokumentkamera)

Den andre pilotgruppa i øyetelefon-prosjektet er i full gang med testingen. Dette prosjektet går, som mange vet, ut på å bruke videotelefoni som bindeledd mellom synshemmede og seende. Synshemmede kan ringe opp når som helst på døgnet å få lest post, sjekket om klærne er flekkete, finne ut hvilke sedler som er i lommeboka osv. osv.

Til nå har vi brukt Tandberg telefoner (ISDN). I prosjektet står det nå også to andre, og veldig spennende aktiviteter på programmet: testing av mobilt utstyr og overføring av lyd og bilde vha. internett. Et problem med stasjonære videokonferansesystemer har vært at det ikke har vært mulig med fjernstyring av dokumentkamera. Dette kan det nå se ut til at vi har løst!

Vi er nå i ferd med å velge ut deltakerne til den siste pilotgruppa. Fortsatt kan det være en liten mulighet for å få være med, men da må du være rask!

Snart vil du finne en oppdatert øyetelefon-side på internett. Gå til vår hovedside og velg linken Øyetelefonen.

UPS fra forprosjekt til hovedprosjekt

I fjor høst avsluttet vi et forprosjekt vedrørende underholdende programvare for mennesker med sammensatte lærevansker (UPS-prosjektet). Dette forprosjektet viste at oppgavene er mange og store på dette området. Sluttrapporten fra forprosjektet oppsummerer dette slik: "Resultatene fra forprosjektet viser med stor tydelighet at det er mye upløyd mark på området. Etter vår oppfatning er derfor behovet for å føre arbeidet fra forprosjektet videre i et hovedprosjekt stort, men siden det er svært mye å ta tak i, er det viktig at et hovedprosjekt fokuserer på de mest sentrale utfordringene."

Etter at forprosjektet ble avsluttet ved juletider i fjor har vi jobbet med å utkrystallisere hovedutfordringene, samt å få på plass et hovedprosjekt. Vi ønsker å ta tak i tre hovedutfordringer i et hovedprosjekt:

  • Tilrettelegge eksisterende programvare. Særlig bør her oppmerksomheten rettes inn mot å utvikle verktøy og/eller samarbeidsforhold som gjør slik tilrettelegging mulig.
  • Utvikle/etablere et nettsted med informasjon og databaser (en innholdsbank med fristillt digitalt innhold).
  • Utvikle ny programvare, som er  tilpasset målgruppens spesielle behov.

Arbeidet med søknaden har kommet veldig langt. Dersom vi klarer å reise nødvendig finansiering, tar vi sikte på å starte prosjektet den 1. oktober i år. Prosjektet vil ha en varighet på tre år. Følgende partnere er med i prosjektet: Norsk Forbund for Utviklingshemmede, Nettverk for downs syndrom, CP-foreningen, Haukåsen skole, Trøndelag Kompetansesenter, SUITE, Igel, Microsoft og Electronic Arts.

Her finner du sluttrapporten fra forprosjektet.


Hva leverer MediaLT av maskin- og programvare?

Vi får ofte spørsmål om hva vi kan levere av maskin- og programvare. I prinsippet leverer MediaLT alt. Vi setter sammen utstyr, installerer programvare, gjør tilpasninger i forhold til hjelpemidler osv. osv.

Det er viktig for oss å få fram at vi er helt leverandøruavhengige i forhold til datatekniske hjelpemidler. Det samme er tilfelle for PCer og tilleggsutstyr. Vi legger stor vekt på et godt samarbeid med leverandører og produsenter, noe som gjør at vi kan tilby et bredt og ikke minst funksjonelt produktsortiment. Det vi selv mener at vi kan mye om er tilrettelegging av gode arbeidsplasser, både teknisk og ergonomisk. Siden vi selv ikke har spesielle interesser av å selge enkelte merker tror vi også at de vi jobber for får utstyr som er godt tilpasset behovene.

Som mange vet jobber MediaLT og Blindes Produkter sammen som totalleverandør av DAISY-produkter. Vi leverer DAISY-spillere, emballasje, lydutstyr, produksjonsutstyr for CD, programvare for avspilling og produksjon osv. Dette er et samarbeid vi mener fungerer veldig godt! BP står for leveranser, demoer i butikken osv. osv. MediaLT lager manualer, svarer på tekniske spørsmål, følger med på standardiseringsarbeidet mm. Ta gjerne kontakt med oss dersom du har spørsmål rundt DAISY!

Om dette har klargjort hva vi kan levere og ikke, ja, det vet vi ikke! Ring hvis du har spørsmål til oss!


Ny CD-robot

Vi kan nå levere CD/DVD-roboter av merket Rimage. I forhold til roboten til Primera er disse mer robuste. Rimage er designet slik at robotarmens bevegelse er redusert til et minimum. Dette reduserer slitasjen og muligheten for feil, og gjør maskinen mer stillegående. Rimage Publisher 800 har 60 platers magasin og benytter henholdsvis en 40X CD brenner eller en 24X DVD brenner. Rimage Publisher 1000 har 50 platers magasin og benytter henholdsvis to 24X CD brennere eller to 24X DVD brennere. Begge utgavene inkluderer en Primera Signature IV blekkskriver med 1200 dpi. Rimage bruker Firewire tilknytning til PC. Mer informasjon kan finnes på www.rimage.com.

Nye kurs: SoundForge og CD Architect

MediaLT har arrangert flere kurs i bruk av lyd: DAISY-produksjon, SoundForge, CD Architect, lyd på internett osv. Nå har vi satt opp SoundForge og CD Architect som en del av det vanlige kurstilbudet vårt. Begge disse programmene er nyttige verktøy når man jobber med lyd, og det er antakelig den best egnede programvaren for blinde som vil jobbe med digital lydbehandling. MediaLT forhandler begge programmene.

Her kan du lese mer


Vær vennlig å gi oss beskjed hvis du ikke vil motta dette nyhetsbrevet! Hverken vi eller du er tjent med at noen mottar epost de ikke ønsker. Vi er imidlertid veldig takknemmlige hvis du tipser andre om nyhetsbrevet dersom du vet om noen som kan være interesserte.

Hvis du vil melde deg på eller av listen som mottar nyhetsbrevet kan du ringe eller sende epost, adresse/telefon står øverst i brevet.