Nyhetsbrev nr. 9 fra MediaLT

Dato: 20.12.2002
Telefon: 21 53 80 10
Epost: info@medialt.no
Web: http://www.medialt.no/

Av/påmelding til nyhetsbrevet: http://www.medialt.no/nbrev/index.htm


Innhold


Rosings kompetansepris til MediaLT

For oss var det både ovveraskende og veldig hyggelig at MediaLT v/Magne Lunde og Morten Tollefsen mottok Rosings kompetansepris. Dette viser at IT-bransjen er mangfoldig, og at våre FoU-aktiviteter har blitt lagt merke til!

Denne prisen er vi stolte av! Vi synes det er veldig morsomt for MediaLT, men det er også viktig at IT og funksjonshemmede settes på dagsorden!

Her kan du lese mer om Rosing-prisene


Engelske Datakort-bøker

I EU-prosjektet (ECDL-PD) lages det nå også engelske datakort-bøker. MediaLT har hovedansvaret for å få bøkene ferdige, og vi er godt i gang. Planen er at modul 1 og 2 er klare i desember, og at det kommer en ny bok annenhver måned!

I tillegg til EU-prosjektet vil vi naturligvis bruke bøkene i internasjonale kurs, og til våre fremmedspråklige elever.

Bøkene vil etter hvert bli en del av vår "Datakort HTML" CD, der du også finner alle de norske bøkene, oppgavesamling og tentamner, programmer og en god del kompendier og tilleggslitteratur.


Helse og rehabillitering

MediaLT har fått støtte fra Helse og rehabillitering til flere prosjekter. Da midlene skulle fordeles denne gangen var vi også delvis med på noen søknader. Dette er vi glade for, for disse prosjektene ville antakelig ikke kunne gjennomføres uten støtte fra H&R.

Våre søknader ble ikke prioritert denne gangen, men et prosjekt skal vi være med på, og det gleder vi oss til! Endelig skal vi få laget en barnebibel med lyd, bilder og tekst. Rammeverket blir enkelt, sannsynligvis Pekebok-programmet som ble utviklet i Martine og SVEIP-prosjektene. Barnebibel-prosjektet skal gjennomføres i samarbeid med KABB.


Kontorstoler

Vi ser at mange sliter med svært dårlige arbeidsstillinger. Dette har vi tatt tak i, og vi har valgt å bli forhandler av Håg stoler. Morten har jobbet med stoler tidligere, og når vi første skulle velge en produsent var det enkelt å bestemme seg. Håg har et bredt utvalg, kvaliteten er svært høy, stolene gir gode muligheter for bevegelse og Håg har en profesjonell utviklings- og serviceorganisasjon som vi har fått meget god kontakt med.

Vi kommer ikke til å velge andre produsenter. Det vi ønsker er å være gode mht. Håg stoler, og å kunne gi de som trenger det riktig veiledning. Ta gjerne kontakt med oss hvis du skal bytte stol eller kjøpe en ny.


Katalogen: Håg stoler


Øyetelefon-prosjektet

Første pilotgruppe er nå ferdig, og 6 nye personer skal gå i gang med uttesting av Øyetelefonen. Erfaringene så langt er at dette ser ut til å kunne bli et veldig nyttig hjelpemiddel!

Vi har skrevet om Øyetelefonen i tidligere nyhetsbrev, så mange kjenner nok dette prosjektet. I tillegg til bruk av ISDN-linjer har vi nå også testet ut IP - ja, dette ser faktisk ut til å kunne fungere!

Den siste pilotgruppen skal starte opp neste år, og meld deg gjerne hvis dette er interessant for deg. De som alt har meldt sin interesse trenger ikke gjøre dette på nytt.


UPS-prosjektet avsluttes

MediaLT har i samarbeid med blant annet Trøndelag kompetansesenter, Haukåsen skole, CP-foreningen og Nettverk for Downs syndrom gjennomført et spennende forprosjekt. Multimediaprodukter for unge med sammensatte lærevansker. Her har vi delvis kartlagt vanlige spill og dataspill for målgruppen, men også forsøkt å finne kriterier for utvikling av spill.

Vi er veldig fornøyde med resultatene av prosjektet, og håper vi kan få gå videre med et hovedprosjekt. Her er ikke problemet at det mangler hverken oppgaver eller spennende forskningsaktiviteter; Problemet er å avgrense målene i et realistisk prosjekt.

Også for blinde og svaksynte kan det være nyttig informasjon i sluttrapporten, som nå kan lastes ned i Word-format. Skulle du trenge et annet filformat kan du gi oss beskjed.

Sluttrapport for UPS-prosjektet (Microsoft Word)

Funksjonshemmedes studieforbund satser på ny kommunikasjonsteknologi

Denne høsten har vi hatt en god del samarbeid med Funksjonshemmedes studieforbund. SF skal nå i gang med uttesting av konferanserommet, ikke til online undervisning, men i forb. med ulike studietilbud (selvhjelpsgrupper, funksjonshemmedes rettigheter osv.).

MediaLT har laget et eget rom for FS, og dette er tilbud vi også kan være åpne for å gi andre interesserte. Norges Blindeforbund er en av organisasjonene som nå kommer i gang med uttestingen, og vi håper at dette kan bli en nyttig kommunikasjonsmetoode i framtiden! Faktisk tror vi det, mange funksjonshemmede vil i alle fall kunne delta på en enklere måte hjemmefra.

Leserne av nyhetsbrevet har vel prøvd seg på vårt åpne konferanserom? Det du trenger er mikrofon, så er det bare å skravle i vei: www.medialt.no/chat/


Svensk oversettelse av Martines dyrebok

Martines dyrebok er en av de 4 pekebøkene vi har laget. Som nevnt over var dette et resultat av støtten fra H&R. Martines dyrebok har virkelig vært en suksess! Fortsatt selger vi mange bøker, ikke så mange til blinde og svaksynte, men til andre barn.

Nå kommer boka også på svensk! Dette har vi fått en del henvendelser på, og nå er oversettingen ferdig. Det har vært en utfordring å oversette sangene, men resultatet har blitt veldig bra!


Vær vennlig å gi oss beskjed hvis du ikke vil motta dette nyhetsbrevet! Hverken vi eller du er tjent med at noen mottar epost de ikke ønsker. Vi er imidlertid veldig takknemmlige hvis du tipser andre om nyhetsbrevet dersom du vet om noen som kan være interesserte.

Hvis du vil melde deg på eller av listen som mottar nyhetsbrevet kan du ringe eller sende epost, adresse/telefon står øverst i brevet.