Nyhetsbrev nr. 7 fra MediaLT

Dato: 07.02.2002
Telefon: 21 53 80 10
Epost: info@medialt.no
Web: http://www.medialt.no/

Av/påmelding til nyhetsbrevet: http://www.medialt.no/nbrev/index.htm


Innhold


Øyetelefonen, hvordan gikk det i forskningsrådet?

Høsten 2001 gjennomførte MediaLT et forprosjekt, for å vurdere om bildetelefoni kunne brukes som et hjelpemiddel for sterkt synshemmede. Hovedideen var at synshemmede kunne ringe opp en sentral, og få hjelp til ulike ting: Lesing av post, se på displayer (f.eks. mobiltelefon), sjekke sminken, se om det var flekker på tøy osv. Forprosjektet var svært vellykket, og i samarbeid med Telenor, Norges Blindeforbund, Tandberg og ITWorks søkte vi Norges Forskningsråd om et toårig prosjekt. Til tross for store økonomiske kutt i NFR ble søknaden innvilget, og prosjektet er nå startet opp.

I hovedprosjektet skal vi teste ut øyetelefonen hos 18 synshemmede. Videre skal det jobbes med etableringen av en varig tjeneste, godkjenning av utstyret som et hjelpemiddel og teknologien skal videreutvikles (særlig med tanke på brukervennlighet).

Interessen for dette prosjektet har vært svært stor. Vi har flere interesserte testpiloter, men vil gjerne komme i kontakt med deg hvis du ønsker å teste øyetelefonen!

Her finner du sluttrapporten for forprosjektet:

Vi vil lage en egen side for prosjektet (i løpet av april). Ta gjerne kontakt med oss hvis du vil ha mer informasjon!


Microsoft støtter Datakort-prosjektet

Det var lagt opp til at SND /RTV skulle støtte Datakort-prosjektet. Rikstrygdeverket var hele tiden positive, men velviljen var ikke like stor hos SND. Dermed falt OFU-kontrakten bort, noe vi selvfølgelig har merket i prosjektet.

I 2001 jobbet vi med alternative finansieringsmodeller. Og det ble en løsning! Microsoft, som hele tiden har vært bidragsyter, har svart ja til å gå inn med økonomisk støtte. Dette gjør at vi kan gjennomføre prosjektet ihht. prosjektbeskrivelsen! Det ser også ut til at samarbeidet med Microsoft kan føre til andre spennende og positive ting for funksjonshemmede. Dette kommer vi tilbake til!


Pilotkurset er i gang!

Endelig er pilotkurset i Datakort-prosjektet startet opp! 5 deltakere skal ta Datakortet, primært som fjernundervisning. I løpet av de 7 modulene skal vi imidlertid også samles. I fjernundervisningen vil vi bruke mye av det som er utviklet i prosjektet:

 • Bøker i HTML og DAISY-format
 • Taktil grafikk
 • Internet-basert taleteknologi
 • Programvare (ordliste m. eksempler)
 • Datakort-CD med fagplan, oppgaver, tentamner etc.

Faktisk skal deltakerne alt ta første test lørdag 09.02.2002.

Også seinere i år skal vi arrangere et fjernundervisningskurs i prosjektet. Ta gjerne kontakt, dersom dette er interessant for deg! MediaLT er nå også i full gang med å arrangere individuelle Datakort-kurs! I disse kursene får du naturligvis mer omfattende oppfølging, og vi har i større grad muligheten til å hjelpe hver enkelt. Ta gjerne kontakt med oss, hvis du vil ha mer informasjon.


Multimedia og brukere med sammensatte lærevansker

I 2002 skal MediaLT gjennomføre et prosjekt som skal kartlegge behov og eksisterende programvare for funksjonshemmede barn med sammensatte lærevansker. Dette skal gjøres i nært samarbeid med kompetansesentrene i Trøndelag, Haukåsen skole, SUITE, Norsk forbund for utviklingshemmede, Norsk Nettverk for downs syndrom og CP-foreningen.

For oss er dette et spennende fagområde! MediaLT har laget programvare som brukes av mange funksjonshemmede barn. Vi fokuserer på kvalitet, og ønsker å lage produkter som alle barn har glede av! I dette prosjektet vil vi blant annet fokusere på bryterstyring, "fartsfylt spenning", fleksibilitet mht. brukergrensesnitt osv. osv.

Vi er helt i startfasen av prosjektet. Ta gjerne kontakt med oss hvis:

 • Du kunne tenke deg å delta f.eks. gjennom å skrive semesteroppgaver, ta hovedfag eller lignende,
 • Du vet om spesiell programvare, utviklingsmiljøer eller enkeltpersoner som bør kontaktes.

Kvalitetsembalasje til CD: både DAISY og andre produkter.

Vi har jobbet mye med embalasje til CD og DVD, både i forb. med DAISY-bøker og til andre produksjoner. Vi har nå et godt utvalg, og det er særlig kvalitetsemballasje vi har valgt å satse på. Når dette er sagt kan vi tilby alt fra enkle papirkonvolutter til multimedia-bokser i uknuselig plast.

Det som har vært viktig for oss er å satse på emballasje som egner seg for små produksjoner. Med dette tenker vi på at man skal slippe å bestille trykketjenester (f.eks. hefte/bakside) for å få et pent produkt.

En ting vi kan nevne spesielt er DAISY-emballasje. Dette er en uknuselig boks, som kan sendes i posten. Det er plass til en CD, men med et eget ilegg kan esken også inneholde 2 plater. På fronten er det plass til adresselapp og evt. CD-tittel.

Her kan du lese mer om emballasjen:

http://www.medialt.no/katalog/rekvisita/cdcover.htm


Trykking av CD, CD roboter og skrivere

MediaLT har jobbet i ca. 2 år med å bli totalleverandør av DAISY og produkter knyttet til CD-produksjon. I forrige avsnitt står det litt om emballasje. Ta gjerne kontakt med oss dersom du er interessert i noe av følgende:

 • Innlesing av DAISY-bøker
 • Produksjon av CD-plater (med trykk, emballasje, hefter etc.) 
 • CD-roboter og skrivere for trykking på CD
 • Systemer for automatisk brenning og trykking i en prosess
 • DAISY-spillere
 • Produksjonsutstyr for DAISY: programvare, lydutstyr (mikrofoner, forsterkere, kompressorer, equalizere osv.).
 • Kurs i produksjon av DAISY-bøker

Som mange nå har fått med seg samarbeider vi med Blindes produkter om DAISY-spillere og programvare. Hos BP kan du få prøve spillerne, og få generell informasjon!


VIP-Web

Det drar seg mot OL og Paralympics!

Info-systemet (intranettet) som skal brukes under lekene er godt tilrettelagt for blinde og svaksynte. MediaLT har samarbeidet med Nova Datasystemer, og vi er svært fornøyde med resultatet!

De største utfordringene har vært:

 • Lage oversiktlige alternativer til startlister, resultatlister og statistikk.
 • Lage skjemaer som egner seg for bruk med leselist/tale.
 • Finne en hensiktsmessig struktur (det er mye, veldig mye, info. som er lagt ut).

For oss har dette vært lærerikt, og vi mener at arbeidet har gitt oss mye kunnskap som kan brukes i vårt videre arbeid.

Desverre vil ikke VIP-Web (intranettet) ligge tilgjengelig for andre enn deltakerne i Paralympics. Her finner du imidlertid hovedsiden for lekene (OK med leselist, men ikke på langt nær så tilrettelagt, desverre):

http://www.paralympics2002.com/


Ny versjon av Pekebok-programmet

Alle som har kjøpt en av pekebøkene kan nå laste ned versjon 1.4 av programvaren. Det er ikke store endringer, bortsett fra at man kan sende tilbakemeldinger og at det er gjort litt forbedringer i koden. Programmet er like lett å bruke som tidligere (dvs. at du ikke ser noe særlig forskjell), og det skal være like stabilt.

Alle bøkene kan selvsagt også brukes med det nye programmet!

Last ned zip-filen, pakk den ut i en mappe og start installasjonsprogrammet (setup.exe). Det er en fordel å avinstallere gamle versjoner av programmet før du legger inn det nye.

Her finner du filen:

http://www.medialt.no/pub/pb.zip


Vær vennlig å gi oss beskjed hvis du ikke vil motta dette nyhetsbrevet! Hverken vi eller du er tjent med at noen mottar epost de ikke ønsker. Vi er imidlertid veldig takknemmlige hvis du tipser andre om nyhetsbrevet dersom du vet om noen som kan være interesserte.

Hvis du vil melde deg på eller av listen som mottar nyhetsbrevet kan du ringe eller sende epost, adresse/telefon står øverst i brevet.