Nyhetsbrev nr. 4 fra MediaLT

Dato: 10.04.2001
Telefon: 21 53 80 10
Epost: info@medialt.no
Web: http://www.medialt.no/


Innhold


Datakort-prosjektet

Datakort-prosjektet er mer enn en tilrettelegging av bøkene. Fulltekstversjoner (DAISY) av de 7 pensumbøkene er imidlertid en ganske omfattende jobb. Nå er vi i full gang. I denne sammenhengen betyr vi: NLB, Tambartun og MediaLT. Vi håper at mesteparten av jobben er ferdig før sommeren! Dette kommer vi tilbake til. I dette nyhetsbrevet skal vi ta med et par andre aktiviteter i prosjektet.

Hvordan ser Windows ut?

I samarbeid med Tambartun har MediaLT produsert en perm i punkt med taktil grafikk. Målsettingen med heftet er å vise blinde hvordan skjermbildene i Windows ser ut. Vi mener at dette er svært nyttig i forhold til å kunne bruke Windows på en hensiktsmessig måte. Takket være Tambartun kan vi distribuere heftet til materialkost, kr. 150 (utsending kommer i tillegg). Tilbakemeldingene vi har fått så langt tyder på at permen er nyttig både for nybegynnere og mer erfarne brukere.

Dataordliste

MediaLT skal lage et program som viser bruken av ulike windows-elementer (knapper, menyer, rullefelt osv.). Programmet skal også fungere som en dataordliste. Programmet blir først ferdig til høsten, men vi har lagt ut en tekstversjon av ordlisten. Vi er veldig takknemmlige om dere kan ta en titt på ordlisten! Kom gjerne med forslag til ord som mangler, ikke vær redde for å si i fra hvis forklaringene er dårlige eller mangelfulle - kort sagt, kommentarer mottas med takk!

Dataordlisten finner du her: http://www.medialt.no/datakortet/fag/ordliste.htm


Akatella

Akatella er et lydbasert eventyrspill. Du beveger deg rundt i et romskip, og for å "redde verden" må du løse ulike oppgaver. Alt i dette spillet er basert på lyd, men ellers likner spillet nokså mye på vanlige eventyrspill.

Akatella er utviklet i Sverige, og TRC (Tomteboda Ressurs Center) har gitt oss lov til å spre noen eksemplarer av spillet i Norge. Språket er altså svensk, men både barn og voksne bør kunne spille Akatella uten problemer. Prisen er kr. 100 inkludert embalasje/porto.


Online konferanser, et vellykket eksperiment

MediaLT startet i februar et tilbud, som aldri før har vært prøvd ut her i Norge. På MediaLTs web ble det etablert en møteplass, der det er mulig å snakke med hverandre med stemmen over internett. Til nå har MediaLT avholdt fem konferanser, og erfaringene fra disse konferansene har vært svært gode.

Hensikten med å etablere denne møteplassen på internett var tredelt. For det første ønsket MediaLT å gi synshemmede en uformell møteplass på internett. "Pratekroken" på MediaLTs web er åpen 24 timer i døgnet, og her kan man gå inn når man vil for å møte andre. Dernest skulle møteplassen brukes til å holde elektroniske eller online konferanser. Dessuten var målsetningen å etablere online kurs. Det første kurset vil bli avholdt i mai, og dette kurset kan du lese om et annet sted i dette nyhetsbrevet.

Til nå har MediaLT avholdt fem elektroniske konferanser:

 • Online trainer Cathy Anne Mutta fra USA
 • Programutvikler Jim Kitchen fra USA (spill for synshemmede)
 • Brukerkonferanse om support og opplæring i forbindelse med datatekniske hjelpemidler (innleder Dagfinn Sæther)
 • Harry Svendson og Jenny Hammarlund fra TRC i Sverige om det europeiske arbeidet knyttet til utvikling og tilrettelegging av multimedia produkter for synshemmede (TIM-prosjektet)
 • Klaus Miesenberger fra Universitetet i Linz om det europeiske arbeidet knyttet til tilrettelegging av Datakortet for funksjonshemmede
 • Den neste konferansen vil bli avholdt den 19. april mellom 14.00 og 15.00. Her vil Diana Hiorth fra Labyrinten i Sverige sette oss inn i statusen og fremtiden for DAISY (den nye digitale lydboka).

  For de som har lyst til å høre på konferansene i ettertid, er det lagt ut en redigert lydversjon på weben. Man går inn på hjemmesiden: http://www.medialt.no/, og velger linken nedlastbare filer. Fra denne siden kan man laste ned konferansene og høre på dem på sin egen PC.

  Hvis det er interesse for det ønsker vi å arrangere flere foredrag. Dette er også viktig for oss - vi ønsker å holde oss oppdatert! Vi tar gjerne i mot forslag til temaer og foredragsholdere!


  Tusen spørsmål

  I vinter var den elektroniske spørreboka "Tusen spørsmål" ferdig. Dette er en elektronisk spørrebok for hele familien med 40 spørsmål om 25 ulike temaområder. Med bakgrunn i de første tilbakemeldingene om spørreboka har MediaLT nå laget en oppdatert utgave.

  På noen PC'er har det ikke vært mulig å åpne boka, fordi PC'ene har manglet enkelte programkomponenter av standard programvare. Dette har vi nå tatt høyde for i den oppdaterte versjonen, slik at boka skal være mulig å åpne på alle PC'er som benytter Windows95 (NT) eller nyere versjoner. Dersom andre har hatt tilsvarende eller andre problemer, vil vi gjerne ha tilbakemeldinger om dette. Alle tilbakemeldinger knyttet til bruken av spørreboka mottas med takk!

  Så langt har "Tusen spørsmål" blitt veldig godt mottattt. Tilbakemeldingene går ut på at man synes boka er både morsom og lærerik å bruke. Har du spørsmål om boka, eller ønsker å bestille den, kan du kontakte:

  MediaLT, Trolldalsvegen 7, 2033 Åsgreina, Tlf: 63 99 58 96, E-post: info@medialt.no, web: http://www.medialt.no/.


  Grunnkurs i HTML, fortsatt noen få ledige plasser

  Det har vært stor interesse for HTML-kurset, og vi kan nå si sikkert at det blir noe av både dag- og kveldskurset. Vi har fortsatt noen få ledige plasser.

  MediaLT vil arrangere et kurs i FrontPage i mai. FrontPage brukes for å lage HTML-dokumenter (web-sider). Kurset egner seg derfor for dem som vil lage egne hjemmesider, sette opp en linksamling på sin egen PC, lage presentasjoner, tilrettelegge tekst for DAISY-bøker eller arbeide med HTML av andre grunner.

  Kurset vil bli avholdt vha. vårt konferanserom (praterom) på internett. I alt vil kurset gå over 8 timer, fordelt over 4 ganger. Alt som gjennomgås kan gjøres med leselist, tale eller forstørringsprogram.

  Datoer: 2., 9. 16., 23 mai

  Tid: 10.00 og 20.00 Pris: kr. 1000

  Det samme kurset vil altså avholdes både på kvelds- og dagtid.

  Emner som gjennomgås

  • Hva er HTML
  • Eksempel på et HTML-dokument (kode og presentasjon i nettleser/Frontpage)
  • Opprette en Web
  • Redigere dokumenter i FrontPage
  • Nye mapper og dokumenter
  • Hvorfor lage bøker, presentasjoner osv. som Web-områder
  • Stiler
  • Linker
  • Enkel bruk av lyd
  • Tabeller
  • Sette inn bilder
  • Andre medier

  Ta gjerne kontakt hvis dere lurer på noe!


  MediaLT og Blindes produkter samarbeider for å gi et godt tilbud innen DAISY

  Både Blindes Produkter og MediaLT ønsker å jobbe for at synshemmede i Norge fortest mulig kan ta i bruk den nye digitale lydboka: DAISY. Et medium som gjør det mye enklere for blinde og svaksynte å lese bøker. DAISY-bøker kan enten avspilles via maskinvare eller ved hjelp av programvare, og det er også mulig å lage sine egne DAISY-produksjoner.

  For å fremme utviklingen av DAISY i Norge, har Blindes Produkter og MediaLT gått inn i et tett og forpliktende samarbeid, og ønsker nå å framstå som en enhet på DAISY-fronten. Til sammen vil Blindes Produkter og MediaLT utgjøre en totalleverandør av DAISY, der høy kompetanse, god produktkjennskap og god brukerservice er satt i sentrum.


  DAISY-VERSJON AV NORSK BRUKERVEILEDNING FOR Plextalk

  Merkelig nok leveres ikke DAISY-spillerne med brukerveiledning i DAISY-format. For oss er det en selvfølge at dokumentasjonen skal være på norsk, og brukerveiledningene for alle Plextalk-modellene er nå oversatt. Vi har også laget DAISY-versjoner. Hvis du har kjøpt en Plextalk-spiller av MediaLT eller Blindes produkter kan du derfor gi oss beskjed, så sender vi en gratis CD. Mange salg går gjennom HMS, og vi vet da ikke hvem som sitter med spillerne.


  Rapport fra Paris

  5. og 6. april ble det avholdt en konferanse om multimedia-produkter for synshemmede barn i Paris. Siden MediaLT har et prosjekt som faller i samme kategori valgte vi å delta. Målet var å knytte nye kontakter, og evt. finne samarbeidspartnere i Europa.

  Konferansen ble initiert som følge av et EU-prosjekt. Prosjektet heter TIM, og partnerne kommer fra Sverige, Storbritannia og Frankrike. TIM skal pågå i tre år, og målet er blant annet å utvikle nye dataspill for blinde og svaksynte.

  Flere spill ble vist på konferansen. Egentlig var det nok ikke de helt store overraskelsene, men bruken av ulike pekeplater ga oss en del ideer. Vha. taktile overlegg kan man få til mye spennende, noe blant annet Jenny Hammarlund (TRC) viste frem. Hun hadde faktisk også laget overlegg til MediaLTs pekebøker.

  Vi hadde ingen inlegg på konferansen, men ble bedt om å vise frem det vi hadde laget. Det virket som om mange synes dette var fine greier, selv om språket naturligvis var litt vanskelig for deltakerne. Uansett er det nå snakk om å gjøre oversettelser av programmene, kanskje også noen av bøkene.

  Vi vil følge med i TIM-prosjektet, og komme tilbake med info. når det er laget noe spennende!


  Vær vennlig å gi oss beskjed hvis du ikke vil motta dette nyhetsbrevet! Hverken vi eller du er tjent med at noen mottar epost de ikke ønsker. Vi er imidlertid veldig takknemmlige hvis du tipser andre om nyhetsbrevet dersom du vet om noen som kan være interesserte.

  Hvis du vil melde deg på eller av listen som mottar nyhetsbrevet kan du ringe eller sende epost, adresse/telefon står øverst i brevet.