Nyhetsbrev nr. 3 fra MediaLT

Dato: 01.02.2001
Telefon: 21 53 80 10
Epost: info@medialt.no
Web: http://www.medialt.no/


Innhold


År 2001, mye spennende på programmet!

År 2000 var et svært spennende og begivenehetsrikt år for MediaLT. Også i 2001 står utfordringene i kø. Tilretteleggingen av Datakortet er i full gang, og til sommeren vil sju tilrettelagte IT-bøker i fulltekst Daisy-format være ferdig. Arbeidet med å utvikle multimediaprodukter for barn pågår også med full styrke. I løpet av et par måneder vil tre nye produkter være ferdig, og et arbeid er nå påbegynt med å oversette utenlandske spill.

Hovedfokusen i MediaLTs virksomhet er rettet inn mot utvikling av nye tilbud og produkter, samt tilrettelegging og opplæring. Det siste halvåret har vi særlig brukt mye tid på oppbygging av kompetanse omkring Daisy (den nye digitale lydboka). Av denne grunn har vi også valgt å selge Daisy-produkter, og vi tilbyr også kurs i Daisy. Vi forhandler både programvare for å spille av og spille inn Daisy-bøker på PC og egne, eksterne avspillere.

Datakort-prosjektet

Dette året vil bli brukt for å få på plass et komplett fjernundervisningsopplegg i Datakortet. I dette arbeidet inngår både utvikling av nye læringshjelpemidler og sju IT-bøker i fulltekst Daisy-format.

Nye læringshjelpemidler

MediaLT har i samarbeid med Tambartun Kompetansesenter laget et hefte med taktil grafikk. Sentrale skjermbilder i windows er presentert på svellepapir og er beskrevet ved hjelp av tekst. Punktheftet vil nå bli satt i produksjon, og vil være å få tak i om noen uker.

Tanken med det taktile heftet er å gi synshemmede et mentalt kart av hvordan skjermbilder i windows ser ut. Vi tror denne forståelsen er helt nødvendig for å kunne bruke programvaren på en effektiv og god måte. Samtidig jobber vi med å utvikle en større taktil modell. Her vil ikoner, menyer osv. bli laget for hånd, slik at synshemmede kan ta og føle på dem.

Daisy-bøker

Ennå er utvalget av Daisy-bøker i Norge svært lite. Det har MediaLT til hensikt å gjøre noe med i løpet av dette halvåret. Målsetningen er å ha ferdig sju fulltekst Daisy-bøker før sommerferien. Alle sju vil være IT-bøker, og vil ta for seg følgende temaområder: Grunnleggende IT-kunnskap Operativsystem Tekstbehandling, Regneark, Database, Presentasjon og Internett

Siden det knapt finnes IT-bøker på lyd og i blindeskrift, og siden tilbudet av Daisy-bøker er så lite, synes vi det er viktig at så mange som mulig kan få muligheten til å få tak i bøkene. Vi kommer derfor til å sende med minimum tre av IT-bøkene til selvkost, dersom man samtidig kjøper programvare eller avspillere for å kunne lese Daisy-bøkene. Her vil vi gjerne også få berømme NLB! Biblioteket har vært veldig positive til å produsere bøkene, og samarbeidet med dem er noe vi ser fram til!

Har du spørsmål vedrørende Daisy eller bøkene, er det bare å kontakte oss. Det samme gjelder, dersom du ønsker å delta i pilotkurset vårt. Det vil starte opp ved nyttårsskiftet, når vi har fått hele fjernundervisningsopplegget på plass. Vi forsøker også å gjøre en seriøs jobb med opplæring av grupper og enkeltpersoner, fra nybegynnere til mer avanserte IT-brukere.

19. januar sendte MediaLT inn en EU-søknad i samarbeid med flere andre europeiske land, i forhold til å utvikle et standardisert, tilrettelagt Datakort for funksjonshemmede. Morten er den norske representanten i dette internasjonale standardiseringsarbeidet, og får dette EU-prosjektet støtte, vil det norske Datakort-prosjektet også få en europeisk dimensjon.

  Multimediaprodukter for barn

  I løpet av vinteren vil tre nye multimediaprodukter være ferdig:

 • Tusen spørsmål: Denne elektroniske spørreboka kan man lese mer om nedenfor.
 • Mannen som skulle stelle hjemme: Dette er en elektronisk eventyrbok etter samme lest som "Pannekaka". På samme måte som "Martines dyrebok", "Tut og kjør" og "Pannekaka" bruker denne eventyrboka MediaLTs pekebok-program. Ved hjelp av bilder, lyd og musikk formidles dette spennende og morsomme folkeeventyret på en utradisjonell måte.
 • Elektronisk barnesangbok: Også her benyttes MediaLTs pekebok-program. Ved hjelp av tekst, melodi og illustrerte tegninger får man ta del i tradisjonsrike barnesanger med et kristent innhold.

Videre har MediaLT etablert kontakt med to amerikanske firmaer, som har spesialisert seg på å utvikle multimediaprodukter for synshemmede barn. MediaLT har ambisjoner om å oversette flere av disse produktene. 2001 ser derfor ut til å bli et svært positivt år, med hensyn på å kunne gi synshemmede barn et mer lekbetont møte med PC og tekniske hjelpemidler.

Annen aktivitet

MediaLT får stadig oftere forespørsler om å evaluere nettsteder, samt om å tilrettelegge hjemmesider, slik at de er funksjonelle for synshemmede å bruke. Videre er vi ute på kurs- og opplæringsoppdrag. Selv om hovedfokusen vår dette året nødvendigvis vil være rettet inn mot gjennomføringen av prosjektvirksomheten vår, vil dette arbeidet også bli prioritert i år.

Blant annet har MediaLT påtatt seg et stort oppdrag i forbindelse med utviklingen av informasjons- og resultatsystemet som skal brukes under Paralympics i Salt Lake City i 2002. MediaLT  vil bistå firmaet Nova Datasystemer under utviklingen av systemet, for å kvalitetsikre at systemet blir funksjonelt for synshemmede.

Videre vil også MediaLT være konsulenter, når det gjelder valg av utstyret som skal brukes under Paralympics, og trolig også delta som rådgivere under selve gjennomføringen av lekene.


1000 spørsmål - en spørrebok mange kan ha glede av!

MediaLT har nå laget et nytt multimediaprodukt for synshemmede, men dette er et program vi også tror mange andre kan ha glede av. Kompetansemiljøene og bukerorganisasjonene for blinde og svaksyhnte har lenge etterlyst en spørrebok i tilrettelagt form. Dette har nå MediaLT gjort noe med. "Tusen spørsmål" er en elektronisk spørrebok for hele familien, som nå kan bestilles hos MediaLT.

”Tusen spørsmål” tar i bruk en ny programvare, som er utviklet for å lage elewktroniske spørrebøker. Boka er laget som en del av prosjektet: ”Et lekbetont møte med PC og tekniske hjelpemidler”. Den er spesielt tilpasset synshemmede, men det er også lagt stor vekt på at boka skal være morsom å bruke og ha varig verdi for barn generelt.

Målsetningen med ”Tusen spørsmål” er at barn på barneskoletrinnet skal leke seg til kunnskap og mestring. Boka kombinerer læring om 25 temaområder med trening i bruk av windows-programvare og tekniske hjelpemidler. Bruksområdet for boka er bredt. Den kan brukes i undervisningen i barneskolene, av enkeltpersoner og som en hyggebok familie og venner kan være sammen om.

Dagens situasjon

I de siste årene har blinde og svaksynte fått datautstyr i skolen i stadig yngre alder. På grunn av manglende alternativer, går man rett på problemløsningen, dvs. tekstbehandling. Dette er veldig lite gunstig, både fordi tekstbehandling er nokså komplisert, og fordi barna ville bli i stand til å mestre PC og tekniske hjelpemidler på en bedre måte, dersom læringen var mer lystbetont.

Seende barn kan tegne, spille dataspill, surfe på Internett, bruke oppslagsverk og mye annet som utvilsomt fører til økt kunnskap, både om spesifikke emner og ren teknologimestring. Det blir stusslig å sammenlikne dette med blinde og sterkt svaksynte barn, som sitter med WordPerfect 5.1. I den aller siste tiden har man riktignok startet læringen i Windows, men pga. det grafiske brukergrensesnittet er dette snarere mer komplisert enn en forbedring. Selve operativsystemet er med andre ord også med på å nødvendiggjøre den lystbetonte læringen.

IT for barn er en utvikling på godt og vondt. Vår målsetting er selvsagt ikke å få barna til å sitte mest mulig foran datamaskinen. Det er imidlertid veldig uheldig når synshemmede barn utelukkes fra aktiviteter andre barn snakker om, bruker tid på og er opptatte av. Veldig mange synshemmede barn er ofte isolerte i den forstand at de har få venner. Denne elektroniske spørreboka er derfor utformet med tanke på at den kan brukes sammen av synshemmede og seende barn. Dersom spørreboka blir så spennende at noen synshemmede kan få mer kontakt med seende barn, ville det vært fantastisk gledelig!

Hva lærer man?

”Tusen spørsmål” bidrar til læring på følgende to områder:

 • Kunnskap om 25 ulike temaområder

 • Læring om bruk av windows-programvare og datatekniske hjelpemidler

25 temaer

Spørreboka er delt inn i 25 temaområder. Hver av temaområdene inneholder 40 spørsmål, som igjen er delt opp i fire spørsmålstyper:

 • Ti spørsmål av den ordinære typen

 • Ti ja- og nei-spørsmål

 • Ti spørsmål med tre svaralternativer

 • Ti lydbaserte spørsmål, der man ved hjelp av det man hører skal finne fram til det rette svaret.

 • IT-læring

Generelt sett er målsetningen med denne elektroniske spørreboka at synshemmede barn skal leke seg til kunnskap om bruk av PC og datatekniske hjelpemidler. Med andre ord er målet at spørreboka skal stimulere til generell IT-læring. Spesielt har vi lagt vekt på at spørreboka skal gi læring og kunnskap om følgende fem områder, når det gjelder bruk av windows programvare:

 • Meny

 • Dialogbokser (åpne og beskjeder)

 • Tekstbokser

 • Knapper (kommandoknapper)

 • Alternativknapper

Bestilling

"Tusen spørsmål" kan bestilles på følgende måte:

Tlf: 63 99 58 96

Mobil: 91 79 00 78

E-post: magne@medialt.no

Web: http://www.medialt.no/


Praterom på Internett

Chat på internett har blitt et veldig populært tilbud blant seende. Denne direkte kommunikasjonsformen på internett har imidlertid vært svært vanskelig for synshemmede å bruke, men nå har MediaLT tilrettelagt et chat-tilbud, som er midt i blinken for blinde og svaksynte - tror vi.

I korte trekk går chat ut på at to eller flere personer er koblet opp på internett samtidig, og at de fører en direkte kommunikasjon med hverandre. Dette skjer ved at man i et vindu på skjermen får opp meldinger fra den man "chater" (snakker) med, og at man i et annet vindu på skjermen skriver inn meldinger.I MediaLTs chat-tilbud snakker man imidlertid direkte med hverandre med stemmen.

Slik går man fram

I nettleserprogrammet  velger man åpne (ctrl+o), og skriver inn web-adressen: http://www.medialt.no/chat/pratekroken.html Det ligger også en link til pratekroken øverst på hovedsiden vår (www.medialt.no). Denne web-siden har tittelen pratekroken. På denne siden vil du finne følgende informasjon: "For å prate må du velge linken "pratekroken" nedenfor. Når du blir bedt om å skrive inn navnet ditt, skal du bruke ditt riktige navn, slik at andre vet hvem de snakker med. Trykk ctrl-tasten ned og hold den nede når du vil prate."

Når man har aktivisert linken "pratekroken", vil man få opp et nytt skjermbilde, der man blir bedt om å skrive inn navnet sitt. Etter at dette er gjort, trykker man linjeskift-tasten (enter-tasten). Så er det bare å prate i vei.

I skjermbildet som nå er oppe, vil man kunne lese hvilke personer som til enhver tid deltar i praten. Ved å høyreklikke på et av navnene på skjermen, vil man kunne få opp en hurtigmeny med flere valgmuligheter. Blant annet er det mulig å skrive inn en direkte beskjed til det navnet man høyreklikket på. Dersom det er spørsmål om bruken av denne chat-tjenesten, er det bare å kontakte oss:
Tlf: 21 53 80 10 eller 63 99 58 96
E-post: info@medialt.no

En møteplass

Vi håper dette kan bli et nytt og spennende tilbud for barn og unge, men også at dette kan bli en møteplass for voksne. Her har man et fora der det er mulig å møte mennesker i samme situasjon og utveksle erfaringer, eller bare for å møtes å snakke om løst og fast. Det eneste man trenger er en internett-tilknytning og en mikrofon som er koblet til PC'en. Vi tror dette kan bli så spennende at det også går an å invitere seende inn på denne møteplassen.

Pratekroken er imidlertid ikke det eneste tilbudet MediaLT har satt opp. Vi har også en møteplass som heter "konferanserommet". Ved hjelp av denne tjenesten kan man holde konferanser og møter på nettet, og man kan til og med kjøre kurs eller andre undervisningstilbud over nettet. Synes dere dette høres interessant ut, er det bare å kontakte oss på ovemnforstående telefon og e-postadresse, så skal vi være behjelpelig med å legge til rette på weben vår.


Nytt kurs

I begynnelsen av januar 2001 holdt MediaLT sitt første Daisy-kurs. - Vi hadde stort utbytte av kurset, og står nå i startgropa til å lage vår første Daisy-bok, framhever Hans Bollingmo ved Tambartun Kompetansesenter. I samarbeid med MediaLT skal Tambartun denne våren tilrettelegge en lærebok om internett i fulltekst Daisy-format.

MediaLT står nå i fronten av utviklingen i Norge, når det gjelder å tilrettelegge og ta i bruk Daisy-formatet, som er det framtidige digitale lydbokmediet. I løpet av våren skal MediaLT i samarbeid med Norsk Lyd- og Blindeskriftsbibliotek (NLB) og Tambartun Kompetansesenter tilrettelegge hele sju IT-bøker i Daisy-format.

Nært samarbeid

Høsten 2000 innledet MediaLT et nært samarbeid med verdens ledende programutvikler av Daisy-formatet, firmaet Labyrinten AB i Sverige. MediaLT forhandler Labyrintens programvare for produksjon og avspilling av Daisy-bøker, samt programvare for å overspille kassetter til Daisy-format og omvendt. I november var MediaLT på to dagers kurs hos Labyrinten for å lære seg programvaren for produksjon av Daisy-bøker. I etterkant av dette har vi jobbet mye med produksjonsverktøyene og teknologien.

MediaLT har dermed sikret seg nødvendig kompetanse til å holde Daisy-kurs, og i begynnelsen av januar ble det første kurset arrangert på Tambartun Kompetansesenter. - Vi er meget godt fornøyd med kurset, sier Hans Bollingmo ved Tambartun Kompetansesenter, og legger til: - Det er helt nødvendig at vi og de andre kompetansemiljøene i Norge nå bygger opp vår kompetanse om Daisy.

HTML-kurs

I kjølevannet av det første Daisy-kurset skal MediaLT følge opp med HTML-kurs ved både NLB og Tambartun. Kompetanse om HTML er en forutsetning for å kunne lage fulltekst bøker, som er bøker der tale og tekst blir avspilt synkronisert. Er det ønskelig med mer informasjon om Daisy eller kurstilbudet, kan MediaLT kontaktes per Telefon: 63 99 58 96 eller per e-post.


Nye versjoner av LpStudio Plus

Siden forrige nyhetsbrev har LpStudio Plus blitt oppdatert 2 ganger.

Versjon 2.7 ble sluppet fredag 8. desember. Nye funksjoner:

 • Kompatibel med LpStudio Pro v. 1.5.28. Komponenter og filer som brukes av begge programmer er nå synkroniserte, noe som betyr at begge programmene kan installeres på samme maskin. Videre kan LpStudio Plus eksportere en prosjektfil til LpStudio Pro (LPP-filen). Eksportfunksjonen inkluderer nå også bilder.
 • Flere sideskift kan nå legges til i en operasjon. Dialogboksen "Add page" har blitt forbedret, og nå er det langt enklere å lage en innholdsfortegnelse.
 • Øket sikkerhet. Tidligere kunne man miste NCC-filen hvis man ga kommandoer til programmet under store oppdateringer. Dette er nå ikke mulig.
 • Hvis man lager et prosjekt av en eller flere HTML-filer vil nå også bildene bli kopierte.

LpStudio Plus kan ikke åpne prosjekter der en eller flere filer er skrivebeskyttet. Skrivebeskyttelsen må fjernes manuelt før prosjektet åpnes.

I januar kom en oppdatering som blant annet inneholder tastaturstyring av Move NCC (dialogboksen). Dette var blant annet noe MediaLT la fram som et ønske etter kurs på Tambartun. Programmet inneholder videre disse feilrettingene:

 • Versjon 2.7 kunne ikke bruke Plextor RE-11.
 • Noen oppdateringsproblemer ved redigering av ncc.html
 • Import av LPO førte til at LpStudio hang
 • ATAU-modulen håndterer nå større HTML-filer

Versjonsoversikt med oppdateringer: http://www.labyrinten.se/swedish/lpstudioplus_changes.html 

Ta gjerne også kontakt med MediaLT hvis dere har spørsmål!


Vær vennlig å gi oss beskjed hvis du ikke ønsker å motta dette nyhetsbrevet! Hverken vi eller du er tjent med at noen mottar epost de ikke ønsker. Vi er imidlertid veldig takknemmlige hvis du tipser andre om nyhetsbrevet dersom du vet om noen som kan være interesserte.

Hvis du vil melde deg på eller av listen som mottar nyhetsbrevet kan du ringe eller sende epost, adresse/telefon står øverst i brevet.