Nyhetsbrev nr. 1 fra MediaLT

Dato: 03.10.2000
Telefon: 21 53 80 10
Epost: info@medialt.no
Web: http://www.medialt.no/

Vær vennlig å gi oss beskjed hvis du ikke ønsker å motta dette nyhetsbrevet! Hverken vi eller du er tjent med at noen mottar epost de ikke ønsker. Vi er imidlertid veldig takknemmlige hvis du tipser andre om nyhetsbrevet dersom du vet om noen som kan være interesserte.

Hvis du vil melde deg på eller av listen som mottar nyhetsbrevet kan du ringe eller sende epost, adresse/telefon står øverst i brevet.

Innhold i nyhetsbrev nr. 1


Hva er MediaLTs nyhetsbrev?

MediaLT har ambisjoner om å utvikle programvare og gjennomføre prosjektarbeid for funksjonshemmede. Vi tilbyr også opplæring i bruk av tekniske hjelpemidler og programvare. I tillegg til disse hovedsatsingsområdene har vi en del Internett-oppdrag, f.eks. tilrettelegging av informasjon og evaluering/rådgiving i forhold til nettsteder og tilgjengelighet.

Det er to hovedgrunner til at vi ønsker å lage et nyhetsbrev:

 • Informere om våre aktiviteter og evt. andre aktuelle prosjekter
 • Informere om produkter, f.eks. programvare, bøker, DAISY-spillere etc. som kan bestilles fra MediaLT

Vi håper at nyhetsbrevet skal bli noe langt mer enn ren reklame! Det lille firmaet vårt er ikke først og fremst en butikk, og mye av det vi kommer til å tilby vil være resultatet av prosjektarbeid. Dette betyr at vi håper på å kunne tilby f.eks. bøker, programvare og opplæringshjelpemidler til selvkost.

MediaLT ønsker imidlertid å satse seriøst på noen få produkter. Særlig gjelder dette maskin- og programvare for avspilling og produksjon av digitale lydbøker. Vi ønsker å tilby høy kompetanse på disse produktene, noe som ikke minst skyldes at vi selv synes denne teknologien er interessant!

Ta gjerne kontakt med oss hvis du har kommentarer til nyhetsbrevet! Nye brev vil komme med ujevne mellomrom, men maksimalt 1 pr. måned. Som nevnt innledningsvis er vi taknemmlige dersom du tipser andre om nyhetsbrevet.


DAISY: Digitale lydbøker

Som nevnt innledningsvis vil MediaLT satse mye på produkter for avspilling og produksjon av DAISY-bøker. Vi kan nå tilby både programvare for avspilling og bokproduksjon, samt en frittstående lydbokspiller. Hvis du ikke vet hva DAISY er, så les introduksjonen nedenfor! Vi anbefaler alle å teste ut de nye bøkene, og gir deg gjerne informasjon om hva som finnes av litteratur, programvare og maskinvare. Vi gir deg gjerne også informasjon om hva som trengs i forbindelse med bokproduksjon.

Vil du avspille bøkene ved hjelp av PC trenger du et program som heter LpPlayer. Det finnes en gratis demo-versjon, og den fulle versjonen koster kr. 450. Vi har også en frittstående spiller, og den er svært rask og gir tilgang til all funksjonalitet i DAISY-bøkene. I tillegg til å spille av lydbøker kan spilleren (Plextalk) også brukes til musikk-CD.

Hva er DAISY

Mange vet nok etter hvert hva DAISY er. I denne lille presentasjonen skal jeg forsøke å si litt om status for digital bokproduksjon, aktuell programvare for PC og avspillere for DAISY-bøker. Helt først skal jeg imidlertid forsøke å si litt om hva DAISY er, det kan jo hende dette er nytt for noen.

Digitale lydbøker

Lydbøker ble først spillt inn og lagret på spolebånd. Etter hvert overtok kasetten, som fremdeles brukes som det viktigste lagringsmediet for lydbøker. Kasetten er på vei ut, og i flere år har det vært jobbet med et digitalt lydbokformat som egner seg for innspilling, lagring og avspilling. Dette nye formatet kalles DAISY (Digitalt Audio-basert InformasjonsSYstem).

DAISY er en internasjonal standard. Bøkene kan inneholde både tekst, grafikk og lyd. På samme måte som i tradisjonelle lydbøker benyttes en menneskelig stemme (dvs. at de digitale bøkene ikke baseres på kunstig tale).

DAISY er uavhengig av distribusjonsmedie og komprimeringsteknikker for tale (f.eks. MPEG Audio layer 3). Dette er viktig for å sikre at produsert materiell kan utnyttes på framtidige datamaskinplatformer og operativsystemer. I dag kan DAISY-bøker spilles av vha. PC eller spesielle avspillere.

Litt historie

Tal- och punktskriftsbiblioteket's (TPB) høgskoleservice startet arbeidet med digitale lydbøker. Utgangspunktet var erfaringene med studielitteratur innlest på kasett.
I prosjektet "Universitetsstudier trots handikapp" (1988-1993) samarbeidet TPB med Handikappinstitutet om uttesting av digitale lydbøker, f.eks. lagret på DAT. To ting ble klare i prosjektet:

 1. PC var den opplagte studiearbeidsplassen i framtiden.
 2. Et digitalt format var egnet til å erstatte analoge lydbøker.

I 1991 ble et treårig prosjekt gjennomført der hovedmålet var å utvikle et system som kunne:

 • Lagre mer enn 20 timer lyd på en CD-plate.
 • Gi leseren direkte tilgang til boken fra innholdsfortegnelsen.

I 1993 ble Labyrinten Data AB engasjert for å lage programvare som kunne demonstrere DAISY. I tillegg til navigering fra innholdsfortegnelsen og lagringskapasitet skulle det være mulig å:

 • Skummlese (fraser eller seksjonsvis). En seksjon består av en eller flere fraser.
 • Søke i den tekstbaserte innholdsfortegnelsen.
 • Gå til et gitt sidenummer.
 • Ta notater og markere tekst.

Den første versjonen av et Windows-basert avspillingssystem ble vist på en konferanse i Wien i 1994. Det unike med systemet var:

 • Menneskelig tale gir bedre kvalitet enn kunstig tale.
 • Den automatiske detekteringen av fraser bygges opp til seksjoner, underkapitler og kapitler.
 • Indeksering og kopling til innholdsfortegnelsen skapes direkte ved innspilling.
 • Lyddata lagres i en database.
 • Systemet er ikke bundet til spesiell maskinvare.
 • Standard maskinvare (PC) brukes for innspilling/avspilling, noe som holder kostnadene nede.
 • Avspilling kan skje i flere hastigheter.
 • Det er mulig å ta notater og markere teksten.
 • Bokmerker kan settes i teksten.

Det ble klart at teknikken egnet seg også for annen litteratur en studielitteratur, og alt lå til rette for å ta et valg mht. "framtidens lydbøker".

DAISY-konsortiet ble stiftet i mai 1996. De opprinnelige medlemmene var: Sverige, Japan, Nederland, England, Sveits og Spania. Flere andre land meldte seg som assosierte medlemmer. Konsortiet har i dag 10 medlemmer og et stort antall assosierte medlemmer fra Europa, USA, Japan, Australia og Ny Zeeland.

Fordelene med digitale lydbøker

Digitale lydbøker er egentlig en litt missvisende betegnelse, siden bøkene også kan inneholde tekst. Flere av egenskapene til DAISY-bøker er nevnt over. Følgende punkter oppsummerer noen viktige fordeler:

 • lett å søke, skumlese
 • Bøkene blir små (50 timer på en CD)
 • Slipper båndsalat
 • Spilles av i datamaskin eller med spesielle avspillere
 • Bokmerker og notater (tekst eller tale)
 • Lyd kan klippes ut og lagres som sitater fra boken
 • Talen kan speedes opp (variabel hastighet)
 • Fullversjoner gir stor fleksibilitet: tekst, tale eller tekst/tale i kombinasjon. Dette gjør at bøkene kan utnyttes av brukere med svært ulike forutsetninger og behov.

TPB har i skrivende stund ca. 1200 DAISY-bøker. I år 2004 skal alt produseres i DAISY, og da vil 15000 titler være tilgjengelig.

Også Norsk lyd- og blindeskriftsbibliotek har kommet i gang med DAISY-produksjon, og nå er det faktisk mulig å låne bøker. Foreløpig konverteres gamle kasett-bøker, men rett over nyttår skal man starte med nyproduksjon av digitalt materiell.
Hva trengs for å lese DAISY-bøkene

Det finnes egne avspillere for DAISY. Disse kan sammenliknes med kasettspillere i dag. Man kan imidlertid hoppe mellom kapitler, gå til en spesiell side osv. osv. Avspillerne brukes for å høre på bøker, noe som er veldig konfortabelt sammenliknet med kasettbøker. For det første er det greit å navigere i bøkene, og for det andre får nesten alle bøker plass på en CD-plate. Hvor raskt man kan bla i bøkene, hvor mange bokmerker som kan settes osv. varierer fra modell til modell.

Bøkene kan også leses ved hjelp av en PC. Da benyttes spesiell programvare. Dersom DAISY-bøkene inneholder tekst (dette er noe produsenten bestemmer), kan teksten leses mens talen avspilles. MediaLT jobber nå sammen med labyrinten for å gjøre lesingen med leselist best mulig. En annen funksjon som er veldig nyttig i fulltekst bøker er at man kan søke etter tekst.

Programvaren som brukes for PC heter LpPlayer, og vi har oversatt programmet til norsk.

Hvis du er interessert i et slikt PC-program kan du ta kontakt med Magne Lunde (63 99 58 96) eller Morten Tollefsen (21 53 80 10). Programmet koster 450 kr. Vi gir deg gjerne tips/råd om DAISY-spillere også!

Jeg anbefaler alle synshemmede å prøve DAISY! Det er viktig for oss å komme i gang med produksjonen, og vi bør ha ambisjoner om å bli like aktive som svenskene! Faktisk har de utrolig mange flotte titler i DAISY-format på TPB, så nå i starten kan vi jo låne bøker der også!

NLB har også startet konverteringen av kasett-bøker til DAISY. Antall titler pr. i dag er ca. 50, men det øker raskt! Ta kontakt med biblioteket hvis du vil ha en liste.


Word-tips på Internett

Hver eneste arbeidsdag, dvs. mandag-fredag, lager vi et Word-tips som legges ut på Internett. Tipsene er skrevet slik at synshemmede kan bruke dem, f.eks. beskrives hurtigtaster og ikke museklikking.

Vi har fått ganske mye positiv feedback på Word-tipsene! Du kan gjerne sende oss spørsmål, egne tips eller kommentarer til det vi legger ut! Her finner du Word-tipsene:

http://www.medialt.no/wordtips/

Noen har ønsket seg at tipsene samles og tilbys på diskett/CD. Vi skal forsøke å få til dette etter hvert, og i såfall skal vi informere om det i nyhetsbrevet.


Datakort-prosjektet

MediaLT er i gang med et treårig tilretteleggingsprosjekt av Datakortet. I dette prosjektet skal vi utvikle både programvare og forskjellige læringshjelpemidler (f.eks. taktil grafikk). Vi skal også lage DAISY-bøker for alle modulene i Datakortet. Dette er bøker om IT, og vil også være nyttige for PC-brukere som ikke ønsker å ta "eksamen". Vi har en egen side for datakortet på:

http://www.medialt.no/datakortet/

Datakortet er et slags sertifikat for praktisk PC bruk. Man kan ta eksamen i en eller flere moduler, men for å få hele Datakortet må man bestå alle testene:
 • Generell IT-kunnskap
 • Operativsystem
 • Tekstbehandling
 • Regneark
 • Database
 • Presentasjon
 • Internett

Prosjektet er veldig spennende, synes vi. Det finansieres blant annet av Forskningsrådet og KUF. I tillegg til bøker, programvare osv. skal det utvikles et fjernundervisningsopplegg. Alt fra bøker til eksamen skal tilrettelegges for blinde og svaksynte!

Er du spesielt interessert i Datakortet kan du gjerne kontakte MediaLT. Vi skal blant annet arrangere pilotkurs. Det ligger alt en del informasjon på nettsidene våre. Prosjektet er i god gang. Vi startet i juni, og vi kommer tilbake med mer informasjon etter hvert!


Et lekbetont møte med PC og tekniske hjelpemidler

MediaLT har fått støtte fra stiftelsen Helse og Rehabilitering til et tre årig prosjekt, med varighet fra januar 2000 til desember 2002, knyttet til utviklingen av IT-produkter, som kan gi synshemmede barn et lekbetont møte med PC og datatekniske hjelpemidler. Prosjektet baseres på utviklingsarbeidet fra Martine-prosjektet og SVEIP-prosjektet, som også har fått prosjektstøtte av stiftelsen Helse og Rehabilitering. I disse to prosjektene er det utviklet programvare for å lage elektroniske pekebøker, og det er produsert fire bøker.

PC er et svært viktig hjelpemiddel for synshemmede. Av denne grunn får blinde og sterkt svaksynte barn PC og datatekniske hjelpemidler i svært ung alder. Siden det ennå ikke er utviklet IT-produkter som gjør det mulig for synshemmede barn å leke seg til læring, er ofte det første møte med data tekstbehandling og operativ system. Dette er både kjedelig og pedagogisk uensiktsmessig. I dette prosjektet vil vi gjøre noe med denne saken, ved å utvikle programvare og produkter som gjør det morsomt for barna å skaffe seg kunnskap om og erfaring med bruk av PC og datatekniske hjelpemidler.

Et program er nå ferdig!

Par er et tradisjonelt memo-spill. I programmets hovedvindu finner man et kvadrat med knapper, hvorav to og to hører sammen. I dette spillet brukes lyder i stedet for bilder, og programmet kan brukes av en eller to spillere. Antall knapper kan være fra 4x4 til 10x10.

Slik brukes spillet

I starten av hvert spill velges antall spillere (en eller to). Trykk på knappen merket "1 spiller" eller "2 spillere".

Lydene velges ved å skrive inn et nummer eller trykke på en av knappene. Hvis man skriver inn nummer må man trykke <Mellomrom> for å velge lyd nr. 2, og for å gi programmet beskjed om at man har skrevet inn nummeret til det andre valget.

Hvis spillet brukes av to spillere, velger de annenhver gang. I Par er det altså ikke slik at man får holde på til man gjør feil.

Vi i MediaLT tror at Par-spillet er utfordrende og krevende for både voksne og barn! Vi har imidlertid særlig tenkt på blinde og svaksynte barn når spillet ble laget.

I arbeidet med Par har det vært et viktig poeng å lage et spill som er utfordrende, og som stimulerer læringsprosessen, både mht. PC og tekniske hjelpemidler, kanskje først og fremst leselister og skjermforstørrere.

 • Spillet har forholdsvis god lydstøtte, noe som gjør at det kan brukes uten datatekniske hjelpemidler. Dette krever naturligvis hjelp fra en voksen person (eller f.eks. eldre søsken). For barn som ikke har fått nødvendige hjelpemidler vil dette gjøre det enklere å lære plasseringen av tastene på tastaturet.
 • Dersom leselist brukes til å "klikke på knappene" med markørhenterne gir det meget god trening i navigering og simulering av mus.

Siden spillet kan brukes av to spillere håper MediaLT at synshemmede barn vil bruke det sammen med seende søsken og venner. Til slutt vil vi gjerne utfordre de voksne også: par er nemlig slett ikke noe lett, og både store og små kan trimme de grå!