Notat: firmaer/teknologi/begreper

Informasjonen nedenfor om firmaer/produkter er hentet fra http://www.commaxx.no/. Litt reklameaktig tekst for firmaene/produktene, men det er uansett informativt.

Dokumentblogg

 • 25.06.2010, Morten Tollefsen, første dokumentutkast

Tynne klienter og protokoller

Wikipedia: http://wikipedia.org/wiki/Tynnklient

En tynnklient kan enten være et program eller en innretning for å kjøre applikasjonsprogramvare av typen som er tilpasset tynnklienter. Det finnes ingen presis, målbar definisjon for når man kan kalle programmet eller innretningen for en tynnklient.

Kort sagt foregår presentasjon av data på tynnklienten, mens mesteparten av dataprosesseringen foregår på en eller flere tjenermaskiner i nettverket, ofte kalt tynnklienttjenere eller terminalservere. Det motsatte er tykke klienter (PCer), hvor programmene og prosesseringen ligger lokalt og eventuelt bare dataene lagres på tjener.

Tynnklient-maskinvare: En tynnklient som datamaskin inneholder gjerne så lite maskinvare og programvare som mulig, gjerne kun et lite operativsystem og programvare for å koble til en tjener. Du finner stort sett de samme komponentene i en tynnklient som i en PC, men ofte er tynnklienten uten platelager, vifter for kjøling, diskettstasjon og CD/ DVD- spiller. Disse tynnklientene har et program som er nødvendig for å koble seg til en tjener. Dette programmet er lagret i et hurtigminne. En PC kan også brukes som tynnklient ved å starte datamaskinen på en CD, USB- penn eller diskett med klientprogrammet.

Det finnes også halvtykke klienter, som har noen programmer lokalt og noen som kjører på tjener. Programmene som skal kjøres lokalt lastes da ned fra tjeneren når klienten startes eller første gangen programmet blir startet. De andre programmene kjøres på tjener som på en vanlig tynnklient.

Tynnklient-programvare: En tynnklient som programvare bruker en nettverksprotokoll for å kommunisere med en applikasjonstjener. På samme måte som med en tynnklient datamaskin inneholder klienten minst mulig applikasjonslogikk og gjør liten nytte for seg uten en tjener. Ettersom tynnklientprogrammet er lite er det enkelt å oversette til å kunne kjøre på andre plattformer og operativsystemer.

Fordeler med tynnklienter:

 • Lavere administasjonskostnader. Tynnklientene administreres fra tjeneren. Ettersom klientene har begrenset med maskinvare og programvare har de også færre feil.
 • Enklere og sikre. Ettersom tynnklientene har minimalt med data lokalt er de også mindre utsatt for hacking og virus. Nettverket kan også sikres ved å stenge for all annen trafikk enn de protokollene tynnklientene bruker.
 • Lavere maskinvarekostnader. Både tynnklientmaskinvare og oppstartsprogrammet den bruker er generelt billigere enn tykke klienter, fordi de innholder færre og mindre kraftige komponenter. På grunn av den enkle konstruksjonen holder de ofte lenger og trenger færre oppgraderinger. Tynnklientløsninger kan også enkelt skaleres opp ved å øke antallet tjenere eller ytelsen på tjenerne.
 • Verdiløse for tyver. Tynnklienter, om de er dedikerte tynnklienter eller gamle PCer som er satt opp som tynnklienter, har liten verdi for tyver. Kan brukes i fiendtlige miljøer. Mange tynnklienter har ingen bevegelige deler og kan derfor brukes i støvete miljøer uten fare for at vifter skal tettes og føre til overoppheting.

Miljøvennlig. Gamle maskiner kan gjenbrukes som tynnklienter. Tynnklienter holder også lenge på grunn av en enklere konstruksjon enn PCer og de avgir mindre støy. Fordelen med tykke klienter:

 • Mindre nettverkstrafikk. Tykke klienter bruker generelt sett mindre båndbredde, selv om dette avhenger av programvaren. Hvis de tykke klientene bruker nettverksintensitive programmer som overfører store mengder data kan dette fort overstige det som brukes for å overføre tastetrykk, museklikk og grafikkdata som en tynnklient bruker.
 • Lavere krav til tjener. Ettersom en tykk klient vil ta seg av mye av prosesseringen, kreves det mindre av tjeneren enn i en tynnklientløsning.
 • Bedre grafikkytelse. Tykke klienter egner seg bedre til å kjøre grafikkintensive programmer. Grafikkintensiver programmer krever god nettverksrespons og høy båndbredde i en tynnklientløsning og egner seg for eksempel dårlig til spill.
 • Mer fleksibelt. Mange programmer er designet for å benytte seg av lokale ressurser. Ettersom du også kan lagre lokalt på en tykk klient kan det også være lettere å få med seg data på andre lagringsmedier. På en annen side er tynnklient- programvare også lett tilgjengelig og enkel å installere. Dersom du har tilgang til tjeneren over nettverket, om det så er lokalt nettverk eller over vidstrakte datanett, kan du få tilgang til programmene på tjeneren fra en hvilken som helst datamaskin som støtter tynnklientprogramvaren.

Protokoller (Noen eksempler på protokoller som brukes for kommunikasjon mellom tynnklienter og tjenere er):

 • X11 brukes av flere UNIX- og Linux-varianter
 • NX en komprimert variant av X11
 • VNCCitrix
 •  ICA med Citrix Presentation Server (tidligere Citrix MetaFrame)
 • RDP protokoll som blant annet brukes av Microsoft Windows
 • HTML over HTTP brukes av en myriade av webapplikasjoner
 • XML over HTTP

ICA (Independent Computing Architecture)

Wikipedia: http://en.wikipedia.org/wiki/Citrix_ICA

Protokollen er laget av Citrix. Den kan kjøres på en rekke ulike platformer:

 • Citrix ICA Client (Dos, OS/2)
 • Citrix Presentation Server Client (Mac, Java)
 • Citrix Receiver (Linux, Unix)
 • Citrix XenApp Plugin (Windows)
 • mRemote
 • PXES
 • rdesktop
 • Thinstation (gjennom Citrix Receiver)
 • Terminaler

RDP (Remote Desktop Protocol)

URL: http://en.wikipedia.org/wiki/Remote_Desktop_Protocol

Protokollen er laget av Microsoft. Den kan kjøres på en rekke ulike platformer.

Server-programvaren fra Microsoft kalles "Remote Desktop Services". Klienten kalles "Remote Desktop Connection" eller på norsk "Tilkobling til eksternt skrivebord" (mstsc.exe).

Commaxx

Commaxx ble etablert i 1992 som en kompetansebedrift med distribusjon av infrastruktur til sentraliserte it-systemer. I 1996 startet samarbeidet med Citrix om distribusjon av wyse

deres løsninger i Norge. Samarbeidet utviklet seg over en 5 års periode med kraftig vekst, og i 1999 var Norge det landet i verden med flest Citrix brukere i forhold til antall innbyggere. En sterk posisjon som er ivaretatt enda frem til i dag.

De senere årene har Commaxx i tillegg utviklet nye forretningsområder innen virtualisering og drift av infrastruktursløsninger.

Citrix

URL: http://www.citrix.com/lang/English/home.asp

Citrix er den ledende, globale leverandøren av access-infrastrukturløsninger til virksomheter, offentlige organisasjoner og utdannelsesorganisasjoner. Takket være Citrix-teknologi har mer enn 50 millioner mennesker hver dag enkel, ensartet og sikker tilgang til data, viktig informasjon og virksomhetens mange applikasjoner. Citrix MetaFrame Presentation Server samler alle applikasjoner på ett sted, og gir tilgang til dine applikasjoner og informasjon uansett tidspunkt, enhet og oppkobling.

Samtidig er IT-sikkerheten ivaretatt og alle systemer imøtekommer offentlige krav og regelverk.
Spørsmål: Hva med antidiskrimineringsloven?

Kort oppsummert gir Citrix kundene rask og sikker tilgang til alle typer programvare og informasjon. Når som helst og hvor som helst, uavhengig av type enhet man benytter.

VMware

VMware, ett EMC-selskap, er den globale lederen innen programvare for virtuell infrastruktur. Mange av verdens største selskaper benytter VMwares løsninger for å forenkle sin IT-funksjon, for å forsikre at de utnytter sine IT-investeringer fullt ut samt for å respondere raskere på sine kunders behov. VMwares hovedkontor ligger i Palo Alto, California, og selskapet har lokale kontorer i hele verden.

Wyse Technology

URL: http://www.wyse.com/

Wyse Technology er verdens ledende produsent av tynne klienter. Produktene kjennetegnes av høy teknisk ytelse og kvalitet. Wyse terminaler er rimelige i anskaffelse og drift. De er raske og enkle å installere og vedlikeholde. Har lang levetid, tar liten plass og støyer ikke. Terminalene gir også maksimal sikkerhet mot tyveri av data og virusangrep.

Wyse Maskinvare Består av tynne klienter som er optimalisert og satt sammen for å levere det brukeren vil forvente av en tynnklientløsning. Wyse tynne klienter leveres i alt med fire ulike operativsystemer, Wyse Thin OS, Wyse SUSE Linux, Windows CE og Windows XPEmbedded. Tynnklientene kan kjøpes i ulike serier og versjoner avhengig av ønskede egenskaper.

Wyse Device Manager (WDM): WDM er en skreddersydd System Management løsning for tynne klienter som tilbyr IT-avdelingen all nødvendig informasjon om tynnklientene, maskinvare så vel som programvare som er installert. Hvis IT-avdelingen allerede benytter en System Management løsning og ønsker å benytte denne videre kan WDM integreres med de største System Management løsningene. På den måten kan man kombinere to ulike verdener inn i et System Management verktøy.

Wyse Streaming Manager (WSM): WSM leverer automatisk ”fullverdige” operativsystemer og applikasjoner til tynne klinter (Zero Clients) på forespørsel over et standard LAN og WAN hver gang tynnklienten starter. WSM kan levere et variert utvalg av operativsystemer til zero clients, som Windows XPEmbedde, Windows 2000, Windows XP Pro, Windows Vista og Windows 7. WSM og Zero Clients gir en tynnklient fleksibiliteten og kraften til en tykk klient, men med alle driftsfordeler som ligger i sentralisert drift og vedlikehold.

Wyse Thin Client eXtension (TCX): TCX ”bøter” på protokollbegrensninger i ICA- og spesielt RDP protokollen som er forbundet med dårlig brukeropplevelse når klienten er en tynn klient som kjører annet operativsystem enn Microsoft Windows XP/Vista. Det betyr at TCX lukker ”gapet” i brukeropplevelse mellom en PC og en tynn klient med riktig IT-infrastruktur på datarommet. Wyse TCX tilbyr optimalisering innenfor multimedia, flerskjermsløsninger, USB-virtualisering (beregnet på VDI/DDI) og støtte for lyd (VoIP).

Igel Technology

Igel sin produktportefølje inkluderer hele spekteret fra enkle tynnklienter, LCD integrerte enheter og mobile klientløsninger, til avanserte fireskjermsløsninger. Kundene får med dette alle kjente fordeler med tynne klienter i tillegg til nye digitale tjenester som VOIP.

AppSense Technology

AppSense Technologies tilbyr en komplett løsning for optimalisering og ytelseskontroll for terminalserver miljøer som kan fordoble serverkapasiteten og øke gjennomsnittlig serverytelse med 40 prosent, i tillegg til at alle uønskede applikasjoner og virus i nettverket blokkeres effektivt.

Aladdin Knowledge Systems

Aladdin Knowledge Systems har kjøpt produktlinjen SafeWord fra sikkerhetsleverandøren Secure Computing. Commaxx fortsetter satsingen på markedets beste tofaktor i samarbeid med Aladdin som er en ledende leverandør innen sikkerhetsløsninger for beskyttelse av virksomhetskritisk data.

Packeteer

Selskapet er den største leverandøren av verktøy innenfor WAN applikasjonsoptimalisering og dominerer markedet med hele 36% markedsandel. Packeteer ble startet opp i 1996 og har hovedkontor i Cupertino, California. Packeteer bidrar til å møte de utfordringene som oppstår i kampen om ressurser (båndbredde) i et WAN (Wide Area Network). Tekniske løsninger, applikasjoner, økte datamengder, konfigureringer og bruksmønster kan gi forskjellige typer flaskehalser i systemet. Med sin lange erfaring og teknologiske nyutvikling har Packeteer et modulært produktsystem som kan tilpasses til de forskjellige utfordringer som oppstår i et nettverk.

PlateSpin

Selskapet har løsninger for planlegging og utrulling av store konsolideringsprosjekter i virtuelle servermiljøer. Produktene har også unik funksjonalitet for hardwareuavhengig katastrofe-gjennoppretting. Kanadiske PlateSpin vokste med over 350 prosent og doblet antallet ansatte i 2005.

RES Software

RERES Software ble stiftet i 1999 i Nederland, med avdelingskontor i USA. Deres innovative løsninger og produkter har kun ett mål for øyet - å administrere Windows desktops på den enkleste og best mulige måten. I tillegg bidrar produkter fra RES til å redusere kundenes kostnader forbundet til it-drift.  

Secure Computing

Secure Computing har over 20 års erfaring med å etablere sikre forbindelser mellom brukere og informasjon. Sikkerhets-tokens fra Secure Computing brukes hver dag av tusenvis av bedrifter og millioner av brukere over hele verden for å skaffe sikker og pålitelig tilgang til nettverket.

ThinPrint

ThinPrint er internasjonal markedsleder på programvare for print relaterte oppgaver. ThinPrints patenterte teknologi muliggjør kompresjon og båndbredde-administrasjon av printjobber over WAN-linjer, og driverløs utskrift i sentraliserte og webbaserte miljøer. I tillegg muliggjør også produktene utskrift fra mobile og telefonbaserte løsninger.

Vizioncore

Selskapet er internasjonal markedsleder på backup-verktøy spesiallaget for virtuell infrastruktur basert på VMware. Vizioncore leverer programvare som komplementerer- og gir økt avkastning på investeringen (ROI) i servermiljø virtualisert med VMware. Produktene tilfører økt verdi til slike installasjoner med verktøy for backup, overvåkning, migrering og replikering. IT-administrator får med dette muligheten til å øke effektiviteten og redusere kostnadene gjennom forenklet administrasjon av datasentret. Vizioncore er sertifisert VMware partner.