Vellykket Datakort-opplæring

Skrevet av: Morten Tollefsen - 07.10.2003

Datakort-opplæring gir resultater! I juli begynte Torbjørn Sæterbø  (31) på Datakort-opplæring hos MediaLT. Den 1. oktober starter han i jobben som oversetter ved den amerikanske ambassaden i Oslo.

[Bilde: Torbjørn Sæterbø på verandaen med PC i fanget]

- Uten Datakort-opplæringen hos MediaLT ville det ha blitt svært vanskelig for meg å utføre de oppgavene jeg skal ha i jobben. Det å få muligheten til kvalitetsmessig god opplæring er derfor svært viktig. Datakortet gir arbeidsgiver en bekreftelse på at jeg kan det jeg skal, framholder Torbjørn Sæterbø.

Viktig skritt

I fjor vår jobbet Torbjørn som minerydder i Afghanistan. Under arbeid eksploderte en mine, og som følge av dette ble Torbjørn blind. - For meg har det hele veien vært en krystallklar målsetning å komme tilbake i jobb. Datakort-opplæringen var et viktig skritt på veien for å nå dette målet, understreker Sæterbø.

Frustrerende

Tre uker etter at Torbjørn ble skrevet ut fra sykehuset startet han på rehabiliteringskurs ved Huseby Kompetansesenter. - Jeg er svært fornøyd med den hjelpen jeg har fått på Huseby. Det har imidlertid vært en svært tung prosess å få det jeg har krav på fra det offentlige. Det har vært frustrerende å erfare hvor lite informasjon jeg har fått om mine rettigheter og hvor lang tid alt tar i det offentlige.

Sæterbø  forteller at han har hatt mye kontakt med den amerikanske ambassaden etter ulykken. Amerikanerne har støttet meg hele veien, men de  er ikke imponert over den oppfølgningen jeg har fått av det norske forsvaret.

Godt rustet

Torbjørn mener at Datakort-opplæringen har løftet han opp på et nivå som gjør at han nå er i stand til å fikse det meste selv. Han føler seg derfor godt rustet til å starte i den nye jobben. - I samarbeid med MediaLT har jeg også fått satt sammen et datautstyr på arbeidsplassen, som er godt og hensiktsmessig for meg, sier Torbjørn Sæterbø.

Nyhetsarkiv