Veileder for synstolking i klasserommet

Vi har utviklet en veileder for hvordan ansatte i grunnskolen kan synstolke i klasserommet. Den ligger åpent og fritt tilgjengelig for alle som ønsker kunnskap om live synstolking.

Skrevet av: Magne Lunde - 18.05.2021

En lærer peker på en tavle

Veileder for synstolking i klasserommet

Veilederen er utviklet som en del av prosjektet Synstolking i klasserommet. Prosjektet støttes av forskningsprogrammet UNIKT.

Stor verdi å trekke med medelever

I tillegg til veilederen er det også utviklet et kurs i live synstolking og en temasamling for medelever om live synstolking. To grunnskoler med sterkt synshemmede elever deltok i uttestingen av veilederen, kurset og temasamlingen, og testingen viste at skolene hadde godt utbytte av alle tre delene. Konklusjonen var blant annet at det har stor verdi å trekke med medelevene i synstolkingen. Det er noe lærerne tydelig erfarte i både bruken av veilederen og i gjennomføringen av temasamlingen. Medelevene syntes det både var morsomt og lærerikt, og bevisstgjøringen gjorde at synstolkingen for dem ble en naturlig del av skolehverdagen. Lærerne mente også at kurset i live synstolking hadde gjort dem bedre til å synstolke.

Bidrar til god språkutvikling for alle

I uttestingen kom det også fram at det å jobbe med synstolking i klasserommet og bruke veilederen hadde kommet hele klassen til gode. Særlig var nytten stor for to grupper:  

  • Fremmedspråklige elever
  • Elever som har behov for ekstra oppfølging i språkutviklingen

Med andre ord mente lærerne at vektleggingen av synstolkingen i klasserommet bidrar til en god språkutvikling for alle.

Ta kontakt

Veilederen kan brukes helt på egen hånd. Vi anbefaler imidlertid å knytte bruken av veilederen til et kurs i live synstolking og til en temasamling for medelever om live synstolking. Ta kontakt på e-post info@medialt.no eller på telefon 21 53 80 10, hvis du ønsker et tilbud på et kurs i live synstolking og/eller en temasamling.

Nyhetsarkiv

Sorter på tema

Sorter på forfatter