Universelt utformet video i praksis

Universitets- og Høgskole-sektoren sliter med hvordan de i praksis skal få produsert universelt utformet video. I et nytt prosjekt skal vi gi sektoren gode og konkrete løsninger på denne utfordringen.

Skrevet av: Magne Lunde - 20.03.2019

Et videokamera blir festet til et stativ i moderne kontoromgivelser.

Viljen finnes i universitets- og høgskolesektoren. Tilbakemeldingene fra sektoren går ut på at de både aksepterer og forstår kravene. De sliter imidlertid med å finne gode og konkrete løsninger for produksjon av universelt utformet video. Hovedmålet i prosjektet Universelt utformet video i praksis er derfor:

Utforske framgangsmåter for universell utforming av video i undervisningssektoren, og utvikle en veileder som lærestedene kan bruke.

Prosjektet støttes av forskningsprogrammet UNIKT, og er et samarbeidsprosjekt mellom MediaLT, Universell, Multimediasenteret NTNU og Funksjonshemmedes studieforbund.

Kunnskapsinnsamling

Prosjektet vil bli innledet med en kunnskapsinnsamling, der vi skal:

  • Se på hva som er gjort tidligere nasjonalt og internasjonalt.
  • Samle kunnskap om de utfordringene og behovene sektoren har.
  • Utforske metoder og verktøy som kan forenkle og effektivisere produksjonen.

Kunnskapsinnsamlingen skal munne ut i et første forslag til veileder. Deretter skal Multimediasenteret NTNU bruke veilederen i en to måneders periode, for å samle erfaringer. Videoene som Multimediasenteret NTNU lager skal også testes av studenter med nedsatt funksjonsevne. Tilbakemeldingene fra utprøvingen av veilederen skal brukes for å lage en endelig versjon.

Har du innspill til prosjektet, hører vi gjerne fra deg. Ta kontakt på e-post: info@medialt.no eller på telefon 21 53 80 10.

Nyhetsarkiv