Universell utforming av digitale læringsressurser

Nye læreplaner er nå på gang i grunnskolen. Derfor er det et behov for å kartlegge i hvilken grad digitale læringsressurser er universelt utformet.

Skrevet av: Magne Lunde - 04.08.2020

To hender skriver på et PC-tastatur. Ved siden av PC-en ligger en smarttelefon.

Prosjektet Universell utforming av digitale læringsressurser støttes av forskningsprogrammet UnIKT, og er et samarbeid mellom Statped, Norsk Lyd- og blindeskriftsbibliotek (NLB), Synshemmede Akademikere, Foreldreutvalget i Norges Blindeforbund og oss i MediaLT.  

Rett tidspunkt

Fra og med denne høsten starter utrullingen av nye læreplaner for grunnopplæringen. Dette fører til at forlagsbransjen kommer med nye lærebøker og læringsressurser. Prosjektet kommer derfor akkurat på rett tidspunkt. Hovedmålet i prosjektet er å kartlegge i hvilken grad digitale læringsressurser er universelt utformet, og foreslå tiltak som forbedrer løsningene.

En veileder for digitale utgivelser

Den norske forleggerforening, NLB og Statped samarbeider om å lage en veileder for digitale utgivelser. Tanken med prosjektet err også å bibdra med verdifull kunnskap inn i arbeidet med denne veilederen, og det legges derfor opp til et nært samarbeid mellom disse to prosjektene.

Ta gjerne kontakt med prosjektleder Morten Tollefsen, hvis du har innspill til prosjektet: E-post: morten@medialt.no, mobil: 908 99 305. 

 

Nyhetsarkiv