Synstolking i klasserommet

Et prosjekt for å løfte lærernes kompetanse og bevissthet om live synstolking.

Skrevet av: Magne Lunde - 25.08.2020

En elev sitter ved pulten sin og tegner i et klasserom.

Prosjektet Synstolking i klasserommet støttes av forskningsprogrammet UNIKT, og ble startet nå i sommer.

Behov for tekniske løsninger

Hovedmålet i prosjektet er å utforske og finne fram til gode tekniske, praktiske og pedagogiske løsninger for live synstolking i klasserommet. Vi har i tidligere prosjekter arbeidet med å finne fram til gode tekniske løsninger. For eksempel brukes appen MovieReading i kinosaler. Dette arbeidet har i stor grad dreid seg om forhåndsinnspilt synstolking. Tekniske løsninger for live synstolking har vært langt mindre vektlagt, og hva som egner seg i klasserommet har til nå ikke vært vurdert.

Utvikle en veileder

Vi vil også støtte oss på tidligere prosjektresultater i arbeidet med å finne fram til gode praktiske og pedagogiske løsninger for live synstolking. Heller ikke her har vi sett på situasjonen i klasserommet spesielt. Målet er å utvikle en veileder som lærerne kan bruke både i det tekniske, praktiske og pedagogiske arbeidet. Veilederen vil i løpet av høsten bli testet i to skoler med synshemmede elever. Vi ønsker derfor å komme i kontakt med barne- og ungdomsskoler som kan tenke seg å være med på å teste veilederen. Er du lærer, synshemmet elev eller foresatt til en synshemmet elev og kjenner til skoler som kan være aktuelle, håper vi å høre fra deg.

Du kan ta kontakt med prosjektleder Magne Lunde på epost magne@medialt.no, eller på telefon 91 79 00 78, hvis du har forslag til skoler eller andre innspill til prosjektet. Vi hører gjerne fra deg.

Nyhetsarkiv