Stort behov for mer informasjon om synstolking

Synshemmede er spurt om hva de mener om synstolkingen i Norge. Resultatene er nå publisert.

Skrevet av: Magne Lunde - 28.08.2019

Filmplakat Kongens nei

Undersøkelsen er gjennomført som en del av prosjektet Status synstolking. Prosjektet gjennomføres i samarbeid med Norges Blindeforbund, og støttes av Extrastiftelsen.

Kjenner ikke til mulighetene

Et av hovedfunnene i undersøkelsen er behovet for informasjon om synstolking. Det er årsaken de aller fleste oppgir når de skal begrunne hvorfor de ikke ser synstolking, og hvorfor de bruker så lite av tilbudet. Mange kjenner ikke til NRKs tilbud eller appen MovieReading (brukes for å se synstolking på kino).

Eksempler på god synstolking: Kongens nei og Snøfall

Fire av ti er fornøyd med alle synstolkede filmer/serier de så i 2018. Filmen Kongens nei og julekalenderen Snøfall trekkes fram som de beste eksemplene på god synstolking. Det gis mange eksempler på dårlig synstolking, men ingen filmer/serier peker seg entydig ut.

NRKs nett-tilbud mest utbredt

Synstolking via NRKs nett-tilbud er den mest anvendte løsningen for å se synstolking. Respondentene gir flere forslag til hvordan NRK kan forbedre dette tilbudet ytterligere. Nesten alle som anvender appen MovieReading klarer å bruke alle vesentlige funksjoner i appen på egen hånd. En tredel oppgir imidlertid at de har hatt problemer med synkroniseringen, og flere kommer også med forslag til forbedringer i appen.

Vil ikke forstyrre andre

To hovedløsninger tilbys for å se synstolking i Norge. NRK tilbyr en ferdig redigert løsning som alle må høre på, mens MovieReading gjør det mulig å se synstolking uten at andre hører den. Et stort flertall foretrekker MovieReadings løsning. De mener at det vil være forstyrrende for andre å høre synstolkingen. Undersøkelsen gir imidlertid ikke svar på hva de ville ha foretrukket, dersom de bare tenker på hva som er best for dem selv.

Rapporten Statusundersøkelse synstolking kan lastes ned på STAS-prosjektets nettsider.

Nyhetsarkiv