Spørreundersøkelse om universelt utformede undervisningsvideoer

MediaLT har utviklet en veileder for produksjon av universelt utformede undervisningsvideoer. NTNU har testet veilederen, og videoene de har produsert skal nå brukertestes.

Skrevet av: Magne Lunde - 29.10.2019

Et videokamera blir festet til et stativ i moderne kontoromgivelser

NTNUs multimediasenter og faglærere ved NTNU har brukt veilederen for å produsere undervisningsvideoer. Produksjonen av videoene er en del av prosjektet Universelt utformet video i praksis. Et prosjekt som støttes av forskningsprogrammet UNIKT.

Du er helt anonym 

Målsetningen med prosjektet er å utvikle en gratis veileder som alle i undervisningssektoren kan bruke for å produsere universelt utformede undervisningsvideoer. For at veilederen skal bli best mulig, trenger vi derfor å høre fra deg som er student og har nedsatt funksjonsevne om hva du synes om videoene. Du er helt anonym i undersøkelsen og alle personvernhensyn er ivaretatt. 

Slik går du fram

Slik går du fram for å besvare undersøkelsen: Først ser du videoen. Det er viktig at du bare ser den en gang, fordi ellers får vi ikke målt det vi er ute etter. Deretter besvarer du spørsmålene om videoen. Totalt er det laget seks videoer. Nedenfor finner du en liste, der du først finner lenken til video 1, deretter spørsmålene om video 1, så lenken til video 2 og så videre. Videoene er på mellom to og åtte minutter. Det er ca. fem spørsmål om hver video. Ta kontakt på 91 79 00 78 eller magne@medialt.no, hvis du trenger hjelp eller lurer på noe.

Liste med videoer og spørreskjemaer

Praksisveiledning fysioterapi ut av seng (video)

Praksisveileddning fysioterapi ut av seng(spørreskjema)

Kvalitativ analyse (video)

Kvalitativ analyse (spørreskjema)

Observasjon (video)

Obserrvasjon (spørreskjema)

 Sampling part 1 (video)

Sampling part 1 (spørreskjema)

Sampling part 2 (video)

Sampling part 2 (spørreskjema)

Tilrettelegging ved NTNU(video)

Tilrettelegging ved NTNU (spørreskjema)

Nyhetsarkiv