Spennende fagseminar: Funksjonshemmedes utfordringer og muligheter ved bruk av fri programvare

Fagseminaret den 21. november er en oppfølging av fagseminaret som ressursnettverket Universell IKT gjennomførte i fjor høst, der funksjonshemmedes utfordringer og muligheter ved bruk av fri programvare ble definert som en av de mest sentrale forsknings- og utviklingsoppgavene på feltet universell utforming og IKT.

Skrevet av: Magne Lunde - 01.10.2008

Ressursnettverket "Universell IKT" består av en rekke fagmiljøer og enkeltpersoner som jobber med teknologi og universell utforming. Nå inviterer nettverket til et spennende seminar om funksjonshemmedes utfordringer og muligheter ved bruk av fri programvare. Det er kun 50 plasser på seminaret, og vi er derfor nødt til å bruke "først til mølla" for å bestemme deltakere.

Nettverkets hjemmeside: www.universellikt.no

Nye utfordringer

Økt fokus og offentlig prioritering av fri programvare og åpen kildekode betyr en rekke nye utfordringer med hensyn til universell utforming. spesielt offentlige myndigheter oppfordres til å satse på slik programvare. I Soria- Moria erklæringa står det blant annet at regjeringen vil: "Stimulere næringsutvikling og offentlig bruk av åpen programvare.". Våren 2008 gjennomførte MediaLT en kartleggingsundersøkelse av funksjonshemmedes muligheter og utfordringer ved bruk av åpen programvare. Resultatene fra undersøkelsen vil bli presentert på fagseminaret.

Tid, sted og deltakeravgift

Fredag 21. november kl. 09.00 - 15.45

Auditorium B i Telenor Expo (Kart og veibeskrivelse)

Deltakeravgiften er kr. 625.

Påmelding

Bindende påmelding skjer innen 10.11.2008 til:
Magne Lunde
magne@medialt.no
Tlf:            91 79 00 78           

Program

Tid

Tema

Person

08.30 - 09.00

Registrering og kaffe

 

09.00 - 09.10

Velkommen og praktisk informasjon

Knut Kvale, Telenor

09.10 – 09.40

Regjeringen vil basere sin programvarepolitikk på bruk av åpne standarder og åpen kildekode: Hvilke konsekvenser får en slik politikk for funksjonshemmede og Hvilke følger får dette for håndhevingen av den nye Diskriminerings- og tilgjengelighetsloven?

Jørund Leknes, politisk rådgiver Fornyings- og administrasjonsdepartementet

09.40 – 10.10

Muligheter og utfordringer med fri programvare: Oppsummering av tester av norske Linux-distribusjoner og annen fri programvare med ulik hjelpemiddelteknologi

 

Morten Tollefsen, MediaLT

10.10 – 10.30

Pause med kaffe og frukt

 

10.30 – 10.55

Behov for forskning og utvikling på feltet fri programvare og universell utforming

Heidi arnesen Austlid, direktør friprogsenteret

10.55 – 11.20

Erfaringer fra utvikling av programvare for funksjonshemmede basert på åpne standarder og åpen kildekode

Sverre Andreas Holbye, Include

11.25 – 11.50

Sett fra en erfaren brukers synsvinkel: Hvilke muligheter og utfordringer gir bruk av fri programvare?

Lars Bjørndal

11.50 – 12.00

Orientering om gruppearbeid

 

12.00 – 13.00

Lunsj

 

13.00 - 14.30

Gruppearbeid

 

14.30 - 14.45

Pause

 

14.45 - 15.30

Gruppearbeidet legges frem i plenum

 

15.30 - 15.45

Oppsummering/avslutning

 

 

Nyhetsarkiv