Riktig valg av mikrofoner og brytere for talegjenkjenning

Talegjenkjenning og valg av utstyr for sterkt bevegelseshemmede.

Skrevet av: Morten Tollefsen - 19.06.2011

I forprosjektet Smidige mikrofon og bryterløsninger (SMIDIG) ønsket vi å identifisere tekniske og ergonomiske utfordringer med mikrofoner og brytere for talegjenkjenning. Målgruppen var mennesker med sterkt redusert funksjonsevne i armene.

Ergonomiske utfordringer inkluderer kabling (som i prinsippet hindrer rullestoler i å flyttes), ta mikrofoner av/på, bytting av batterier, avstand til og vinkling av mikrofoner. Tekniske utfordringer inkluderer batterilevetid for trådløst utstyr og trådløse brytere, drivere for brytere og spesielle mikrofoner, overganger og krav om spesielle lydkort, mikrofonens filtreringsegenskaper (f. eks bakgrunnsstøy).

For å øke valgfriheten mht. mikrofoner og brytere, undersøkte vi teknologi for trådløs USB, men mye tyder på at denne typen teknologi ikke lenger produseres.

Etter mye ekspert- og brukertesting har vi funnet gode mikrofonalternativer. Ulike forutsetninger og behov førte til 3 alternativer: kablet hodebøylemikrofon, trådløs hodebøylemikrofon og bordmikrofon med stativ. For den trådløse mikrofonen har vi laget en løsning som gjør at strøm kan hentes fra rullestolen. Tilsvarende strømforsyning kan lages for bryteren som ble vurdert som det beste trådløse alternativet, men dette er ikke gjort i forprosjektet.

Sluttrapporten inneholder flere detaljer.

Nyhetsarkiv