Prosjekt for å sikre synstolking med kvalitet

Alle nye norske filmer må synstolkes. Det stilles imidlertid ingen krav til kvalitet. Derfor er det et stort behov for å finne ut av hva synshemmede synes om synstolkingen som tilbys.

Skrevet av: Magne Lunde - 21.01.2019

Logo: NRK synstolking

Hovedmålet i prosjektet Status synstolking er å samle kunnskap om synstolking i Norge og legge til rette for brukermedvirkning, for å sikre at det tilbys tjenester med god kvalitet. Prosjektet gjennomføres i samarbeid med Norges Blindeforbund og støttes av Extrastiftelsen.

Statusundersøkelse

Første steg i prosjektet er en statusundersøkelse. Sentrale spørsmål i undersøkelsen er:

  • Hva synes synshemmede om kvaliteten på synstolkingen?
  • Hvor mange benytter seg av tilbudet om synstolking på kino og TV?
  • Hva synes synshemmede om appen Moviereading, som brukes for å vise synstolking på kino? 

Arbeidet med å planlegge statusundersøklsen starter nå. Vi hører derfor gjerne fra deg, hvis du har innspill til hva statusundersøkelsen bør inneholde. Med andre ord hvilke spørsmål om synstolking du mener vi bør få belyst. Du kan sende en e-post til magne@medialt.no eller ringe 91 79 00 78.    

Gode løsninger for brukermedvirkning

For å sikre synstolking med god kvalitet, tror vi det er viktig å finne fram til gode løsninger for brukermedvirkning. I etterkant av statusundersøkelsen vil vi derfor se på ulike former for brukermedvirkning, og etablere en permanent løsning. 

Retningslinjer for synstolking er et tiltak for å sikre god kvalitet på synstolkingen. I prosjektet vil det derfor bli utviklet retningslinjer som hele bransjen kan samles om. Prosjektet vil også arbeide med å øke kjennskapen til og kunnskapen om synstolking i det norske samfunnet.

Nyhetsarkiv