Nytt kurstilbud: Synstolking for fagfolk

Mange trenger kunnskap om hvordan de synstolker. MediaLT tilbyr derfor et nytt kurs spesielt for personer som jobber med blinde og svaksynte.

Skrevet av: Magne Lunde - 05.07.2018

NRKs symbol for synstolking

Det nye kurset er et resultat av prosjektet "Øye for øyeblikket", der MediaLT utviklet og gjennomførte kurs i synstolking for foresatte til synshemmede barn og unge. Prosjektet viste at det også er behov for kurs for fagfolk.

Kurset synstolking for fagfolk er rettet inn mot alle som arbeider med synshemmede.

MediaLT arrangerer, som mange vet, også opplæring som er beregnet på de som jobber med film og TV.

Målgruppe

Vi mener at mange kan ha glede av kurset Synstolking for fagfolk:

  • Lærere
  • Barnehageansatte
  • Fagfolk innen syn
  • Personlige assistenter
  • Funksjonsassistenter
  • Lese- og sekretærhjelpere
  • Støttekontakter
  • Treningsledsagere
  • Med mer.

Mange synstolker nok litt allerede, men har behov for å styrke og bevisstgjøre sin kompetanse på området.

De som fullfører kurset får et kursbevis.

Tid og sted

Dato: 27. september 2018

Tid: 09.00 - 15.00

Sted: Jerikoveien 22, 1067 Oslo

Pris: 3.950 kr. eks. mva. 

Vi ønsker små grupper på kurset, og det er begrenset med plasser. Det gjelder derfor å melde seg på raskt:

Meld deg på

Program

09.00-09.15: Presentasjonsrunde, informasjon om kurset
09.15-09.45: Hva er synstolking?
09.45-10.00: Pause
10.00-10.45: Hvordan brukes synstolking?
10.45-11.00: Pause
11.00-11.45: Live synstolking
11.45-12.15: Lunsj
12.15-13.00: Synstolking i hverdagen; Øye for øyeblikket
13.00-13.15: Pause
13.15-14.45: Oppgaver
14.45-15.00: Oppsummering

 

Nyhetsarkiv