Kurs for barn og unge med nedsatt funksjonsevne i bruk av app-er og smarttelefon

MediaLT skal i samarbeid med NAV HMS Østfold utvikle og gjennomføre kurs for barn og unge med nedsatt funksjonsevne i bruk av app-er og smarttelefon. Målsetningen er å utvikle kurs som kan tilbys i samarbeid med alle hjelpemidellsentralene i Norge.

Skrevet av: Magne Lunde - 30.06.2017

iPhone med applikasjoner som spill og ordleker for barn og unge.

Kursene skal gjennomføres som en del av prosjektet Kreativ 2017: Deltakelse og mestring for barn og unge med nedsatt funksjonsevne gjennom bruk av app-er og smarttelefon. Prosjektet støttes av NAV Hjelpemidler og tilrettelegging og gjennomføres i samarbeid med NAV HMS Østfold.

Delta på lik linje

Det er viktig å gi barn og unge med nedsatt funksjonsevne muligheten til å delta på lik linje med andre. Standard teknologi gjør dette mulig, selv om det er vanskeligere for funksjonshemmede å komme i gang. Hovedmålet i prosjektet er å lage et praktisk opplegg for at barn og unge med funksjonshemming skal få mestringsfølelse og delta i teknologiutviklingen gjennom lystbetonte og kreative aktiviteter. Det er avgjørende å starte tidlig for å utruste barn og unge med nedsatt funksjonsevne til et stadig mer teknologibasert arbeidsliv.

Kartlegging av behov 

Prosjektet vil bli innledet med en kartlegging av hvilke behov barn og unge med nedsatt funksjonsevne har i forhold til bruk av app-er og smarttelefon. Med grunnlag i  kartleggingen vil vi velge ut de appp-ene som er mest interessante og hensiktsmessige å bruke, og vi vil utvikle kursmateriell og et kursprogram. Vi vil derfor gjerne ha innspill fra barn og unge selv, deres foresatte og fagfolk på området om hva som er de viktigste behovene. Hører du til en av disse gruppene, vil vi derfor gjerne at du kontakter oss på e-post info@medialt.no eller på telefon 21 53 80 10.

Fire pilotkurs 

Innenfor prosjektets ressurser har det ikke vært mulig å prioritere alle. Østfold er derfor valtgt som et pilotfylke, og målgruppen er begrenset til synshemmede og bevegelseshemmede. I samarbeid med NAV HMS Østfold planlegger vi å sette opp kursene i november 2017. Vi kommer tilbake med nærmere informasjon om datoer og kursprogram. Kursene vil gi en innføring i hvilke muligheter som finnes når det gjelder bruk av app-er og smarttelefoner for barn og unge med nedsatt funksjonsevne. Det betyr att kursene bør følges opp med opplæring, der barn og unge med nedsatt funksjonsevne gis praktisk opplæring i hvordan akpp-ene og smarttelefonen helt konkret kan brukes. Fire pilotkurs vil bli gjennomført: 

  • Ettermiddagskurs for fagpersoner og foresatte i forhold til gruppen synshemmede under 26 år
  • Kveldskurs for synshemmede under 26 år, og deres foresatte
  • Ettermiddagskurs for fagpersoner og foresatte i forhold til gruppen sterkt bevegelseshemmede under 26 år
  • Kveldskurs for sterkt bevegelseshemmede under 26 år, og deres foresatte

Mer informasjon finnes på prosjektets nettsider.

Nyhetsarkiv