Nettsider som funker: dagskurs i universell utforming

På kurset møter du Morten Tollefsen og Trond Ausland, som er Norges fremste eksperter og foredragsholdere på feltet web og universell utforming. Tollefsen er selv blind, og kombinerer sin fagkunnskap med praktisk forståelse av hvordan funksjonshemmede bruker teknologi. Ønsker du samtidig en eksperttest, får du en julerabatt på ekssperttesten som i praksis gjør at kurset blir gratis.

Skrevet av: Magne Lunde - 17.11.2014

Puslespillet Universell Utforming mangler en brikke med teksten www.medialt.no

Morten TollefsenTrond Ausland

Forskriften til Diskriminerings- og Tilgjengelighetsloven trådte i kraft 1. juli. I forskriften defineres det hva som kreves for nettsteder. Kurset hjelper deg til å møte kravene, og gir deg den starthjelpen du trenger.  Feiler du, kan du bli bøtelagt.

Flere og mer fornøyde brukere

Statistikk viser at hver sjette nordmann har en funksjonshemning. Microsoft har gjennomført undersøkelser som viser at en av to trenger tilgjengelighetsfunksjonaliteten i Windows.

Målet for dagen er derfor at du skal skjønne hvor spennende og nyttig det er å tenke på "alle" - det vil gi deg flere og mer fornøyde brukere.

Tidligere deltakere sier at det er inspirerende at flere av demonstrasjonene gjøres av funksjonshemmede. I tillegg får du kunnskap om nyttige verktøy og retningslinjer og helt konkrete råd om hva du bør tenke på for at informasjon og tjenester skal kunne brukes av for eksempel blinde, bevegelseshemmede og mennesker med lese- og skrivevansker!

Målgruppe

Kurset er laget for å være nyttig for alle som jobber med web:

  • Utviklere
  • Designere
  • Innholdsprodusenter
  • Beslutningstakere
  • ...

Sted, tidspunkt, pris og påmelding

Sted: Jerikoveien 22, 1067 Oslo
Dato: 10.12.2014
Tid: 09.00 - 15.30

Påmeldingsfrist: 3. desember. Maksimalt antall deltakere er 15. Påmeldingen stenges når kurset er fulltegnet. Vær derfor rask med å melde deg på. 

Meld deg på kurset den 10.  desember.

Pris: 3450 (eks. mva).

I prisen inngår boken Web og universell utforming.

Ønsker du å få testet om et nettsted oppfyller kravene til universell utforming, har vi gleden av å gi en spesiell julebonus. En rabatt på eksperttesten som gjør at kurset i praksis blir gratis. Ved påmelding av en person, får du 10 prosent rabatt på eksperttesten, to personer fra samme sted gir 20 prosent rabatt, tre personer gir 30 prosent rabatt, 4 personer gir 40 prosent rabatt og fem eller flere fra samme sted gir 50 prosent rabatt. Dessuten blir det denne gangen en ekstra god lunsj (julelunsj).

Program

09.00: Velkommen og praktisk informasjon

09.10: Et lite vindu mot verden
- Slik bruker en svaksynt www

09.35: Verdensveven under fingrene
- Slik bruker en blind www. Praktisk demonstrasjon med skjermleser. For mange er det ekstra vanskelig å skjønne hvordan web brukes med syntetisk tale og punktskrift (blindeskrift). Denne demonstrasjonen er nyttig for alle som ikke vet hvordan en skjermleser brukes og hvordan nettsider presenteres for sterkt synshemmede.

10.10 Pause

10.25: Gode råd er ikke dyre
- En introduksjon til WCAG (internasjonale retningslinjer for tilgjengelighet).
Hvordan brukes retningslinjene, hvor finnes det enkle forklaringer og hvilke begrensninger er det viktig å kjenne til.

11.05: Pause

11.15: Slik kan du gjøre enkle tester selv
- Om tester og testverktøy.

11.45: Beskrivelse av levende bilder
- Synstolking av film

12.00: Lunsj

13.00: Diskriminerings og tilgjengelighetsloven
- Hva sier loven, og hvordan skal kravene oppfylles?

13.15: Brukereksperter og ekspertbrukere
-
Hvordan skal det tas høyde for uu i utviklingsprosjekter. Om eksperter og brukertesting.

13.45: Pause

14.00: Bruk av sosiale medier
- Om utfordringer og merverdi for funksjonshemmede.

14.30: Pause

14.45: Andre retningslinjer
- norge.no, ARIA, ATAG og UAAG.

15.30: Oppsummering/slutt

Hjertelig velkommen!

Nyhetsarkiv