Dataspill er en menneskerett!

Mat, klær, tak over hode og en liten posjon kjærlighet er kanskje viktigere enn dataspill? Tja, så ivrige som mange er foran skjermen er det neimen ikke godt å vite! Det som er sikkert er at tilgjengelighet til dataspill for mennesker med funksjonshemning er et viktig tema.

Skrevet av: Morten Tollefsen - 30.08.2007

I UPS-prosjektet fokuserte MediaLT på underholdningsprodukter og tilgjengelighet for funksjonshemmede. En del av prosjektet gikk ut på å lage et sett med retningslinjer for dataspill. Retningslinjene har en del til felles med WCAG (Web Content Accessibility Guidelines). MediaLT laget det første utkastet, men arbeidet ble etter hvert tema for en internasjonal arbeidsgruppe!

Endelig er Tiden inne for et felles europeisk løft

Arbeidsgruppa har lenge vurdert ulike løsninger for finansiering av et internasjonalt spill-prosjekt. EUs utlysninger har foreløpig ikke passet helt for det prosjektet vi ønsker å starte. Nå er imidlertid tiden inne for å brette opp armene og skrive EU-søknad.

I begynnelsen av juni 2007 møttes partnerne i Paris. Det kan bli flere deltakere, men prosjektgruppa er nokså komplett (vi diskuterer et tettere samarbeid med enkelte industri-partnere). Møtet gikk over all forventning synes jeg! Dette er et prosjekt jeg har tro på, et prosjekt der det skal ligge til rette for veldig god kommunikasjon partnerne i mellom! Og kommunikasjon er et av de aller viktigste nøkkelfaktorene til suksess i slike prosjekter!

Partnerne

Foreløpig er det 17 partnere fra 8 land (Finland, Østerike, Frankrike, Hellas, Irland, Nederland, Norge, Polen og Storbritannia):

 • Université Pierre et Marie Curie, Paris, Frankrike
 • Johannes Kepler Universität Linz, Linz, Østerike
 • Bartiméus Accessibility, Utrecht, Nederland
 • Conservatoire National des Arts et Métiers, Paris & Angoulème, Frankrike
 • Hogeschool voor de Kunsten Utrecht, Hilversum, Nederland
 • Dublin City University, Irland
 • University of Tampere, Finland
 • University of Glasgow, Storbritannia
 • Université François Rabelais, Tours, Frankrike
 • Foundation for Research and Technology, Hellas
 • Loughborough University, Storbritannia
 • MediaLT, Oslo, Norge
 • Dolphin, Worcester, Storbritannia
 • Sensory Software, Storbritannia
 • Ubisoft, Frankrike
 • Wizarbox, Sèvres, Frankrike
 • HARPO, Poznan, Polen

Viktige temaer

Videreutvikling av retningslinjene, utviklingsaktiviteter og brukertester vil bli helt sentrale temaer i prosjektet. Detaljene er foreløpig hemmelige - men får vi prosjektet skal vi være rause med å dele kompetanse og prosjektresultater!

Nyhetsarkiv