Brukerundersøkelse om synstolking

Vi vil gjerne høre fra deg som er synshemmet hva du synes om synstolkingen som tilbys i Norge.

Skrevet av: Magne Lunde - 07.03.2019

Logo: MovieReading

Norske myndigheter innførte fra og med 2017 et krav om at alle norske filmer som får støtte fra Norsk filminstitutt må synstolkes. Det stilles imidlertid ingen krav til kvalitet. Derfor tok vi i MediaLT initiativet til prosjektet Status synstolking (STAS). Hovedmålet i prosjektet er å samle kunnskap om synstolking i Norge og legge til rette for brukermedvirkning, for å sikre at det tilbys tjenester med god kvalitet. Prosjektet støttes av Extrastiftelsen.

Første steg i prosjektet er gjehnomføring av en brukerundersøkelse. Vi trenger kunnskap om hva synshemmede synes om synstolkingen som tilbys i Norge. Det har aldri før vært undersøkt i Norge. Blant annet trenger vi å vite hvordan synshemmede opplever å bruke appen Moviereading for å se synstolking på kino. Målsetningen er å bruke resultatene fra undersøkelsen til å forbedre synstolkingen. Derfor er det viktig at du som er synshemmet besvarer undersøkelsen. Du kan besvare undersøkelsen her:

Brukerundersøkelse om synstolking 

Har du problemer med å besvare undersøkelsen, kan du ta kontakt på telefon 21 53 80 10 eller på e-post: info@medialt.no.

Nyhetsarkiv