App for live synstolking

Speekie er en app som egner seg godt for live synstolking. Det vil si for synstolking på teater, et sportsarrangement, en konferanse eller lignende.

Skrevet av: Magne Lunde - 28.10.2020

App-ikon: Speekie

Vi skiller mellom forhåndsinnspilt synstolking og live synstolking. Til nå har synstolking i Norge dreid seg mest om forhåndsinnspilt synstolking. Det vil si synstolking av film, dokumentarer, serier og lignende. I Norge brukes appen Moviereading for å vise forhåndsinnspilt synstolking.

Gode tekniske løsninger for live synstolking har lenge vært en mangelvare, men i prosjektet Synstolking i klasserommet har vi samlet inn kunnskap om relevante tekniske løsninger. Speekie peker seg ut som det beste alternativet.

Slik går du fram

Speekie kan lastes ned fra App Store eller Google play. Appen er både enkel i bruk og har god kvalitet. Den som sender og den som mottar må være koblet til samme lokale nettverk (for eksempel det lokale skolenettet). Slik går den som skal synstolke fram:

  • Velg Broadcast-fanen
  • Gi sendingen et navn

Den som skal motta synstolkingen gjør følgende:

  • Velg Listen-fanen
  • Skriv navnet ditt
  • Velg navnet på sendingen

Dette er alt som skal til for å sette i gang. Den som synstolker har muligheten til å mute sendingen, hvis hun/han for eksempel må hoste. En lydsøyle viser lydutslagene for den som synstolker, og gir på den måten en bekreftelse på at lyden sendes ut.

Kun engelsk versjon

Ulempen med Speekie er at den kun finnes i engelsk versjon. Appen er gratis for den som mottar, men den som sender må betale et engangsbeløp på 2 euro.

Vi har laget en demonstrasjonsvideo av appen:

 

Nyhetsarkiv

Sorter på tema

Sorter på forfatter