Når er det behov for tekniske løsninger?

Flere enn synshemmede kan ha behov for den ekstra støtten beskrivelse av det visuelle gir. Derfor kan det være god grunn til å synstolke for alle i klassen. Det vil også kunne gi elever økt kunnskap om å beskrive det visuelle for synshemmede medelever. En god ide er å gi oppgaver hele klassen kan være sammen om å gjøre. Artikkelen Audio Description as a Pedagogical Tool gir mange eksempler på slike øvelser/oppgaver.

Behovet for tekniske løsninger inntreffer i de situasjonene der kun synshemmede elever skal høre synstolkingen. Det er ikke noe fasitsvar på hvilke situasjoner dette er. Derfor er det god grunn til å tenke igjennom og være bevisst på når det er behov for tekniske løsninger. Følgende situasjoner kan være aktuelle:

  • Visning av en video: Før visningen bør det sjekkes om det allerede er laget en forhåndsinnspilt synstolking. Hvis ikke, kan live synstolking tilbys gjennom en teknisk løsning.
  • Eksterne som holder foredrag, underviser eller lignende i skolen: I forbindelse med slike enkeltopptrender kan det være hensiktsmessig at en erfaren ansatt står for synstolkingen, og bruker en teknisk løsning for å gjøre dette.
  • I situasjoner med behov for ekstra oppfølging av synshemmede elever: Seende har andre muligheter til å forstå og tolke det visuelle enn synshemmede, fordi de kan spille på og referere til alt de tidligere har sett. Jo større denne forskjellen er, desto større er behovet for ekstra oppfølging av synshemmede. I slike tilfeller kan det være hensiktsmessig å bruke en teknisk løsning som gir mulighet for toveiskommunikasjon (for eksempel Zoom, Teams eller Messenger).

Tilbake til førstesiden av veilederen