Live synstolking – viktige huskeregler

Live synstolking i et klasserom kan omfatte mye. Derfor er det behov for å gjøre en avgrensning. Denne veilederen er rettet inn mot å beskrive det som skjer av undervisningsaktivitet i klasserommet. Det betyr at beskrivelse av omgivelsene ute og inne (for eksempel av selve klasserommet) ikke inngår i denne veilederen. Det gjør heller ikke beskrivelser av hvordan medelever og lærere ser ut. I prosjektet Innsikt er det allerede laget en god veiledning for begge disse delene.

Skjermdump av videoen Synstolking av rom

Dessuten er det mulig å finne gode tips i en veileder Norges Blindeforbund har laget. Spesielt gjelder dette kapitlet «Hva hjelper den synshemmede til å få oversikt i klasserommet?». Et godt råd er for eksempel å si ifra når noen går ut og inn av klasserommet, og hvem det er. Noen andre gode råd fra denne veilederen er:

  • Opprop når skoledagen starter gir oversikt over hvem som er til stede.
  • Bruk navn når læreren ber noen svare, ikke pek eller si ‘du’.
  • Beskriv nøyaktig hvor ting er.
  • Lær elevene å bruke beskrivende språk. Beskrivende språk er rikt, god språkbruk i seg selv, og det fyller inn for det den synshemmede eleven ikke kan se.

Det er ofte individuelt hva og hvor mye synshemmede elever ønsker å få beskrevet. Det bør derfor avsettes tid til en dialog med eleven om synstolkingens form og innhold. En hovedregel er å gi tilstrekkelige beskrivelser til at eleven er informert om hva som skjer visuelt. Sørg derfor for å snakke om det samme som du viser visuelt. Viktige huskeregler er: 

1. Fortell alltid om hva du gjør i undervisningen, for eksempel at du skriver på tavla, viser en presentasjon eller lignende.

En lærer peker på kakediagram

2. Les alltid høyt det du skriver på tavla.

En lærer peker på en tavle

3. Gi en forklaring på hva du gjør når du peker og viser noe med kroppsspråk og bevegelser. Holder du for eksempel tommelen opp, viser hvor stort noe er med hendene, tegner en sirkel i lufta eller lignende, må du også si dette med ord.

En smilende gutt med tommel opp

4. Unngå henvisninger som her/der/hit/dit og lignende.

Eksempel: «Jeg tar dette ordet (peker) og flytter hit» -> «Jeg tar ordet ‘hjelper’ i starten av setningen, og flytter det etter ordet ‘jeg’».
Et godt tips kan også være å bruke egen kropp som referanse.
Eksempel: «Legg ballen (peker) her» -> «Legg ballen bak den høyre foten din».
Pass også på å unngå henvisninger når teknologi er i bruk. Hvis noe for eksempel er bilder, ikoner, symboler eller lignende, prøv å plassere det i forhold til noe annet.
Eksempel: «Jeg klikker her når jeg er ferdig» -> «Når jeg er ferdig, velger jeg OK-knappen nederst i skjemaet».

Dialogboks i PowerPoint om du vil lagre presentasjon, med knappene "Lagre", "Ikke lagre" og "Avbryt"

5. Les alltid tekst høyt fra presentasjoner, dokumenter og lignende. Pass også på å lese ordrett det som står på en dataskjerm, for eksempel når du henviser til overskrift, avsnitt, lenke, knapp eller lignende.

En finger peker på en dataskjerm som viser en PowerPoint-presentasjon

6. Beskriv bilder, diagrammer, kart og lignende. Det kan være lurt å notere ned gode beskrivelser som en del av forberedelsene til undervisningen. NRK har laget fem tips til bildebeskrivelser. En god engelsk kilde om å beskrive bilder er Diagram Center.

Eksempel: «Bildet viser en firkant som er delt i fire like store deler. I hver del står det skrevet 25 %».

Skjermdump fra NRK av et bilde med forslag til bildetekst, beskrivelse og kort beskrivelse

7. Hvis video skal brukes, sjekk på forhånd om videoen allerede er synstolket. Hvis ikke, forsøk å gi en live synstolking av videoen. Alternativt gi en beskrivelse i forkant. Ved behov, pause videoen (eller vent eventuelt til videoen er slutt) og gi en kort forklaring.

Logo Film for alle

8. Når du beskriver framgangsmåter for å bruke programvare, skal du også nevne alternativer som ikke krever mus. Det kan være menyvalg, hurtigmeny, hurtigtaster eller kontroller (knapper, avkryssingsfelt og lignende), som er mulig å velge med tastatur.

Enkel illustrasjon av tastatur

Tilbake til førstesiden av veilederen