leseWEB: talende nettsider

Undersøkelser viser at opp mot 30% av alle i Norge har vansker med å lese tekst på Internett. Mennesker med dysleksi, eldre med nedsatt syn og fremmedspråklige er grupper som kan ha problemer med å nyttiggjøre seg informasjonen på nettstedet ditt. Har du et nettsted med mye tekst bør du derfor øke tilgjengeligheten gjennom å tilby en talefunksjon!

Prøv leseWEB

Du kan teste leseWEB på MediaLTs sider, eller se hvordan opplesingsfunksjonen brukes på f. eks:

Enkelt og riktig, det er virkelig viktig!

Hovedfokus med utvikling av leseWEB er at produktet skal være veldig enkelt for sluttbrukeren. Vi vet at målgruppen for dette produktet absolutt ikke ønsker haugevis av innstillingsmuligheter, alternativer for opplesing osv. leseWEB brukes av mennesker med lese og skrivevansker, fremmedspråklige, mennesker med nedsatt kognitiv funksjonsevne og andre som har nytte av å høre teksten.

"Enkelt i bruk" tror vi, og håper vi, er grunnen til at stadig flere velger å bytte ut kompliserte les opp funksjoner med leseWEB. Du kan være trygg på at det enkle holder, og at dette produktet også i fremtiden vil være brukervennlig og lett å forstå!

Automatisk detektering av språk

leseWEB skjønner selv hvilket språk en nettside (eller deler av en side) har. Ulike talesynteser brukes for ulike språk, og opplesingen er derfor alltid lett å forstå.

Opplesing av dokumenter

leseWEB kan også brukes for å lese opp ODT (Open office), PDF, Word og RTF-filer.

Rask og enkel installasjon

Det er enkelt å legge til leseWEB. Du har også stor frihet i forhold til hvordan du ønsker å utnytte funksjonaliteten. For eksempel kan du legge et "les opp" ikon for hver artikkel.