Lenker/referanser (FRES)

Nedenfor finner du relevante lenker i forbindelse med FRES-prosjektet.

Samleside om synstolking i Norge:
www.synstolking.no

Prosjektet Synstolk nETT:
http://www.medialt.no/sett-synstolk-nett/1214.aspx

Prosjektet Film mellom ørene:
http://www.medialt.no/film-mellom-oerene/679.aspx

Prosjektet Lydtekst:
http://www.medialt.no/lydtekst/9.aspx

Prosjektet Tilgjengelig bio:
http://www.sfi.se/tillgangligbio

Prosjektet Audio description for plays:
http://www.heraldscotland.com/news/home-news/audio-description-project-for-plays.20590469

Movietalk (app for lydteksting og synstolking på kinoer):
http://www.movietalk.nu

Parlamo (app for synstolking og egne språkversjoner):
http://www.parlamo.com/

Go theatrical! Audio description (app for synstolking på teatre):
http://captioningstudio.com/technology-2/gotheatrical-mobile/

Moviereading (app for teksting på kinoer):
http://www.moviereading.com

World Blind Union Audio description Toolkit
http://bit.ly/ZQhknz 

Paper on international audio description guidelines
http://bit.ly/11EmBCJ

Exchange of audio description files internationally
http://bit.ly/12lt5q6

Audio Description on television:
past, present and future.
http://www.rnib.org.uk/professionals/Documents/2012_05_AD_on_TV_RNIB_policy_paper_by_R_Collins_FINAL.pdf

Blindy.tv (internettkanal som sender synstolking døgnet rundt):
http://blindy.tv/

Your local cinema (nettside med oversikt over alle engelske filmer med synstolking):
http://www.yourlocalcinema.com/ad.dvd.html

The audio description project (informasjon om synstolking i USA):
http://www.acb.org/adp/