Kontakt prosjektleder (Fantastiske dokumenter)

Hvis du har spørsmål om prosjektet Fantastiske dokumenter, kan du kontakte prosjektleder:

Morten Tollefsen

E-postt: morten@medialt.no
Telefon: 90 89 93 05