Kontakt prosjektleder (Koding for alle)

Hvis du har spørsmål om prosjektet Koding for alle, kan du kontakte prosjektleder:

Morten Tollefsen

E-postt: morten@medialt.no
Telefon: 90 89 93 05