Kontakt prosjekleder (Synstolking i klasserommet)

Hvis du har spørsmål om prosjektet Synstolking i klasserommet, kan du kontakte prosjektleder:

Magne Lunde

E-postt: magne@medialt.no
Telefon: 91 79 00 78