Kontakt prosjekleder (Team FYSS)

Hvis du har spørsmål om prosjektet Team FYSS, kan du kontakte prosjektleder:

Morten Tollefsen

E-postt: morten@medialt.no
Telefon: 90 89 93 05